Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

1. november 2010

Peter Dvoran

Kandidát na primátora

Vek: 55 rokov
Stav: Ženatý
Vzdelanie: Úplné odborné stredoškolské vzdelanie
Zamestnanie: Zástupca primátora
Doterajšie aktivity v oblasti samosprávy: Zástupca primátora, poslanec VÚC

1.) Prečo ste sa rozhodli kandidovať za primátora?

2.) Ako by ste zhodnotili fungovanie súčasného vedenia mesta? V čom vidíte najväčšie pozitíva a naopak, s čím sa nestotožňujete?

3.) Doprava patrí medzi najpálčivejšie problémy Hlohovca. Občanov by zaujímal váš názor na možné riešenie neúnosnej situácie, ktorú spôsobujú najmä kolóny na moste a množstvo vozidiel prechádzajúcich mestom.

4.) Hlohovčania upozorňujú aj na problém s nedostatkom parkovacích miest. Zároveň, ale mnohí nesúhlasia s tým, aby ako parkovisko slúžilo námestie v centre mesta.  Aká je vaša predstava najlepšieho riešenia pre Hlohovec?

5.) Dostupnosť spojov, či už vlakových alebo autobusových, je v meste nedostatočná. Problémom je nielen cestovanie do väčších miest, ale aj mestská hromadná doprava, ktorá napríklad vôbec nechodí do miestnej časti Šulekovo. Plánujete sa zaoberať aj touto záležitosťou?

6.) Faktom je, že počet obyvateľov v Hlohovci klesá. Čo by sa dalo urobiť preto, aby najmä mladí ľudia z mesta neodchádzali a zakladali si tu rodiny? Ako by sa dala zlepšiť bytová otázka a zvýšiť príchod investorov, ktorí by vytvorili nové pracovné príležitosti?

7.) Hlohovec nepatrí medzi mestá, ktoré sa môžu pochváliť tým, že ich návštevníci s obľubou vyhľadávajú. Čím by sa mohlo mesto zatraktívniť a pozitívne zviditeľniť aj v očiach širšej verejnosti?

8.) Mnohých Hlohovčanov trápi aj nečistota v uliciach mesta, nepokosená tráva, divoké skládky, neporiadok v okolí smetných košov, ale aj ľahostajné správanie psičkárov či iných neprispôsobivých občanov. Aké opatrenia by podľa vás, napomohli k zlepšeniu?

9.) Dnes sa veľa hovorí aj o transparentnom fungovaní v samospráve. Informovanosť občanov o veciach verejných je v Hlohovci veľmi nízka. Aké kroky by ste podnikli vy, aby sa tento stav zmenil?

10.) Kvalita služieb v meste momentálne nedosahuje takú úroveň, akú by si občania predstavovali. Čo by sa dalo urobiť pre to, aby kvôli nim necestovali Hlohovčania do iných miest? Aký je váš postoj k tomu, že v Hlohovci nefunguje detská pohotovosť?

11.) Kde vidíte najväčšie rezervy v oblasti kultúrneho a športového vyžitia v meste?

12.) Môžete poukázať na jednu situáciu vo svojom pracovnom živote, ktorú ste zvládli a o ktorej si myslíte, že je porovnateľná s riadením takej organizácie akou je mesto?

Dovoľte, aby som sa vyjadril k Vašim otázkam a zároveň sa predstavil.

Som rodený, 55 ročný, ženatý, Hlohovčan. Korene mojej rodiny siahajú do dávnej minulosti Hlohovca. V tomto meste žili moji predkovia, ktorí ma viedli k láske, k úcte a vernosti k rodnému mestu a preto mi jeho osud leží na srdci.

Na Strednej priemyselnej škole strojníckej som získal úplné odborné stredoškolské vzdelanie, na Energetickom inštitúte vyššie stredoškolské vzdelanie. Prax som začal absolvovať v Slovakofarme ako technik – hospodár, 8 rokov som pôsobil ako vedúci tepelného hospodárstva na Bytovom hospodárstve v Hlohovci, 7 r. ako prevádzkovo-tech. námestník tiež na BH v Hlohovci a 11 rokov ako výkonný riaditeľ v Inkruste J. Hulín. Posledné 4 roky som zástupcom primátora mesta Hlohovec.

Ak by som bol v komunálnych voľbách úspešný, mám v pláne riešiť i problémy, na ktoré sa pýtate a ktoré trápia občanov Hlohovca a teda aj mňa samého, pretože tu žijem a ich závažnosť vnímam. Moje štvorročné pôsobenie v samospráve ma uviedlo do reality jej fungovania, jej závislosti od legislatívy, od príjmov finančných prostriedkov zo štátu vo forme výnosov z podielových daní, z projektov EÚ, zo vzájomných politických vzťahov na úrovni štátnej správy aj samosprávy, od množstva rokovaní odborníkov pri riešení konkrétnych úloh a predovšetkým od hlasovania poslancov MsZ, ktorých budúce zloženie v tejto chvíli nikto nepozná.

Dôležitým menovateľom samosprávy sú finančné prostriedky. To platí v každej sfére: ak sú peniaze, všetko sa dá. Nemyslím si, že uvedené pripomienky sú neriešiteľné problémy , ale je potrebné určiť priority a zároveň mať na vedomí výšku reálneho rozpočtu. Úlohou budúceho zastupiteľstva bude podporiť návrhy na ich vyriešenie a dlhodobé akcie aspoň rozpracovať.

Spoluobčania z mojej generácie si iste pamätajú na návrhy obchvatu Hlohovca, o ktorých sa hovorilo ešte za bývalej politickej éry – pred rokom 1989. Tento problém nie je doriešený doteraz a som presvedčený, že ak by sme sa s ním ihneď začali zaoberať, dopravu za štyri roky nevyriešime, môžeme len začať. Mám návrh ako by bolo možné Hlohovec aspoň čiastočne odbremeniť od premávky cez mesto, ale všetko závisí od financií, rokovaní, hlasovania, atď. tak, ako som vyššie uviedol. Ani jeden primátor bez vzájomnej podpory poslancov sám nedokáže takmer nič.

Nemyslím si, že mladí ľudia odchádzajú len z Hlohovca. Je to celoslovenský problém, ktorý je spôsobený nezamestnanosťou a nízkymi príjmami obyvateľstva. Pravú vypovedaciu hodnotu poskytne štatistika demografického a migračného vývoja na Slovensku. To ale neznamená, že by som túto otázku nechcel riešiť.

Riadenie mesta je špecifická záležitosť. Je to činnosť neporovnateľná s inými pracovnými činnosťami. Porovnávať môže len človek, ktorý si postavenie primátora už vyskúšal. Ani funkcia zástupcu primátora sa nemôže porovnávať, pretože zástupca má obmedzené kompetencie.

Nedá mi, aby som nevyjadril pocity z Vašich otázok, ktoré čitateľa privádzajú do pozície negatívneho pohľadu na naše mesto. Ten, kto má k Hlohovcu vytvorený vzťah, nevidí mesto len ako objekt plný nedostatkov, vidí aj veľa pozitív, ktoré mesto reprezentujú. Veľa návštevníkov sa zaujíma o areál kúpaliska, reprezentačných priestorov refektára a historických pamiatok múzea, známe je naše divadlo, kolkáreň, obdivovatelia prírody navštevujú poniklecovú lúčku a veľa priaznivcov astronómie chodí do hvezdárne, ktorá je nielen na Slovensku unikátom. To som sa ešte nevyjadril o mnohých umelcoch a výrobcoch umeleckých predmetov v rôznych oblastiach, ktorí reprezentujú naše mesto na mnohých podujatiach. Možno sú v súčasnosti len menej viditeľní. Nemôžem a ani sa v krátkosti nedá spomenúť všetko, ale všetko sa dá skritizovať a sľúbiť. Ak sa človek dostane do reality, sám si vyskúša, aké je veľmi ťažké nový nápad presadiť a zrealizovať.

Podobné témy
Čo čaká Hlohovec?
Čo čaká Hlohovec?
Nový primátor sľubuje premeniť pozitívne myšlienky na reálne činy.

Primátorom Hlohovca bude Peter Dvoran
Primátorom Hlohovca bude Peter Dvoran
Ďalšími v poradí sú Milan Domaracký a Oliver Pestún.

Vy ste sa pýtali, kandidáti odpovedali
Vy ste sa pýtali, kandidáti odpovedali
Štyria uchádzači o miesto primátora odpovedali na vaše otázky. Samuel Žák si možnosť prezentácie rozmyslel.

Milan Domaracký
Milan Domaracký
Kandidát na primátora

Oliver Pestún
Oliver Pestún
Kandidát na primátora