Rodička

Rodička

Zverejnené 4.10.2020 15:49:44

 

2.ZŠ
Vzhľadom na aktuálnu situáciu COVID-19, budú na našej škole od 5.10. 2020 operatívne prijaté sprísnené preventívne bezpečnostné opatrenia. Všetci zákonní zástupcovia žiakov, ktorých sa daná situácia dotýka, boli okamžite informovaní. Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu bude na stránke školy aktualizovaná v priebehu dňa 5.10. 2020. Prevádzka ranného ŠKD je do konca októbra dočasne zrušená!

Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím