Abecedný zoznam:   A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Firmy  ~  Stavebníctvo, dom, byt  ~  Geodetické kancelárie

GEODET - Eduard Bednárik

- Geodetické a kartografické práce, zameranie stavieb, vytýčenie hraníc pozemkov, vytýčenie stavieb.
Sládkovičova 26, 920 41 Leopoldov.
Tel.: 0904 204 120, 0948 821 212

Geodetická odborná kancelária - Ing. Pavol Lošonský

- Geodetické odborné práce všetkých druhov, geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, vyňatie z PPF ako i inžinierska geodézia vo výstavbe a doprave.
Radlinského č.1, 920 01 Hlohovec.
Tel.: 033-7424 653  Fax: 033-7424 653

GRUNT - Ing. Juraj Čižmárik

- Geodetické a kartografické práce, geometrické plány, polohopisné a výškopisné plány, vytyčovanie hraníc a stavieb
SNP 6, 920 01 Hlohovec.
Tel.: 033-7422 749

Maroš Jordan - G.M.J.

- Geodetické a kartografické práce
Nitrianska 109, 920 01 Hlohovec.
Mobil: 0904 842 100

Milan Fančovič - Geodetické a kartografické práce

- Geometrické plány a vytyčovanie pozemkov, pozemkové úpravy, inžinierska geodézia v stavebníctve, poradenská činnosť v oblasti katastra nehnuteľností, stavebných povolení a vyňatí pozemkov z PPF.
Nitrianska 109 (areál PD Hlohovec), 920 01 Hlohovec.
Mobil: 0905 396 549