Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

22. február 2009

Odmeny v čase krízy

Sporné výberové konanie a štedré odmeny.

Prvé stretnutie mestských poslancov v tomto roku sa nieslo predovšetkým v duchu hodnotiacich správ. Okrem výsledkov činnosti polície, prítomní zobrali na vedomie aj správu o riešení sťažností za minulý rok.

Najväčšiu diskusiu však vyvolala interpelácia Olivera Pestúna, ktorý poukázal na neštandardný postup výberu vedúceho zamestnanca. V októbri minulého roku vypísal magistrát výberové konanie na post vedúceho právneho oddelenia. Jednou z podmienok pre adeptov bola požiadavka minimálne dvojročnej praxe v samospráve. Do konkurzu sa prihlásili dvaja uchádzači – Mgr. Miriam Findorová a JUDr. Mária Vozárová. O víťazovi mala rozhodnúť päťčlenná komisia v zložení: Ing. Milan Domaracký, JUDr. Emil Kuruc, Ing. Jozef Hviezdarek, Zlatica Procházková a prednostka úradu Ing. Eva Lukáčová.

Oliver Pestún poukázal na skutočnosť, že iba krátko pred otvorením obálok došlo k rozšíreniu komisie o ďalších členov. Primátor ju doplnil o riaditeľa mestskej obchodnej spoločnosti Vodárenské a technické služby JUDr. Jozefa Sobotoviča a právnika Bytového hospodárstva Mgr. Brezu. Ján Dlhopolček sa rozhodol pre tento krok napriek tomu, že pracovný poriadok Mesta Hlohovec stanovuje zloženie výberovej komisie iba z piatich členov. „Nezainteresovaný človek by mohol povedať, že viac členov komisie zabezpečí väčšiu objektivitu. Ale tiež sa núka otázka: A nemohli byť ďalší členovia pribratí do komisie na zabezpečenie požadovaného výsledku voľby?“ spýtal sa Pestún. Postup primátora považuje za cielený a úmyselný.

Víťazkou výberového konania sa stala Mgr. Miriam Findorová. Poslanec upozornil na fakt, že úspešná kandidátka nikdy v samospráve nepracovala a tak nesplnila jednu z podmienok konkurzu. „Sedem členov komisie malo k dispozícii podklady a nikto si nevšimol, že pani Mgr. Findorová nespĺňa kritériá a dokonca ju pomerom 4:3 zvolia na uvedenú funkciu,“ dodal. K prítomným členom výberovej komisie adresoval otázku: „...skutočne ste urobili všetko pre to, aby mesto Hlohovec neutrpelo ďalšiu ranu v otázke kompetentnosti, zodpovednosti a znalosti riadenia?“

Primátor vysvetlil rozšírenie komisie o dvoch právnikov z politických dôvodov. Do diskusie sa zapojili aj prítomní členovia komisie Hviezdarek a Domaracký. Pestúnove vyjadrenia označili za osočujúce vzhľadom na to, že hlasovanie prebiehalo tajne.

Zvukový záznam interpelácie Olivera Pestúna.
Reagujú: Primátor, Jozef Hviezdarek a Milan Domaracký.

K hlasovaniu v tejto podobe sa však vôbec nemalo pristúpiť a Mgr. Findorová mala byť pre nesplnenie podmienok konkurzu vylúčená. Oliver Pestún postúpil spornú záležitosť na prešetrenie hlavnému kontrolórovi.

Nemenej zaujímavým bodom zasadnutia bolo schvaľovanie odmien. Podobne ako v decembri 2007 aj tentoraz navrhol odmenu primátorovi Milan Domaracký. Prilepšenie vo výške štyroch mesačných platov (viac ako 11.950 €, teda 360.000 korún) odôvodnil siahodlhým zoznamom úspechov v oblasti výstavby, rekonštrukcií a služieb občanom.

Opäť reagoval Oliver Pestún a upozornil, že za zmienenými úspechmi často stoja jednotlivé oddelenia mestského úradu. Taktiež pripomenul nezvládnutú situáciu v súvislosti s rekonštrukciou železničného priecestia, nedostatočnú prácu s mládežou a chýbajúcu koncepciu v čase hospodárskej krízy. Poslanci odhlasovali odmeny aj obidvom viceprimátorom Jánovi Tassymu a Petrovi Dvoranovi (2 platy), uvoľnenej poslankyni pre miestnu časť Šulekovo Silvii Rybnikárovej (2 platy), hlavnému kontrolórovi Jánovi Kozákovi (1 plat) a poslankyni Marte Miklovičovej (200 €).

