eSteban

eSteban

Zverejnené 14.1.2020 9:35:30

 

Kúpalisko a bazenprojekt s.r.o.
Na príslušnom liste vlastníctva (10511) sa objavila plomba (V-2379/2019 - Zmluva o zriadení, obmedzení alebo zrušení vecného bremena). Žeby prvý krok k návratu pozemku do vlastníctva mesta a architektov vzdušných zámkov do reality? Uvidíme...

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím