Hlohovčan (N)

Hlohovčan (N)

Zverejnené 5.2.2021 15:50:13

 

EHMK 2026
Hlohovec nebude EHMK 2026. Takže by bolo fajn dať tento projekt ktorý inicioval sám pán Miroslav Kollár, bez debaty a schválenia MsZ a kultúrnej komisie, vyčísliť a dať k náhrade primátorovi. Pretože Hlohovec svojvoľne prihlásil a preto náklady spájajúce sa s týmto projektom, padajú priamo na neho. Teraz nech stojí za svojím rozhodnutím a nahradí vzniknutú škodu mestu.

Hodnotenie (+76%): Nesúhlasím Súhlasím