Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

15. september 2013

Autá v centre sú natlačené ako sardinky

Ako v Kocúrkove! Bude mesto inkasovať parkovné za miesta, ktoré nespĺňajú normy?

Autá v centre sú natlačené ako sardinky

Aj vám sa zdá, že autá na námestí stoja akosi natesno? Nejde iba o zdanie, ale realitu. Na základe občianskeho podnetu si na parkovacie miesta posvietil tunajší poslanec a zistil, že niektoré ani zďaleka nedosahujú stanovenú normu. Mesto chce v centre už čoskoro inkasovať parkovné. Budú ľudia platiť za to, že im obúchajú auto?

Šírka vhodná možno pre Smart

Na problém ešte koncom augusta upozornila Nella Libantová. „Podľa čoho sa vyznačovali parkovacie čiary na námestí? Šírka miest je vhodná možno pre Smart. S takým Passatom alebo Octaviou je problém, lebo keď chcete vystúpiť, musíte dávať pozor, aby ste nebuchli do vedľa stojaceho auta,“ obrátila sa v rubrike Pošta pre poslanca na Miloslava Drgoňa. „Podľa Slovenskej technickej normy je minimálna šírka parkovacieho miesta 2,4 metra, čo ale parkovacie miesta na námestí nespĺňajú,“ dodala nespokojná Hlohovčanka a dožadovala sa nápravy.

Problém nastal pri realizácii

Ukázalo sa, že jej podnet bol skutočne opodstatnený. Poslanec totiž situáciu preveril a zistil, že projektová dokumentácia je síce v poriadku, problém však nastal pri realizácii. „Podľa PD boli navrhnuté šírky 2,4 metra, čo zodpovedalo 21 parkovacím miestam pod pamätníkom (skutočnosť 24), pod oporným múrom 11 (skutočnosť 12 + 1 miesto tesne pri novinovom stánku) a v dolnej časti 17 (skutočnosť 17),“ uviedol Drgoň s tým, že určenie skutočnej šírky jednotlivých parkovacích miest je problematické, nakoľko po premeraní je každé inak široké.

Ako ďalej ozrejmil, najkritickejšia situácia je pod oporným múrom, kde veľa miest dosahuje šírku len 2,1 metra. Takýto rozmer však nebol podľa normy prípustný ani pred zmenou. Od novembra 2011 je šírka stanovená na 2,4, dovtedy to bolo 2,25 metra. Poslanec sa obrátil na Vodárenské a technické služby v Hlohovci, ktoré obnovu značenia zabezpečujú. Keďže na mestskom podniku vedeli prisľúbiť nápravu až na jar v budúcom roku, posunul problém na mesto a komisiu dopravy.

Keď to premeriame, potom rozhodneme

Oslovili sme preto konateľa VaTS Jozefa Vavra, ktorý potvrdil, že je o podnete informovaný. Rozmery parkovacích miest si však chce osobne preveriť. Posledne značenie obnovovali v júli a jeho ďalšie prestriekanie plánovali v apríli. Podľa Vavra pri obnove vychádzali z existujúcich šírok a k zmene došlo iba v tom, že vlani otočili smer parkovania. „Keď to premeriame, potom rozhodneme a je možné, že by sme to prestriekali na väčšiu šírku ešte pred spustením plateného parkovania,“ vyjadril sa. Či podnik k náprave pristúpi ešte v septembri, bude záležať aj od počtu nevyhovujúcich miest na parkovisku.

Podobné témy
Mesto prevzalo parkovisko na Nitrianskej ulici
Mesto prevzalo parkovisko na Nitrianskej ulici
Obyvateľom a návštevníkom priľahlých bytových domov vzniklo v priebehu dvoch mesiacov 24 nových parkovacích miest.

Parkovisko na Podzámskej ulici je od 1. júla otvorené
Parkovisko na Podzámskej ulici je od 1. júla otvorené
Nové parkovacie plochy na Podzámskej ulici sú po kolaudácii od 1. júla k dispozícii občanom.

Nové parkovacie plochy na Nitrianskej ulici
Nové parkovacie plochy na Nitrianskej ulici
Miesto pre výstavbu nového parkoviska sa nachádza v zelených plochách a na jestvujúcej spevnenej betónovej dopravnej ploche.

Na Podzámskej ulici pribudnú nové parkovacie miesta
Na Podzámskej ulici pribudnú nové parkovacie miesta
V priestore medzi VI. základnou školou a existujúcimi garážami pribudne do dvoch mesiacov 34 nových parkovacích miest.

Parkovné sa neujalo. Námestie zíva prázdnotou
Parkovné sa neujalo. Námestie zíva prázdnotou
Platené parkovanie prinieslo viac problémov ako osohu. Autá zahltili priľahlé ulice, obchodníci prišli o zákazníkov.