Mesto Hlohovec sa tak neinšpirovalo napríklad Liptovským Mikulášom, kde sa samospráva z dôvodu krízy rozhodla šetriť finančné prostriedky. Radnica v tomto meste ustúpila od nákupu nového služobného vozidla a primátor sa vzdal svojich odmien.

Otvorený list primátorovi mesta

Vážený pán primátor,

Keďže v posledných dňoch sa rozprúdila diskusia na tému konkurzu, nedá mi tiež nereagovať, keďže uvedené skutočnosti sa priamo dotýkajú mňa a mojej rodiny. 

Poznáme sa, pán primátor, už viac rokov. I keď nie sme priatelia, nikdy sme nemali problémy spolu prehodiť pár slov. Preto ma veľmi prekvapilo, že dnes v malej spoločnosti, keď sa nedalo vyhnúť nášmu stretnutiu, som z Vás nadobudla dojem, akoby ste ma nikdy nepoznali. O pravdivosti môjho pocitu ma utvrdilo i to, že ste ma nepozdravili. Prisudzujem to práve nedávno vzniknutej nepríjemnej situácii okolo konkurzu na uvoľnené miesto vedúceho právneho oddelenia.

Vždy sme mávali korektné vzťahy. Vaše deti si ma vybrali za svojho lekára a hlavne z ohľadu na priateľstvo našich detí som nemala problém sa im venovať ani počas mojej dovolenky. I preto by som očakávala korektný prístup od Vás k iným. Keby moja dcéra neuspela v objektívnom konkurze, nemala by som s výsledkom žiaden problém. Toto však nebol konkurz, to bola fraška. Dcéra nastúpila pracovať na MsÚ v pozícii právnika v r. 2005 s radosťou a so snahou byť prospešná pre svoje mesto. Nasledujúci rok získala doktorát zo správneho práva ,s rigoróznou prácou so zameraním na právne postavenie a pôsobnosť obcí. Absolvovala desiatky odborných školení z oblasti samosprávy. Skrátka, zodpovedne a sústavne sa vzdelávala, aby mohla profesionálne a erudovane zastávať post právnika MsÚ.

A na konkurze? Vypočula si ódy na svoju doterajšiu prácu, poďakovania za ňu, za ľudský prístup ku kolegom a stránkam. Napriek tomu bola vybratá kandidátka, o ktorej práci nič neviete, a hlavne, ani nespĺňala Vami vypísané požiadavky. Napriek Vášmu tvrdeniu som presvedčená, že to nebolo rozhodnutie nezávislej komisie a som si istá, že výber prebehol presne podľa pripraveného scenára. Aj s dodatočným dopĺňaním komisie z 5 na 7 členov, aby bol výsledok hlasovania zaručený, i keď podľa pracovného poriadku mesta Hlohovec, má mať komisia členov päť.

Skrátka predpis-nepredpis, zákon-nezákon, svedomie-nesvedomie, po tejto skúsenosti som nadobudla presvedčenie, že Vám nič nerobí problémy. Som z Vás, pán primátor, veľmi sklamaná.

Želám Vám zdravie a hlavne duševný pokoj.

MUDr. Mária Vozárová

Podobné témy
Radnica vyplatila v júli na odmenách 32-tisíc
Radnica vyplatila v júli na odmenách 32-tisíc
Prehľad platov a odmien vedúcich zamestnancov a primátora.

Hlohovčanom narástli nedoplatky, zamestnancom bytového odmeny
Hlohovčanom narástli nedoplatky, zamestnancom bytového odmeny
Minulý rok Hlohovčanov pobúrilo vyúčtovanie bytového hospodárstva. Spoločnosť si vlani nadelila najvyššie odmeny za ostatných päť rokov.

Prilepšili si všetci zamestnanci mesta
Prilepšili si všetci zamestnanci mesta
Mesto opäť nadeľovalo odmeny. Ich celková výška dosiahla v tomto roku takmer 44-tisíc eur.

Pracovať pod krídlami mesta sa vyplatí
Pracovať pod krídlami mesta sa vyplatí
Milan Domaracký si počas éry v bytovom podniku pekne prilepšil. Za posledné tri roky vo funkcii dostal na odmenách vyše 13-tisíc eur!

Radnica opäť nadelila štedré odmeny
Radnica opäť nadelila štedré odmeny
Na prémiách za uplynulý rok rozdal mestský úrad takmer 50-tisíc eur. Prilepšili si všetci zamestnanci okrem jedného.