Antónia Maronová

Antónia Maronová

Zverejnené 17.1.2021 21:32:15

 

Dom Kultúry. Áno či nie.
V poslednej dobe sa na rôznych fórach stále viac rozširuje debata o rekonštrukcii Domu Kultúry. Je skupina podporovateľov rekonštrukcie a taktiež je skupina, podľa ktorej jediný dôvod, prečo nebol schválený rozpočet na rok 2021 je oprava tejto „starej barabizne“. Ako to teda vidím ja? Keď som kandidovala za poslanca MsZ v Hlohovci, bola som nezávislá, „bezpartajná“ a plná entuziazmu za presadzovanie požiadaviek občanov mesta medzi ktoré patrí i rekonštrukcia a znovuotvorenie Domu Kultúry. To bol môj volebný program a aj preto som dostala od občanov mandát na ich zastupovanie. Ak má niekto inú predstavu, nech sa páči, v ďalších voľbách môže kandidovať za poslanca a ak jeho program osloví voličov, tak v ďalšom volebnom období môže svoj volebný program napĺňať. Prešli dva roky a hoci sme sa viacerí poslanci snažili okrem iného presadiť aj rekonštrukciu Domu Kultúry, naša snaha vyšla nazmar. Tento rok sme sa rozhodli zmeniť postoj. Miesto prosíkania a ustupovania sme sa rozhodli konať. Viacerí sme reagovali na primátorovu výzvu na predloženie požiadaviek na rozpočet 2021. Medzi požiadavky, ktoré som predniesla ja, patrila výstavba ulice Humná, výmena kotlov v ZŠ, rekonštrukcia strechy s rozšírením tried ZŠ Vilka Šuleka, rekonštrukcia Holubyho ulice a samozrejme rekonštrukcia Domu kultúry. A práve na tomto bode sa zhodla ¾-nová väčšina poslancov celého zastupiteľstva. Takáto požiadavka vyplynula i z pripravenej Príručky rozvoja mládeže na roky 2021-2026, kde bola priamo uvedená žiadosť na vytvorenie priestoru na hromadné kultúrne podujatia. My taký priestor máme, ale je už od roku 2015 zatvorený. Naše rozčarovanie nastalo po predložení návrhu na rozpočet 2021. Primátor sem zahrnul niektoré požadované položky. Bolo ich viacero, ale boli to projekty s nižšou hodnotou a také, ktoré požadoval jeden maximálne dvaja poslanci. Žiadosti, ktoré podpísala väčšina poslancov, ostali bokom. Ešte pred prvým schvaľovaním rozpočtu sme navštívili primátora s požiadavkou, že minimálne prostriedky na rekonštrukciu Domu Kultúry bezpodmienečne žiadame zaradiť do rozpočtu. Márne. Rozpočet bol predložený bez položky na rekonštrukciu Domu Kultúry. Rozprávkam o dotáciách na jeho otvorenie v čase, keď sa mesto Hlohovec stane Európskym hlavným mestom kultúry už zrejme verí len zopár primátorových priaznivcov. V konečnom dôsledku, kde berie primátor istotu, že poslanci budú podporovať jeho súkromnú akciu v podaní prihlášky mesta o uchádzanie sa o tento titul. MsZ nič ohľadom takéhoto projektu neschválilo a finančné prostriedky, ktoré doteraz primátor vynaložil na podanie prihlášky neboli MsZ schválené. Skôr to má charakter neoprávneného použitia mestských financií. Tie by som si vedela predstaviť skôr investované do zvýšenej dotácie pre našich starších občanov žijúcich v domove dôchodcov, alebo vo zvýšení dotácií na zber a uskladnenie komunálneho odpadu, aby sme nemuseli zase zvyšovať poplatky obyvateľom mesta. Skutočný dôvod, prečo v žiadnom prípade nechce primátor začať s rekonštrukciou Domu Kultúry nepoznáme. Veď nechceme ani tak veľkú sumu, akou on zaťažil mestský rozpočet na svoju predvolebnú kampaň v podobe rekonštrukcie zámku. A priznajme si, milióny návštevníkov zámku nás akosi obchádzajú a pandémia v tom nehrá úlohu. Žiaden poslanec nie je nadšený z toho, že do roku 2021 sme vstúpili znova v rozpočtovom provizóriu. Nebývalo to v histórii mesta zvykom. Žiaľ, stalo sa tak už druhý krát počas účinkovania terajšieho primátora. Možno by mal viac počúvať hlasy občanov. Poslanci nepredkladajú svoje požiadavky, oni sú len spojkou medzi obyvateľmi a primátorom. Sú hlasom svojich voličov a ten prenášajú smerom k primátorovi. Bohužiaľ bez odozvy..

Hodnotenie (+75%): Nesúhlasím Súhlasím