Analytik

Analytik

Zverejnené 5.12.2020 18:09:26

 

Porovnávajme v "Rozpočte"
Plánovaná suma na „Manažment a výkon funkcií mesta“ je 2 723 890,-€. Jednou položkou z tejto sumy je 203 755,-€ na „Rozpočet pre vedenie MsÚ – mzdové zložky (primátor, zástupca primátora, prednosta).“ Ďalšou položkou z tejto sumy sú „Mzdové prostriedky MsÚ,“ vo výške 1 203 878,-€. (Počet administratívnych zamestnancov MsÚ je 85) Tieto položky porovnám so sumou 250 000,-€, ktorá je plánovaná na „Údržbu a opravu mestských komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev“. Výsledok porovnania ma neskutočne rozčúlil, lebo je jasné, že bude pokračovať lámanie podvozkov áut na cestách Hlohovca aj z dôvodu financovania nezmyselných pracovných miest na Mestskom úrade.

Hodnotenie (+69%): Nesúhlasím Súhlasím