Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaSprávy

Ekonomika

Obstarávanie rekonštrukcie areálu Úradu vlády sa môže začať, ministri návrh schválili
27.3.2024 (SITA.sk) - Vládny kabinet schválil návrh na vydanie súhlasu so začatím obstarávania rekonštrukcie areálu Úradu vlády SR. Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v Galante odsúhlasila aj zmenu použitia kapitálových výdavkov z kapitoly Úradu vlády SR v hodnote 1,92 milióna eur, pričom tieto prostriedky budú použité na financovanie rekonštrukcie areálu.

Materiál Úrad vlády predložil na rokovanie vlády vzhľadom na časový posun termínu prác, zmenu predpokladanej hodnoty prác ako aj zmenu v aktuálnom finančnom krytí.

Aktualizovaný rozpočet prácV porovnaní s rozpočtom z januára 2023 sa vzhľadom na časový posun navýšila predpokladaná hodnota stavebných prác o viac než tri percentá. Aktualizovaný rozpočet prác predpokladá, že ich cena by mala byť viac ako 7,1 milióna eur.

Pre rok 2024 sa predpokladá s realizáciou prác v rozsahu 2 730 186 eur, pre rok 2025 v rozsahu 2 771 826 eur a pre rok 2026 v rozsahu 1 634 216 eur," uvádza sa v materiáli.

Zmena účelu kapitálových výdavkovV kapitole Úradu vlády boli na rekonštrukciu vyčlenené prostriedky v sume viac ako 4,75 milióna eur.

Cieľom je zvýšiť podiel financovania rekonštrukcie areálu Úradu vlády z disponibilných zdrojov kapitoly a znížiť tým rozpočtovo nekrytý vplyv na štátny rozpočet; súčasťou predkladaného materiálu je aj vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov roku 2023 vo výške 1 920 000 eur," píše sa ďalej v materiáli s tým, že tieto peniaze boli pôvodne určené na rekonštrukciu Hotela Bôrik, ktorý je účelovým zariadením Úradu vlády.

V prípade schválenia zmeny účelu použitia kapitálových výdavkov roku 2023 bude celkové finančné krytie rekonštrukcie vo výške 6 672 012 eur, čo predstavuje 93,5 percenta z predpokladanej hodnoty zákazky," dopĺňa materiál.

Potreba rekonštrukcie areáluDofinancovanie na rok 2026 si chce kapitola úradu vlády uplatniť pri príprave rozpočtu na toto obdobie.

Návrh zámeru Rekonštrukcie areálu Úradu vlády SR je vyvolaný už nevyhovujúcimi parametrami pre danú prevádzku, havarijným stavom inžinierskych sietí vodovodu a kanalizácie, ktorý spôsobuje poruchy a havárie na týchto rozvodoch. S tým súvisí sekundárne poškodenie komunikácií," ozrejmuje materiál potrebu rekonštrukcie a dodáva, že opravy a údržba boli riešené formou odstraňovania následkov.

Opotrebovaná infraštruktúraInfraštruktúra je opotrebovaná a potrebuje systematickú zmenu.

Súčasná dopravná schéma a nekoncepčné riešenie statickej dopravy nezodpovedá významu inštitúcie ani kultúrnym a spoločenským hodnotám národnej kultúrnej pamiatky. Navrhovaná rekonštrukcia sa týka stavebných prác v uzatvorenom pamiatkovo chránenom areáli Úradu vlády, ktoré bezprostredne pred vstupom do areálu čiastočne zasahujú do uličného priestoru," uvádza sa ďalej v materiáli.

Ďalšie navrhované úpravyVystavaná by mala byť nová vstupná budova určená pre návštevy i zamestnancov úradu, taktiež by mali byť zrekonštruované vnútroareálové spevnené plochy a komunikácie a revitalizovaná parková zeleň. Areál by mal dostať i nové osvetlenie či prvky záhradnej architektúry, upravené a dostavané by mali byť aj časti oplotenia.

Navrhované úpravy areálu rešpektujú pôvodnú kompozičnú osnovu historickej záhrady podľa požiadavky Krajského pamiatkového úradu Bratislava," dopĺňa materiál.

Viac k témam: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS), Hotel Bôrik, Krajský pamiatkový úrad, Obstarávanie, Rekonštrukcia
Zdroj: SITA.sk - Obstarávanie rekonštrukcie areálu Úradu vlády sa môže začať, ministri návrh schválili © SITA Všetky práva vyhradené.© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.

Reklama

Diskusia