Hlohovec - Sila Spolupráce

Hlohovec - Sila Spolupráce

Zverejnené 8.10.2019 17:44:02

 

Vyjadrenie k ladovej ploche
Vážení občania, v poslednom čase sa množia útoky na nás poslancov kvôli tomu, že nechceme rozvoj športu v meste Hlohovec a odmietli sme ľadovú plochu, ktorú sme mohli mať "zadarmo". Je pre nás záražajúce a dokonca nepochopiteľné, že člen predsedníctva strany Za ľudí, primátor Miroslav Kollár, potenciálny poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, dokáže tak manipulovať verejnosťou, keď rozpráva len samé výhody, ale ani jedným jediným slovom sa nezmienil o tom, čo to bude mesto a nás obyvateľov Hlohovca stáť. 1) Sme za rozvoj športu v Hlohovci - nikdy sme neboli proti športovým aktivitám, naším cieľom je systematický rozvoj športu. Ale nikdy sa neznížime k tomu, aby sme schválili niečo, čo ohrozí financie mesta, ak existuje alternatíva, alebo efektívnejšie nakladanie s financiami mesta. Tu si pomôžeme s vyjadrením pána primátora: "To, že niekto bol zvolený do komisie, tak to neznamená, že získal patent na rozum a riadenie nad celým svetom." - Rovnako to platí aj na Vás pán primátor - To, že bol niekto zvolený za primátora neznamená, že získal patent na rozum a všetko vie najlepšie. 2) Ľadová plocha NIE JE ZADARMO - toto je najväčší problém, ktorý sa mylne prezentuje. Tak isto - SZĽH NEPOSTAVÍ krytý štadión ale otvorenú ľadovú plochu. Primátor sa krásne vyjadroval o tom, že sme odmietli 250 000,- € od SZĽH, ale pozrime sa na to, koľko by sme zaplatili za toto športovisko: - prípravné práce - cca 100 000 - 150 000,- € - nájom - 5 000,- € ročne - náklady na prevádzku - min. 40 000,- € ročne - zakrytie ľadovej plochy - min. 100 000,- € - likvidácia súčasnej ľadovej plochy - rádovo v desiatkach tisíc eur - čo s existujúcim pozemkom? Pani Maronová sa pýtala, kto bude znášať náklady na prevádzku - ako je zvykom u pána primátora, tak na toto neodpovedal. Má mesto vypracovanú minimálne štúdiu, koľko to bude mesto stáť a odkiaľ zoberie peniaze? 3) Urobili sme si poslaneckú prácu a pýtali sme sa na SZĽH, ako to vlastne malo byť. Zistili sme, že SZĽH dáva absolútnu preferenciu obciam a mestám, ktoré nemajú žiadnu ľadovú plochu. Ich záujmom je zachovanie ľadových plôch v mestách, ak sú tam. Čiže samotné schválenie zo strany SZĽH sa blížilo k nule už vtedy, keď mesto o to žiadalo. Predstavitelia SZĽH, ktorí sa boli v meste pozrieť na aktuálnu ľadovú plochu, nerozumeli záujmu mesta o tento projekt, keďže ľadová plocha, ktorú ponúka SZĽH je menšia ako aktuálna ľadová plocha v Hlohovci. Menšia ľadová plocha = menej ľudí. Podľa pravidiel štátnej pomoci, by mohla byť ľadová plocha využívaná na komerčné účely iba tak, aby pokryla len prevádzkové náklady. Ak nevytvoríte zisk, tak nemáte financie na rozvoj. 4) Podľa vášnivého vystúpenia primátora po ukončení rozpravy je jasné, že mu na tomto veľmi záležalo. Pýtame sa prečo - Prečo bol ochotný akceptovať fakt, že mesto stratí aktuálnu ľadovú plochu, postaví MENŠIU plochu a ešte k tomu zaberie jedinú, aktuálne funkčnú atletickú plochu na tejto strane Hlohovca? Prečo sa vyjadril, že nebude financovať aktuálnu ľadovú plochu v meste? Zachytili sme názor, že veď keď sa zruší aktuálna ľadová plocha, tak sa pozemky pod touto plochou pridajú k existujúcim okolitým pozemkom, na ktorých sú súčasne športoviská. Tak sa pozrime, kto tieto športoviská vlastní (v prílohe nájdete fotku z Katastra). Pozemky vlastní firma Sporta Slovakia s.r.o. - ktorej štatutárom je Marián Bobák, brat bývalého poslanca Miroslava Bobáka. Marián Bobák je právoplatne odsúdený za spreneveru eurofondov. V tomto je namieste otázka: Chcelo mesto predať pozemky pod ľadovou plochou? Bolo jediným záujmom primátora pričleniť tieto pozemky k pozemkom pána Bobáka? Aby sme to zhrnuli - sme za rozvoj športu v Hlohovci. Šanca, že by mesto získalo tento príspevok je prakticky nulová. Ľadová plocha NIE JE ZADARMO. Len v prvom roku by to mesto stálo viac ako 200 000€ z rozpočtu mesta. Sám pán primátor sa verejne vyjadruje, že mestá a obce budú mať nižšie príjmy do rozpočtov "vďaka" zákonom súčasnej vlády, a napriek tomu sa doma správa absolútne nehospodárne. Keby sme pristúpili k schváleniu tohto zámeru, tak by sme poškodili mesto, pretože by v prvom rade prišlo o celý pozemok a atletickú dráhu v areáli ZŠ Podzámska a v druhom rade by bola pravdepodobne snaha mesta zbaviť sa pozemku pod aktuálnou ľadovou plochou. Jedno rozhodnutie by nás stálo, okrem peňazí, 2 veľke pozemky za cenu jednej malej ľadovej plochy. Myslíme si, že toto nemá nič spoločné s hospodárnosťou a systematickou prácou v meste Hlohovec. Ale ako predvolebná reklama primátora mesta je to priam ukážkové. Veríme, že sme týmto dostatočne vysvetlili dôvody, ktoré nás viedli k tomu, že sme hlasovali proti tomuto návrhu. Vždy nám pôjde o rozvoj Hlohovca, vyrastali sme tu, žijeme tu, máme tu rodiny, priateľov a známych. Ale nikdy nedopustíme, aby sa s majetkom a financiami obce nakladalo nehospodárne a neefektívne.

Hodnotenie (+84%): Nesúhlasím Súhlasím