Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

16. august 2013

Verejné zasadnutie sa zmenilo na frašku

Hlohovčania bojovali proti rozšíreniu smetiska Vlčie hory. Primátor odišiel venčiť psov.

Verejné zasadnutie sa zmenilo na frašku

Svoj postoj k rozšíreniu skládky prišlo vyjadriť iba niekoľko desiatok ľudí. Cestu do Hlohovca nemerali ani zástupcovia envirorezortu či iných štátnych úradov. Primátor už asi po hodine z rokovania odišiel venčiť psov.

Vybičované emócie, sklamanie a nedôvera. Verejné zasadnutie sa zmenilo na divadlo. Prerokovanie o dobudovaní skládky Vlčie hory pritiahlo do tunajšieho kultúrneho domu len zhruba šesťdesiat ľudí. Popoludní ich prišlo ešte o čosi menej.

 

Za navrhovateľa zasadli za rečnícky pult projektanti. Mesto Hlohovec zastupovali úradníci oddelenia výstavby a životného prostredia. Primátor Peter Dvoran a riaditeľ Plastic People František Michalovich, ktorý je vo funkcii dva mesiace, si zvolili len miesto v hľadisku. Zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR či iných štátnych inštitúcií neprišli vôbec. Asi po hodine opustil sálu i Peter Dvoran. Hlohovčania ho krátko na to zahliadli pri venčení psov. Na ďalšom rokovaní sa už ani neukázal.

 

„Všetky aktivity, ktoré prezentujeme, sa dejú v rámci oploteného areálu, ktorý je určený na skládkovanie,“ uviedol projektant Ján Melúch. Úložisko nie nebezpečného odpadu by sa malo rozrásť zo 415-tisíc na vyše 600-tisíc kubíkov. Investor plánuje navýšiť i kapacitu pre nebezpečný odpad.

Voči zámeru ostro vystupujú aktivisti. Ako uviedol Miro Kollár, takéto značné rozšírenie je v rozpore so všetkými strategickými dokumentmi na regionálnej, celoštátnej i európskej úrovni. Tie od skládkovania upúšťajú a preferujú iné formy nakladania s odpadom. Nevôľu podnietili najmä niekdajšie početné požiare. Členovia občianskej iniciatívy sa domnievajú, že je za tým nedôsledné prevádzkovanie smetiska. Dotknutá spoločnosť má zas podozrenie, že ich niekto založil úmyselne.

   

S výhradami vystúpila i Gabriela Danišovičová z referátu územného plánovania a urbanistiky. V kľúčovom materiáli, ku ktorému je potrebné zaujať stanovisko, jej chýbali aj údaje o voľných kapacitách skládky. Podľa projektanta však investor nemá záujem tieto informácie zverejňovať a považuje ich za obchodné tajomstvo. „Robíte si z nás dobrý deň?“ zareagoval Kollár.

Atmosféra v sále postupne hustla. Pri mikrofóne sa vystriedali nielen aktivisti, ale i ďalší Hlohovčania a obyvatelia Pastuchova. „Nemôžem ani okno otvoriť, lebo odtiaľ ide ťažký fenolový smrad!“ posťažoval sa Štefan Huszár, ktorý protestnú kampaň svojho času odštartoval. Dnes, rovnako ako ďalší aktivisti, čelí rôznym obvineniam, kontrolám a celému radu trestných oznámení. Kto za útokmi stojí sa zatiaľ oficiálne nezistilo.  

 

„Monitoruje sa voda, vzduch i pôda. Výsledky preukazujú také hodnoty, nad ktorými sa netreba znepokojovať,“ hájil farby investora projektant. Ľudia si však myslia svoje. Na ukážku doniesli i vzorku zapáchajúcej vody vytekajúcej zo skládky. Alergológ Anton Potanko upozornil na zvýšený počet pacientov s pretrvávajúcimi dýchacími ťažkosťami. O nepriaznivom vplyve smetiska je presvedčená aj Lívia Borčányová z Pánskej Nivy. Mladá mamička poukázala na nepríjemný zápach, bolesť v ušiach i škrabanie v hrdle a vyjadrila vážne obavy o zdravie svojich detí.     

Aj vzhľadom na niekdajšie požiare a spôsob komunikácie ľudia investorovi neveria. Nič sa na tom nezmenilo ani po niekoľkohodinovom verejnom zasadnutí. Svoj postoj jasne deklaroval aj primátor. „Preto nesedím za stolom, lebo tu mám pracovníkov mesta, ktorí tento problém riešia už roky a sú kompetentnejší ako ja,“ vyjadril sa ešte pred odchodom z rokovania prvý muž Hlohovca.

 

Pripomienky k hodnotiacej správe „Dobudovanie areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec“ môže verejnosť doručiť na Ministerstvo životného prostredia SR ešte do 21. augusta.

Zvukový záznam z verejného prerokovania

Podobné témy
Stanovisko mesta k tlačovej správe Plastic people
Stanovisko mesta k tlačovej správe Plastic people
Radnica reaguje na článok „Odpad na Vlčie hory voziť môžeme. Primátor zavádza.“

Miestny lekár: Lieky už nezaberajú
Miestny lekár: Lieky už nezaberajú
U niektorých pacientov v Hlohovci dýchacie problémy neustupujú. Vyplynulo to z vyjadrení alergológa na verejnom prerokovaní o skládke.

Chystá sa verejné prerokovanie o skládke Vlčie hory
Chystá sa verejné prerokovanie o skládke Vlčie hory
Aktivisti apelujú: Príďte vyjadriť svoj názor k rozšíreniu smetiska!

Poženie Plastic People mesto pred súd?
Poženie Plastic People mesto pred súd?
Mesto už s ďalším rozšírením skládky nepočíta. Prevádzkovateľ sa zrejme bude domáhať náhrady škody.

Trápi vás skládka Vlčie hory? Pýtajte sa!
Trápi vás skládka Vlčie hory? Pýtajte sa!
Na vaše otázky je pripravený odpovedať Marek Bezák poverený spoločnosťou Plastic People, ktorá skládku prevádzkuje.