Ďuro

Ďuro

Zverejnené 6.7.2021 9:19:11

 

Kladné hospodárske výsledky
Všetky mestské spoločnosti sú v kladnom hospodárskom výsledku. Zoberme si vodárenskú spoločnosť. Vie mi niekto laicky vysvetliť, aká ich činnosť zabezpečila ten kladný hospodársky výsledok? V nákupe a predaji vody je strata. Žeby to bolo stočné? Do čističky ide iba splašková voda, alebo aj dažďová? Ktorá je to činnosť?

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím