Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

14. september 2009

Nemocnica na okraji mesta

Poslanci odsúhlasili predaj mestského majetku.

Septembrové zastupiteľstvo zvolal primátor  po vyše dvojmesačných prázdninách.  Zástupcovia občanov tak zasadli do poslaneckých lavíc s oneskorením, ktoré zákon o obecnom zriadení nepovoľuje.

Jednou zo závažných tém bol aj návrh odpredaja mestského majetku nemocnici s poliklinikou. Pokiaľ v minulosti nebolo o tejto inštitúcii príliš počuť, od istého obdobia začalo byť okolo nej až veľmi rušno. Reťaz organizačných zmien spustilo odstúpenie Jozefa Vrábla z funkcie konateľa spoločnosti začiatkom tohto roku. Vedúce miesto vystriedal Štefan Masaryk Koóš, ktorého si bez výberového konania vybral sám primátor a mestské zastupiteľstvo jeho voľbu na aprílovom zasadnutí odsúhlasilo. Pred poslancami obhájil Ján Dlhopolček svojho kandidáta argumentmi vyzdvihujúcimi jeho manažérske schopnosti, pričom nepovažoval za potrebné, aby takýto post zastával človek s odbornými skúsenosťami v oblasti zdravotníctva. Štefan Masaryk Koóš v tom čase nekonkretizoval žiadne bližšie kroky na oživenie nemocnice a označil to za predčasné. Pred prítomnými poslancami sa novozvolený konateľ vyjadril iba vo všeobecnej rovine a uviedol, že procesy v spoločnosti sa dajú nastaviť tak, aby všetko fungovalo.

Prešli dva mesiace a predstavy o ďalších krokoch už boli omnoho konkrétnejšie. Ráno, tesne pred júnovým zasadnutím, si našli poslanci na stoloch návrh prevodu obchodného podielu nemocnice s poliklinikou na súkromnú spoločnosť. Zaujímavá je aj skutočnosť, že pre niektorých z nich išlo o úplne novú informáciu. Schváleniu návrhu predchádzal aj výsledok hospodárenia za uplynulý rok a správa z dozornej rady nemocnice. Hovorilo sa najmä o nepriaznivej finančnej situácii, ktorú ilustrovala vyše trojmiliónová strata spoločnosti (111 153,60 EUR). Predseda dozornej rady Ladislav Fajtl taktiež vyslovil potrebu hľadať partnera, ktorý by prispel k skvalitneniu zdravotníckych služieb v hlohovskej nemocnici. Následný návrh väčšinového prevodu (51 percent) obchodného podielu na firmu KLIMATI LOGISTIC už potom prešiel u poslancov hladko a mesto sa tak stalo menšinovým vlastníkom nemocnice.

Ani na ostatnom zastupiteľstve materiál týkajúci sa tohto zariadenia nechýbal. Tentoraz išlo o predaj majetku vo vlastníctve mesta spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Hlohovec. Predmetný návrh sa týkal budovy prístavby prvej pomoci a priľahlých pozemkov o celkovej výmere 1 190 m², ktorého cenu znalecký posudok stanovil na 210 000 EUR (6 326 460 SKK). Proti rozhodnutiu sa ohradil Oliver Pestún. Poslanec poukázal najmä na fakt, že nikdy v minulosti, keď sa pojednávalo o zmenách v nemocnici, neboli takéto zásadné kroky súvisiace s odpredajom mestského majetku spomínané. „Je to akoby mesto predávalo majetok sebe samému,“ podotkol ironicky a zaujímal sa o dôvody tohto rozhodnutia. Naopak Ladislav Fajtl, či Milan Domaracký návrh v diskusii podporili.

Štefan Masaryk Koóš informoval zástupcov mesta o tom, že spoločnosť sa plánuje uchádzať o finančnú podporu z eurofondov a kúpou majetku by si tak zvýšila rating. Za získané prostriedky by potom vybudovala diagnostické centrum v priestoroch prístavby prvej pomoci. Z rozpravy zasadnutia však vyplynulo, že konkrétne podmienky výzvy pre tento projekt ešte nie sú známe. V diskusii Oliver Pestún pripomenul existenciu oddelenia regionálneho rozvoja, ktoré by taktiež mohlo podobný projekt predložiť a nemuselo by sa tak pristúpiť k odpredaju mestského majetku.

Úlohou nemocnice je zabezpečovať zdravotnícke služby občanom, preto je dôležité, aby sa mesto aj naďalej podieľalo na rozhodnutiach jej vedenia. Oliver Pestún však vyjadril obavy, že pri súčasnom spôsobe hlasovania poslancov v Hlohovci je možné aj to, že by sa nemocnica v budúcnosti mohla ocitnúť výhradne v súkromných rukách.

Galéria k článku

Podobné témy
Jozef Hviezdarek neuniesol kritiku. Reagoval urážkami
Jozef Hviezdarek neuniesol kritiku. Reagoval urážkami
Dozorná rada tunajšej nemocnice je nefunkčná. Jej predsedu však poslanci neodvolali.

Nemocnica: Kabaret v priamom prenose
Nemocnica: Kabaret v priamom prenose
Zať konateľa nemocnice neudržal nervy na uzde. Verejne sa vyhrážal poslancovi, ktorý situáciu na poliklinike kritizoval.

Veriteľom nemocnice má byť i poslanec Varga
Veriteľom nemocnice má byť i poslanec Varga
Pôžičku Ivana Vargu neziskovému podniku potvrdil aj primátor. Znechutený poslanec opustil rokovanie zastupiteľstva.

Rozprávka skončila. Nemocnica spláca dlhy
Rozprávka skončila. Nemocnica spláca dlhy
Dlh spoločnosti dosiahol astronomické rozmery. Konateľ ju chce zachrániť úspornými opatreniami.

Horúcou témou zastupiteľstva je nemocnica
Horúcou témou zastupiteľstva je nemocnica
Nový konateľ zadlženej polikliniky oboznámi poslancov so stavom spoločnosti. Vystúpiť sa chystajú i aktivisti proti skládke.