Lojzo

Lojzo

Zverejnené 29.6.2022 19:22:16

 

Naozaj...
Naozaj Vám nielen pán Veľkomožný,ale aj páni poslanci záleži na občanovi...Asi nie.Inak by sa nezrušil od 1.7. vlak z Leopoldova smerom na Hlohovec z odch.14.23 z dôvodu,že ide o školský spoj,inak by ste nerozkopali šulekovskú hrádzu v dobe uzavretia mosta.Urobiť tam osvetlenie na to ste mali čas niekoľko rokov pred uzatvoreným mosta.Naozaj ...to stojí v Hlohovci za h.....

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím