Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

29. máj 2011

Poslanec zvozil pracovníčku radnice

Juraj Šiška skritizoval referentku oddelenia výstavby. Silným slovám chýbala úroveň aj argumenty.

Poslanec verejne vystúpil proti pracovníčke radnice s tým, že hádže polená ľuďom pod nohy a drží zákon vo vlastných rukách. Stanovisko mestského úradu je jednoznačné. Rozhodnutia referentky majú oporu v predpisoch a žiadnu oficiálnu sťažnosť na jej adresu neeviduje.

Medzi Hlohovčanmi vraj narastá nespokojnosť s prácou oddelenia výstavby a životného prostredia. Výhrady údajne padajú na hlavu Gabriely Danišovičovej z úseku územného plánu a urbanistiky. „Ja stále od ľudí počúvam, že čo to tam máme za pani inžinierku,“ vyjadril sa poslanec Juraj Šiška počas ostatného rokovania zastupiteľstva. „Je deväť dôvodov ako to nejde a jeden ako to ide,“ dodal. Zástupca občanov ostrú kritiku nepodložil žiadnymi konkrétnymi dôvodmi. Zároveň priznal, že od ľudí počul rôzne verzie.

Radnica zabezpečuje činnosti spojené s ohlasovaním drobných stavieb, stavebných úprav a povoľovaním reklamných a informačných zariadení. Kompetencie v oblasti územného a stavebného konania spadajú pod Spoločný obecný úrad v Hlohovci a vodné stavby rieši Obvodný úrad životného prostredia Trnava. „Mestský úrad postupuje podľa príslušných právnych noriem,“ informovala prednostka Eva Lukáčová. Poslanec Šiška je však presvedčený o opaku. „Tam je zákon vo vlastných rukách,“ pritvrdil a naznačil, že Danišovičová hádže polená pod nohy aj tým, ktorí sa angažujú pre mesto.

Podľa prednostky sa všetkým žiadostiam venuje patričná pozornosť. Ako ďalej ozrejmila, nie každý vlastník pozemku, developer alebo iný záujemca o výstavbu, je s informáciami vyplývajúcimi z platnej územnoplánovacej dokumentácie spokojný. Ide najmä o prípady, ak príslušný zámer nie je možné v danej lokalite uskutočniť.

Pre občana ale takéto stanovisko nemusí znamenať konečnú. Prípadný rozpor je totiž možné riešiť v rámci zmien a doplnkov, o ktorých rozhoduje zastupiteľstvo. Na pripomienkovaní sa môžu formou verejných prerokovaní podieľať aj samotní Hlohovčania. Schválená časť je potom záväzná.

Náplň práce Gabriely Danišovičovej súvisí s agendou územného plánu a urbanistiky, na ktoré má zodpovedajúce vzdelanie a prax. „Mesto Hlohovec neeviduje žiadny podnet, resp. sťažnosť na kvalitu práce inžinierky Danišovičovej,“ uviedla prednostka. Naopak, vedenie oceňuje nielen jej kvalifikovaný prístup, ale aj zodpovednosť pri dodržiavaní územného plánu a právnych noriem.

A práve tie sa nemusia vždy zhodovať s predstavami jednotlivcov. Nedávnym príkladom je aj Danišovičovej nesúhlasné stanovisko s výstavbou medzi Hlohovcom a Koplotovcami. Napriek jej argumentom, ktoré sa opierali najmä o územný plán a prebiehajúci generel dopravy, poslanci žiadostiam Mareka Lietavu a Jozefa Kubičku vyhoveli.

Pohľad laickej verejnosti je často iný, o čom svedčia aj Šiškove výhrady. „Mne ešte nič nespravila. Len ľudia apelujú, že čo to tam je,“ vyhrotil svoje vystúpenie najmladší nováčik hlohovského parlamentu.

Galéria k článku