Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

5. október 2012

Nemôžeme sa nečinne prizerať

Mesto mení postoj a pomoc prisľúbila známa mimovládka. Rozprávali sme sa s členom občianskej iniciatívy proti skládke.

Nemôžeme sa nečinne prizerať

Hrozba rozšírenia skládky Vlčie hory Hlohovčanov zmobilizovala. Nespokojnosť podnietila vznik občianskej iniciatívy, ktorá spustila masívnu protestnú kampaň. Vďaka aktivistom tak začína o večne horiacom a zapáchajúcom smetisku za humnami mesta hovoriť celé Slovensko. Podporu v boji za priaznivé životné prostredie už prisľúbila i renomovaná mimovládna organizácia. Viac o úsilí, prvých úspechoch, ale i neprajníkoch porozprával člen občianskej iniciatívy Miro Kollár.

Fungujete iba krátko, už ste však poriadne zamútili vody. Kto stál pri zrode skupiny aktivistov a čo vlastne bolo impulzom pre jej vznik?

Už dávnejšie zareagovali okolité obce, kde problém skládky pociťujú ešte intenzívnejšie. Občianske združenie OKO Pastuchova, ktoré vedie už dlhší čas boj so skládkou a spôsobmi jej prevádzkovania, donútilo starostu obce zorganizovať verejné zhromaždenie obyvateľov k zámeru rozšírenia. Na stretnutí sa zúčastnila aj Hlohovčanka Lívia Borčányová, ktorá sa tiež v lete začala problému venovať. Tá nás následne vtiahla do komunikácie s úradmi. Postupne sa pridali viacerí obyvatelia mesta, podporujú nás i nezávislí poslanci mestského zastupiteľstva a výbornú spoluprácu máme aj so spomínaným pastuchovským združením. Dnes už to nie je o konkrétnych menách, ale o desiatkach aktívnych členoch iniciatívy a stovkách podporovateľov.

Spojil vás teda spoločný cieľ. Čo chcete svojimi aktivitami dosiahnuť?

Opakujeme to všade, sme proti rozšíreniu skládky, pretože si myslíme, že súčasná schválená a nevyužitá kapacita postačí na ukladanie odpadu vyprodukovaného v Hlohovci a okolí tak, ako bolo pôvodne naplánované, teda ešte 20–30 rokov. Urobiť k tomu ešte ďalšie úložisko nebezpečného odpadu pre polovicu Európy považujeme za nezmyselný hazard. Najmä preto, akým spôsobom je skládka posledné roky prevádzkovaná. A to je druhý náš cieľ. Dostať prevádzkovanie skládky do stavu, ktorý bude zodpovedať predpisom a bude mať minimálny dosah na kvalitu života v Hlohovci.

Sám ste sa verejne vyjadrili, že skládkovanie je výnosný biznis. Zámer spoločnosti, ktorá prevádzkuje Vlčie hory má zatiaľ zelenú aj u väčšiny úradov. Nepúšťate sa na príliš tenký laď? Spýtam sa priamo, nemáte strach?

My nespochybňujeme právo kohokoľvek podnikať v oblasti odpadového hospodárstva, pokiaľ sa tak deje v rámci platných právnych noriem a nejde to na úkor kvality života obyvateľov dotknutých lokalít. Nehovoríme ani o uzavretí skládky, niekde sa odpad, ktorý vyprodukujeme, ukladať musí.

K povoľovaciemu procesu, o kvalite právneho štátu a vymožiteľnosti práva na Slovensku sa nemusíme vôbec baviť, na to máme asi jasný názor všetci. A tenký ľad? Ako som už kdesi povedal, vzhľadom na rozmer protestu a počet aktívnych osôb dnes nevidím zmysel nejakých útokov na osoby či majetok aktivistov. Ostatných to neodradí a naopak, pritiahne to k téme ešte väčšiu mediálnu pozornosť. Stačí sa pozrieť, čo sa dialo v celoslovenských médiách po útokoch na naše bilbordy. A okrem toho, ako dlhoročný predseda Rady Slovenskej televízie som bol pri zásadných reformách STV, vtedy sme tiež siahali na záujmy veľkých hráčov v pozadí, sprevádzali ich veľké protesty, tlaky aj vyhrážky, takže toto mám už tiež za sebou.

Pre akú formu kampane ste sa rozhodli?

Po vyvesení bilbordov, spustení webu HCskladka.sk a profilu na sociálnej sieti sme využili aj veľkú koncentráciu ľudí na Michalskom jarmoku. S pomocou našich mladých spolupracovníkov sme distribuovali medzi nich niekoľko tisíc letákov so základnou informáciou o skládke. Za necelý týždeň informačnej kampane sme tak zasiahli tisícky ľudí.

A čo na to Hlohovčania?

Myslím, že ohlásený zámer rozširovania skládky Vlčie hory naozaj mnohých nahneval, najmä v súvislosti s doterajším prevádzkovaním smetiska a jeho negatívnymi vplyvmi na kvalitu života v tejto lokalite. Niekoľko stoviek ľudí nám aktívne vyjadrilo podporu, zahlasovali v ankete na našej stránke a ponúkajú nám aj pomoc ako dobrovoľníci. Po tom, čo nás odmietla väčšina oslovených „domácich“ advokátov sa nám hlásia ďalší právnici z renomovaných kancelárií a sympatizujú s nami nielen domáci, ale i ľudia z okolia a v podstate z celého Slovenska.

Útok na bilbordy vás neodradil?

To rozhodne nie. Skládka Vlčie hory je pre opakované požiare už dlhšie celoslovenskou témou a po útoku na naše pútače sa opäť dostala do pozornosti celoslovenských médií, vrátane celoplošných televízií. Aj preto sa nám ľahšie nadväzuje spolupráca s ďalšími odborníkmi.

Nedávno sa na vašom webe objavila informácia o spolupráci so známou mimovládkou. 

Spojili sme sa so Zuzanou Čaputovou, právničkou spolupracujúcou s mimovládkou Via Iuris (Centrum pre práva občana), ktorá zastupuje aktivistov bojujúcich proti známej pezinskej skládke. Tento spor je momentálne na Európskom súdnom dvore. Naša komunikácia vyústila do prísľubu spolupráce a komplexnej právnej podpory od Via Iuris. Taktiež sme sa skontaktovali s kanceláriou predsedu Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a spolupracujeme aj s ďalšími ľuďmi, ktorí nám môžu pomôcť. Celé by to malo smerovať k tomu, aby sme vedeli v povoľovacom procese pri rozšírení skládky čo najefektívnejšie hájiť záujmy Hlohovčanov a naše ústavné právo na priaznivé životné prostredie.

Spomenuli ste Pezinok. Tam miestni aktivisti zorganizovali proti skládke pochod, koncerty aj výstavu fotografií. Myslíte si, že niečo podobné by našlo odozvu aj v Hlohovci?

Pozrite sa, aj v Pezinku začínali od nuly, informovanosť verejnosti nebola žiadna, mesto spočiatku tiež bolo proti aktivistom, ale nakoniec všetci spojili sily a na prvý verejný protest prišli tisícky ľudí. Hlohovčania sú síce dlhé roky občiansky pasívnejší, preto bude ich mobilizácia zložitejšia. Skládka je však téma, ktorá sa dotýka kvality života nás všetkých, preto si myslíme, že pri správnej komunikácii sa prebudí mnoho z nich. Prvý týždeň kampane nám to potvrdil.

Primátor Peter Dvoran v auguste podpísal súhlasné stanovisko k zámeru. S radnicou intenzívne komunikujete. Nastal odvtedy nejaký posun?

Áno. Mesto pôvodne dalo súhlasné stanovisko k návrhu na rozšírenie skládky v celom rozsahu. Po spustení nesúhlasnej občianskej kampane podľa našich informácií primátor čiastočne modifikoval tento postoj a v dodatku vydal zamietavé stanovisko k časti zámeru rozširovať skládku nebezpečného odpadu. Nové negatívne stanovisko odôvodňujú aj tým, že požiar v minulosti zasiahol už aj existujúcu skládku nebezpečného odpadu. Mesto taktiež doplnilo svoje vyjadrenie k návrhu hodnotiacich kritérií pre proces posudzovania návrhu na rozšírenie skládky, keď k svojmu pôvodnému stanovisku v podstate pripojilo pripomienky, ktoré sme k hodnotiacim kritériám poslali.

Nie je pôvodný postoj mesta zarážajúci, keď v minulosti už horel na Vlčích horách aj nebezpečný odpad?    

Kladieme si rovnakú otázku. Je to pre nás nová informácia a pýtame sa: Ako mohli v auguste vydať kladné stanovisko k zámeru spoločnosti, ktorá takýmto spôsobom prevádzkuje už existujúcu skládku? Všetko totiž nasvedčuje tomu, že mesto touto informáciou disponovalo. Sám primátor na zastupiteľstve spomenul, že pri jednom z požiarov už chystali evakuáciu mesta, následné merania vraj ale nepotvrdili potrebu jej nariadenia. A v pondelok vo vysielaní STV hovoril dokonca o –„síce zatiaľ nepotvrdených“ – „indíciách, že tam vozia odpad aj autá zo zahraničia“.

Na spomínanom zasadnutí sa objavil prísľub verejnej diskusie s prevádzkovateľom skládky. Neviete, kedy sa Hlohovčania tohto stretnutia dočkajú?

Verejnú diskusiu prisľúbil primátor po našich vystúpeniach. Podľa pravidiel povoľovacieho procesu by mal takéto stretnutie zorganizovať sám žiadateľ o rozšírenie skládky spolu s obcou, takže budeme sledovať proces prípravy tohto stretnutia. Zatiaľ nemáme bližšie informácie o termíne ani o formáte, plánujeme sa v tejto veci stretnúť s primátorom. Viem si totiž predstaviť, že bude ambícia sa takejto verejnej konfrontácii s Hlohovčanmi vyhnúť.

Ako momentálne vidíte šance Hlohovčanov v tomto nerovnom boji?

Iste, my nie sme tí, čo majú esá v rukáve. Ale urobíme všetko, vrátane presviedčania vedenia mesta a poslancov, aby konečne raz začali konať v záujme občanov, ktorí ich do funkcií zvolili, a nie v záujme biznisu. Aby sme čo najefektívnejšie v celom povoľovacom procese obhajovali právo Hlohovčanov na čisté životné prostredie. Nevieme, ako to dopadne, ale nemôžeme sa nečinne prizerať, ako sa toto mesto samo likviduje.

Podobné témy
Stanovisko mesta k tlačovej správe Plastic people
Stanovisko mesta k tlačovej správe Plastic people
Radnica reaguje na článok „Odpad na Vlčie hory voziť môžeme. Primátor zavádza.“

Miestny lekár: Lieky už nezaberajú
Miestny lekár: Lieky už nezaberajú
U niektorých pacientov v Hlohovci dýchacie problémy neustupujú. Vyplynulo to z vyjadrení alergológa na verejnom prerokovaní o skládke.

Verejné zasadnutie sa zmenilo na frašku
Verejné zasadnutie sa zmenilo na frašku
Hlohovčania bojovali proti rozšíreniu smetiska Vlčie hory. Primátor odišiel venčiť psov.

Chystá sa verejné prerokovanie o skládke Vlčie hory
Chystá sa verejné prerokovanie o skládke Vlčie hory
Aktivisti apelujú: Príďte vyjadriť svoj názor k rozšíreniu smetiska!

Poženie Plastic People mesto pred súd?
Poženie Plastic People mesto pred súd?
Mesto už s ďalším rozšírením skládky nepočíta. Prevádzkovateľ sa zrejme bude domáhať náhrady škody.