otázka (N)

otázka (N)

Zverejnené 20.4.2022 14:46:06

 

A zasa lávka
Našiel som si https://egov.hlohovec.sk/default.aspx?NavigationState=781:0: číslo objednávky 2022000101 kde Kovoslužby s.r.o alebo Bakeš dostali od mesta zakázku na sumu 26 985, 60 - stavebné práce na lávke. Potom v časti verejné obstarávanie je tiež stavebné práce na lávke, ktoré vyhrala nejaká Lumiza zo Žiliny za 46.798,20 eur. Môže mi niekto vysvetliť, čo na tej lávke teraz robil Bakeš za 26,985 eur?

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím