Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

29. december 2010

Dvoran: Chcem ľudí spájať, nie rozdeľovať

Ivan Varga je s výsledkami volieb spokojný. Schvaľovanie platov prebehlo bez možnosti diskusie.

Primátorského žezla sa ujal Peter Dvoran, Ján Tassy ostáva aj naďalej v kresle zástupcu. Pri formovaní mestských orgánov sa zabudlo na nezávislých šulekovských  poslancov. Platy vedenia ostávajú nezmenené, priestor na vyjadrenie nesúhlasu nový primátor nepripustil.

Ustanovujúce zastupiteľstvo zvolal primátor na pondelok 27. decembra. To, čo mnohé mestá stihli ešte pred sviatkami, si domáci nechali na poslednú chvíľu. Po zložení sľubu Peter Dvoran poďakoval Jánovi Dlhopolčekovi za prácu v prospech mesta, občanom za prejavenú dôveru a politickým stranám za ich podporu vo volebnom boji: „Osobitne chcem poďakovať strane Smer, osobitne pánovi Vargovi, ktorý ma tiež podporoval.“

Dvoran je odhodlaný sľuby, ktoré dal voličom, dodržať. Zároveň ale pripustil, že všetko sa splniť nedá: „Sú tam ciele, ktoré budú potrebovať dlhší čas, ciele takpovediac na dlhú trať.“ Poslancov požiadal o trpezlivosť vzhľadom na novú funkciu, pri ktorej sa môže dopustiť omylov a chýb. Rovnako dúfa, že nájdu spoločnú reč  a dodal, že jeho dvere budú pre každého otvorené. Keďže chce ľudí spájať, nie rozdeľovať verí, že spolu vytvoria kompaktný celok, pripravený riešiť všetko pre blaho občana a mesta. Novozvolený primátor sa zároveň vzdal poslaneckého mandátu v 5. volebnom obvode a tento post zaujal náhradník Tibor Wesolowski (Smer).

Príhovor Petra Dvorana

Čestný hosť ustanovujúceho zasadnutia Július Brocka vyzdvihol v príhovore funkciu zastupiteľstva. Pri pohľade na poloprázdnu sálu si ale neodpustil komentár na margo slabej účasti Hlohovčanov. Pravdou však je, že asi päť desiatok prítomných zlomilo rekord návštevnosti zasadnutí za ostatné obdobie. Spokojnosť s výsledkom volieb vyjadril aj poslanec národnej rady Ivan Varga. Poukázal na výber čestného človeka, ktorý bude robiť v prospech mesta. Nasledujúce štyri roky vidí pre Hlohovec úspešné aj vďaka poslancom: „Verím, že nám pomôžu niektoré veci v meste presadiť, čo sa doteraz nepodarili a že budeme dobre spolupracovať.“

Príhovor Júliusa Brocku
Príhovor Ivana Vargu

Slávnostnú atmosféru sľubov a pekných rečí vystriedala výmena názorov sprevádzajúca výber členov do mestských orgánov. „Ani ja, ani pani Rybnikárová sme nesedeli za rokovacím stolom, keď sa hovorilo o mestskej rade. Považujem to za neúctu voči nám dvom,“ vyjadril sa Oliver Pestún, pričom poukázal na porušenie rokovacieho poriadku a na fakt, že medzi navrhovanými chýba zástupca miestnej časti Šulekovo. Dvoran sa domnieva, že zákon neporušil, keďže oslovil všetky politické strany aj určitú skupinu nezávislých.

Do mestskej rady sa okrem straníckych členov nakoniec dostali dvaja z pätice poslancov, ktorí sa začali tesne pred voľbami zviditeľňovať pod spoločnou značkou nezávislých kandidátov. Pestún a Rybnikárová tak boli odstavení na vedľajšiu koľaj, nakoľko do “určitej skupiny“ nepatria. Nič sa nezmenilo ani potom, ako si dotknutý poslanec vyžiadal prestávku, aby záležitosť s nezávislými kolegami prekonzultoval. Obdobná situácia sa zopakovala aj pri schvaľovaní komisií. Primátor priznal, že na týchto šulekovských poslancov “pozabudol“ a dodatočne ich členstvo v komisiách doplnil.

Novozvolení poslanci rozhodli aj o plate primátora a jeho zástupcu, ktorým naďalej ostáva Ján Tassy. Oproti predošlému obdobiu sa žiadna zmena nekonala. Peter Dvoran dostane 3,21 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve zvýšený o 50 percent a jeho “pravá ruka“ polovicu z tejto sumy. Primátorov predchodca zarábal mesačne 3 585 eur. Všetci poslanci, okrem Olivera Pestúna, s návrhom súhlasili. „To zvýšenie je privysoké, malo by ísť minimálne o 10 až 20 percent dole. Všade sa šetrí, len tu sa nemení nič,“ vyjadril sa nám po skončení rokovania oponent, keďže pri predkladaní návrhu primátor priestor na pripomienky neumožnil.

V niektorých mestách sa rozhodli kohútiky na mestských kasách priškrtiť. Napríklad v Rožňave a Pezinku sa poslanecký zbor odhodlal fungovať bez mestskej rady, primátor Liptovského Mikuláša sa vzdal 400 eur z platu a starosta Rače sa uspokojil iba s jeho základom.

Sľub primátora mesta

Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Sľub poslancov mestského zastupiteľstva

Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Mestská rada
Ing. Miroslav Dzurech (KDH), Mgr. Ján Libant (KDH), Ing. Ján Tassy (SMER-SD), JUDr. Emil Kuruc (SMER-SD), PhDr. Ján Dlhopolček (HZDS-ĽS), Ing. Patrik Voltmann (nezávislý), Ing. Miroslav Drgoň (nezávislý).

Komisia ekonomická a prevodov majetku
Predseda: Ing. Miroslav Dzurech (KDH). Členovia: Ing. Jozef Vavro (KDH), Ing Juraj Frýdecký (KDH), Mgr. Ivan Čulák (SMER-SD), Mgr. Jozef Behúl (SMER-SD), Tibor Wesolowski (SMER-SD), Ing. Denisa Bobáková (nezávislá), MVDr. Oliver Pestún (nezávislý). Tajomník: Ing. Zuzana Pacherová.

Komisia dopravy a životného prostredia
Predseda:
Ján Bedeč (KDH). Členovia: Ing. Peter Frýdecký (KDH), Rudolf  Mikuláš (KDH), Ľuboš Kvanta (SMER-SD), Juraj Kabát (SMER-SD), Ing. Michal Javor (KDH), Mgr. Juraj Salcman (nezávislý). Tajomník: Ing. Miroslav Hudec.

Komisia podnikania, obchodu a služieb
Predseda:
Ing. Miroslav Začko (HZDS-ĽS). Členovia: Júlia Rajzíková (SMER-SD), Denisa Černá (SMER-SD), Jozef Tvrdý (KDH), Jozef Kučera (KDH), Ing. Milan Domaracký (HZDS-ĽS), Dagmar Hlavnová (nezávislá). Tajomník: Zlatica Procházková.

Komisia zdravotná, sociálna a bytová
Predseda:
MUDr. Elena Ďurišová (SMER-SD). Členovia: Ing. Štefan Masaryk-Koóš (SMER-SD), MUDr. Rynaldo Šimanský (SMER-SD), Bc. Marta Šustová (KDH), Adam Šišovský (KDH), PhDr. Ján Dlhopolček (HZDS-ĽS), Silvia Rybnikárová (nezávislá). Tajomník: PhDr. Henrieta Štefeková.

Komisia územného plánovania a regionálneho rozvoja
Predseda:
Ing.arch. Miloslav Drgoň (nezávislý). Členovia: Juraj Šiška (nezávislý), Ing. Jozef Hviezdarek (KDH), PhDr. Peter Slovák, PhD. (KDH), Ing. Alexander Švec (SMER-SD), Ing. Jana Šimurková (SMER-SD), Bc. Roman Magala (KDH). Tajomník: Ing. Ján Husár.

Komisia kultúry a vzdelávania
Predseda:
JUDr. Emil Kuruc (SMER-SD). Členovia: Mgr. Víťazoslav Chrenko (SMER-SD),
PaedDr. Alžbeta Lekárová (SMER-SD), Ing. Roman Drgoň (KDH), Mgr. Ján Libant (KDH),
Mgr. Bystrík Tupý (KDH), Miroslav Dvoran (nezávislý). Tajomník: Mgr. Andrea Kleimanová.

Komisia športu
Predseda:
Ing. Patrik Voltmann (nezávislý). Členovia: Mgr. Tomáš Húska (nezávislý), Miroslav Bobák (nezávislý poslanec), Dušan Kováč (KDH), Ing. Vladimír Taraba (KDH), Ing. Ján Tassy (SMER-SD), Vladimír Kozačenko (SMER-SD). Tajomník: Zuzana Pačesová.

Komisia na ochranu verejného záujmu
Členovia:
Ing. Ján Tassy, Mgr. Ján Libant, Miroslav Bobák, Ing. Miroslav Začko.

Galéria k článku

Podobné témy
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Od apríla môžu Hlohovčania sledovať rozpočet mesta aj v online interaktívnej forme.

Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec.

Mestské zastupiteľstvo opustil poslanec 1. volebného obvodu
Mestské zastupiteľstvo opustil poslanec 1. volebného obvodu
Juraj Frydecký nastúpil ako náhradník na uprázdnený mandát poslanca.

Výzva poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec verejnosti
Výzva poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec verejnosti
Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec sa rozhodli rozšíriť počet členov komisií mestského zastupiteľstva o ďalších dvoch zástupcov verejnosti.

Mestské zastupiteľstvo bude opäť v priamom prenose
Mestské zastupiteľstvo bude opäť v priamom prenose
Prenos budú môcť občania vidieť vo štvrtok 19. marca 2015 od 14:00.