Daniel (N)

Daniel (N)

Zverejnené 16.8.2021 17:14:59

 

Rozpočet 2022
Do konca roka 2021 zostávajú tri zastupiteľstvá. Na poslednom decembrovom sa zvyčajne schvaľuje rozpočet na budúci rok. Chcem sa vás spýtať, či ste spokojný s tým, ako sa spracúvajú návrhy do rozpočtu zo strany mesta a poslancov. Mesto je asi viacmenej pasívne, dostáva síce maily a aj listy, ale spätnú väzbu dostane málokto. Stav mesta naznačuje, že je málo úradnikov v teréne. Odkaz pre starostu je fajn, ale dosť podnetov je bez odozvy a preto vyzerajú odignorované. Poslanci neorganizujú stretnutia s občanmi, bol za tým síce kovid, ale ani predtým nevyvíjali snahu. Primátor sprvu začal takéto stretnutia, ale poslednú dobu sa javí, že rezignoval na mesto a venuje sa kritike štátu, pričom vždy kritizuje niečo v štáte, čo však ani jemu vo vlastnom meste dobre nefunguje. Ako docieliť zlepšenie tu a teraz?

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím