Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

30. december 2012

Veriteľom nemocnice má byť i poslanec Varga

Pôžičku Ivana Vargu neziskovému podniku potvrdil aj primátor. Znechutený poslanec opustil rokovanie zastupiteľstva.

Veriteľom nemocnice má byť i poslanec Varga

Na začiatku decembrového zasadnutia poslancov sa Peter Dvoran posťažoval na útoky a nekonštruktívnu kritiku voči tunajšej nemocnici. Silným slovám nechýbala obhajoba verejného blaha ani nutná dávka emócií. Primátor tak reagoval na nepokoj spôsobený verejne pretriasaným sporom Bobák vs. Varga. Želiezkom v ohni sa stala nielen športová hala ale i spomínaná poliklinika.

Po tom ako Maynet prišiel o nájomnú zmluvu na športovisko, šéf spoločnosti jasne poukázal, že za výpoveďou stojí Ivan Varga. Okrem toho sa Marián Bobák zmienil aj o finančnej zaangažovanosti poslanca Národnej rady SR v miestnej nemocnici. Hlohovčanov iba nedávno šokovala správa o jej takmer 2-miliónovom dlhu. Dnes poliklinika prežíva iba vďaka splátkovým kalendárom.

Boľavú tému otvoril člen dozornej rady nemocnice Miroslav Bobák. Poslanec vychádzal z oficiálnych dokumentov spoločnosti, ktoré mu poskytol šéf polikliniky Jozef Sobotovič. Okrem toho navštívil i samotné zariadenie, kde komunikoval priamo s lekármi. Zistenia ho nemilo prekvapili. Zhruba desať ambulancií v nemocnici zíva prázdnotou, čo sú pre mesto nemalé straty. A ružové nie sú ani vyhliadky do budúcna. Podľa Bobáka sa polikliniku chystajú opustiť ďalší lekári.

Aj pán Varga tam dával pôžičky

Nasledujúci priebeh zasadnutia prítomným doslova vyrazil dych. Dialóg medzi poslancom a primátorom čoraz viac gradoval a Dvoran sa očividne dostával do úzkych. Pri otázke, kto schvaľoval pôžičky pre nemocnicu sa asi štvrť minúty nezmohol na slovo. Ukázalo sa, že zariadeniu nepomáhalo iba mesto a väčšinový vlastník. „Áno, viem o tom, že aj pán Varga tam dával pôžičky,“ potvrdil primátor.

Dopredu jasné, že to nebude možné splatiť!

Ako uviedol Bobák, takmer všetky sú už po dobe splatnosti a boli nastavené na rok, maximálne rok a pol. „Nemocnica nie je ziskový podnik. To znamená, že už dopredu bolo jasné, že to nebude možné splatiť!“ ozrejmil poslanec a navrhol vykonať v poliklinike nezávislý audit za účasti dozornej rady. Dvoran nechcel o veci rozhodnúť s odvolaním sa na majoritného vlastníka. Zástancovia zas argumentovali potrebou kontroly verejného majetku. Poslanci nakoniec poverili primátora, aby audit s druhým spoločníkom prerokoval.

Chce sa mi vracať!

Nové skutočnosti zasiahli aj Olivera Pestúna. „To je nonsens! Pán Varga si týmto zabezpečil, aby mu financie z mestského rozpočtu tiekli do vlastnej kasy aj po ďalšie roky, keď vy tu už nebudete,“ obrátil sa na Dvorana a znechutene dodal, že si ho vážil. „Chce sa mi vracať,“ neskrýval odpor šulekovský zástupca, zdvihol sa a odišiel z rokovacej sály. Primátor však jeho gesto nepochopil. Naopak, Dvoran ukončil zasadnutie v radostnom duchu a so širokým úsmevom rozdal poslancom čokoládové zvončeky.

Miroslav Bobák: Poliklinika nám nefunguje, tak ako fungovala. Chcem sa vás opýtať, koľkokrát sa konalo valné zhromaždenie odkedy ste primátorom?
Peter Dvoran: Minimálne štyri, päťkrát...
M.B.: Čiže máte informácie o všetkých pôžičkách, ktoré sú tam?
P.D.: Informujú ma priebežne. 
M.B.: Kto schvaľoval tieto pôžičky?
Nasledovalo takmer štvrťminútové ticho.
P.D.: Tie pôžičky, ktoré tam má mesto, sme schvaľovali my. Tie, ktoré tam dával druhý konateľ, tak schvaľoval on.
M.B: Čiže myslíte pôžičky Klimati?
P.D.: Áno.
M.B:  A tie ďalšie pôžičky schvaľoval kto? No, lebo tam nie sú iba pôžičky Klimati a nie sú tam iba pôžičky mesta.
P.D.: Áno, sú tam pôžičky. Ja som na začiatku povedal, že niekto inklinuje k športu a dáva do športu peniaze. A niekto inklinuje k zdravotníctvu a dáva peniaze do zdravotníctva.
M.B.: Ja sa iba pýtam...
P.D.: Áno, viem o tom, že aj pán Varga tam dával pôžičky.
M.B.: Ďakujem. A viete aká je to suma?
P.D.: Teraz neviem presne, nechcem povedať číslo nejaké...
M.B.: A viete, že takmer všetky tie pôžičky, teda ich drvivá časť, a nie sú tam len pôžičky, sú tam i odkúpené pohľadávky, sú už po splatnosti? Všetky pôžičky boli nastavené na rok, rok a pol. Nemocnica s poliklinikou nie je ziskový podnik. To znamená, že už dopredu bolo jasné, že to nebude možné splatiť!
P.D.: Pôžičky, ktoré sú tam, dobrovoľne uzavrel pán Varga s konateľom. Som presvedčený, že na základe zákona, aký je. A teda, keď sa postupne z týchto dlhov dostaneme, na základe pripoistenia a poisťovňami, prvé sa musia vrátiť pohľadávky plynárňam, elektrárňam...
M.B.: Mám podobný prehľad, videl som aj záväzky NsP. Mám podrobný prehľad o pôžičkových zmluvách vďaka pánu Sobotovičovi a chcem dať návrh na hlasovanie, aby sme okamžite zaujali k tomuto stanovisko a začali konať. Dávam návrh na vykonanie okamžitého auditu nezávislou spoločnosťou za prítomnosti dozornej rady.
P.D.: Samozrejme, proti tomu nemám nič. Ale musím to prejednať s druhým konateľom Klimati, lebo inak to nejde. Nie som si vedomý, či to môžem dať i za účasti. Audit objednáme. Neviem dať teraz súhlasné stanovisko, aby som ozaj nepovedal niečo, čo nemôžem, alebo, čo by neplatilo.
Oliver Pestún (primátorovi): ...pán Bobák má právo dať o tom hlasovať... Skutočne som v nemom úžase, ako sa tak na vás pozerám. To je nonsens! Vy tu na začiatku emocionálne vystúpite so všeobecnými frázami a začnete obviňovať poslancov, ako sa vyjadrujú do médií, ako si vy neželáte, aby takýmto spôsobom reagovali. Že ste rád, že naši občania môžu byť ošetrení na poliklinike a máme tu tú službu dostupnú. Potom sa na konci zastupiteľstva dozvieme, že pán Varga, ako spasiteľ zdravotníctva v Hlohovci dá nejakú pôžičku, o ktorej habkáte, viete o nej, ale neviete, kto ju uzavrel, potom, uzavrel ju konateľ, s ročnou splatnosťou. Tak to je absolútne jasné. Pán Varga si týmto zabezpečil, aby mu financie z mestského rozpočtu tiekli do vlastnej kasy aj po ďalšie roky, keď vy tu už nebudete. Robiť audit už ani nemusíme, lebo tu už všetko bolo povedané, čo sa tam udialo a uvarilo. Som si vás vážil, ale toto je silná káva!
Oliver Pestún (mimo mikrofón): Chce sa mi vracať...
Peter Dvoran (reaguje na Pestúnov náhly odchod  z rokovania): Keď odchádzam sa ospravedlním, prečo odchádzam.
Oliver Pestún: Dovidenia.
Michal Hauliš (z publika): Hnusí sa mu to!
P.D.: Musí?
Michal Hauliš: Hnusí sa mu to. Tak ako druhým!
Viera Bardiovská (z publika): Je sklamaný zo všetkých, aj z teba!
P.D.: Potom nemusí chodiť na zastupiteľstvo, keď sa mu to hnusí.
Viera Bardiovská: KDH by malo byť vzorom!
P.D.: Tak ako ty si Vierka i my sme... Podám zastupiteľstvu písomnú správu o tom, ako som jednal s väčšinovým akcionárom a čo sme dohodli.
Zvukový záznam z rokovania MsZ
Galéria k článku

Podobné témy
Jozef Hviezdarek neuniesol kritiku. Reagoval urážkami
Jozef Hviezdarek neuniesol kritiku. Reagoval urážkami
Dozorná rada tunajšej nemocnice je nefunkčná. Jej predsedu však poslanci neodvolali.

Nemocnica: Kabaret v priamom prenose
Nemocnica: Kabaret v priamom prenose
Zať konateľa nemocnice neudržal nervy na uzde. Verejne sa vyhrážal poslancovi, ktorý situáciu na poliklinike kritizoval.

Rozprávka skončila. Nemocnica spláca dlhy
Rozprávka skončila. Nemocnica spláca dlhy
Dlh spoločnosti dosiahol astronomické rozmery. Konateľ ju chce zachrániť úspornými opatreniami.

Horúcou témou zastupiteľstva je nemocnica
Horúcou témou zastupiteľstva je nemocnica
Nový konateľ zadlženej polikliniky oboznámi poslancov so stavom spoločnosti. Vystúpiť sa chystajú i aktivisti proti skládke.

Dvoran: Lepšieho sme nenašli
Dvoran: Lepšieho sme nenašli
Štefan Masaryk Koóš vo vedení nemocnice skončil. Nahradil ho bývalý šéf technických služieb Jozef Sobotovič.