Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

28. október 2013

Kandidáti odpovedali na dve jednoduché otázky

Obrátili sme sa na záujemcov o poslanecké stoličky v Trnavskom samosprávnom kraji. Z oslovených tunajších kandidátov odpovedalo 13 uchádzačov.

Kandidáti odpovedali na dve jednoduché otázky

Z 22 uchádzačov si Hlohovčania v novembrových voľbách vyberú troch poslancov, ktorí budú zastupovať okres v rámci Trnavského samosprávneho kraja. Počet kandidátov o kreslo trnavského župana sa zredukoval. Jozef Ravasz (Strana rómskej únie) sa rozhodol z volieb na predsedu VÚC odstúpiť.

Záujemcom o poslanecké stoličky sme položili dve jednoduché otázky:

1.) Prečo by sa občania mali zúčastniť volieb do orgánov samosprávnych krajov?

2.) Prečo by mali voliť práve vás?

Z oslovených kandidátov odpovedalo 12 13 uchádzačov.


Miroslav Bobák

Miroslav Bobák

Politická strana (koalícia): Nezávislý kandidát
Vek: 41
Povolanie: Vrchný riaditeľ
Bydlisko: Hlohovec

Odpoveď na otázku č.1: Občan môže ovplyvniť dianie vo svojom meste, okrese, kraji, štáte, pokojne a demokraticky iba vo voľbách. Aj keď musím dodať, že demokraciu si predstavujem inak ako tú, čo zažívame 24 rokov. Občan môže hlasovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Ak nebol a nie je spokojný s tým čo bolo, tak vo voľbách má šancu zmeniť to.    

Odpoveď na otázku č.2: Otázka navádzajúca k sľubom daného kandidáta. Sľuby sú to najlacnejšie čo by som vám mohol ponúknuť. Moja vízia je jasne daná a nemenná. Chcem slušne žiť, nie utekať z nášho mesta, okresu. Chcem, aby aj rodina, priatelia, susedia, známi, ale aj všetci ostatní obyvatelia nášho okresu zostali tu. Neutekali preč za lepším bývaním, za lepšou prácou, za lepším športovým a kultúrnym vyžitím. Chcem, aby to lepšie bolo tu, tu doma! Plne si uvedomujem, že už nestačí byť iba nespokojný a frflať na všetkých a všetko. To nestačí, to je málo. Chcem priložiť ruku k dielu, aj keď to nebude jednoduché, nakoľko štát aj VÚC viac a viac presúvajú svoje bremená na mestá, obce a samotný ľud.


Erik Bojničan

Erik Bojničan, Mgr.

Politická strana (koalícia): MOST - HÍD
Vek: 25
Povolanie: Politológ
Bydlisko: Hlohovec

Odpoveď na otázku č.1: Nízka volebná účasť je na Slovensku v posledných rokoch fenoménom, obzvlášť pri voľbách do VÚC. Vo voľbách sú víťazi aj porazení a nezáleží na tom, či je účasť na úrovni 20% alebo 90%. Pri tých 20% však nastáva problém s tým, či sú výsledky volieb naozaj totožné so želaním ľudí. Náš samosprávny kraj disponuje obrovským množstvom peňazí, pričom veľká časť z nich pochádza z daní. Rovnako z daní tých, čo sa volieb zúčastnili ako aj tých čo sa volieb nezúčastnili. Dôvodov je samozrejme viac, no to by chcelo omnoho viac priestoru. Moju výzvu by som naformuloval nasledovne: Príďte k voľbám a rozhodnite. Nedovoľte aby o Vás rozhodoval niekto iný.

Odpoveď na otázku č.2: Je dosť poslancov VÚC, ktorým vyhovuje nízka volebná účasť a nezáujem ľudí o politiku. Pár týždňov pred voľbami sa ukážu v pri nejakom „občerstvení a hudbe“ a demokracia pre nich končí s uzatvorením volebných miestností. Presadzujem a vždy budem presadzovať pravý opak. Počas celého volebného obdobia chcem viesť diskusiu a pýtať sa ľudí na ich názor. Náš kraj potrebuje zmenu. Či už sa jedná o skutočnosť, že je najviac zadlžený zo všetkých (!), alebo o stredné školstvo a pod... Je veľa toho, kde si viem predstaviť aktívnejší prístup kraja ako vidíme teraz. Ak nepríde zmena poslancov, tak nepríde ani zmena kraja. Ak vo voľbách dostanem podporu ľudí, veľmi rád sa na tejto zmene budem podieľať všetkými svojimi silami.


Miloslav Drgoň

Miloslav Drgoň, Ing.arch.

Politická strana (koalícia): Nezávislý kandidát
Vek: 44
Povolanie: Architekt
Bydlisko: Hlohovec

Odpoveď na otázku č.1: Voľby sú pre tých, ktorí si vedia vybrať, aby si vybrali toho, na koho sa vedia spoľahnúť, že jeho rozhodnutia budú odrážať ich vlastné postoje. Kto je zodpovedný a chce, aby sa veci riešili podľa jeho predstáv, netreba ho presviedčať, aby šiel voliť, urobí tak sám z vlastného presvedčenia. Nezodpovední naopak nemusia robiť nič, alebo môžu robiť aj inak – aj to patrí k slobodám ktoré sme si vybojovali.

Odpoveď na otázku č.2: Svoje postoje k riešeniu spoločenských problémov sa snažím formulovať už nejaký čas na úrovni mesta Hlohovec. Kto so mnou súhlasí, nech ma podporí svojim hlasom aj v týchto voľbách. Kto so mnou nesúhlasí, nech ma prosím nevolí. Ďakujem.


Vladimír Filip

Vladimír Filip

Politická strana (koalícia): SNS
Vek: 65
Povolanie: Dôchodca
Bydlisko: Hlohovec

Odpoveď na otázku č.1: Keď sa povie samosprávny kraj, väčšina z bežných občanov, ktorí denne riešia takpovediac svoje existenčné problémy by ani nevedela povedať na čo vlastné slúži VÚC, aké sú jeho kompetencie a úlohy. VÚC pritom hospodária až / približne/ s miliardou eur a od zvolených politikov do VÚC záleží, aké budú v regiónoch naše stredné školy, nemocnice, sociálne zariadenia, domovy dôchodcov, divadlá, galérie či knižnice. Rozhodujú aj o peniazoch pre cesty druhej a tretej triedy. Ja osobne voliť pôjdem a mám na to mnoho dôvodov. Hlavne preto, že som pracoval v zahraničí a keď som sa vrátil domov tak som vždy nadával koho sme to zvolili. Teraz chcem mať čisté svedomie, že som sa snažil ovplyvniť regionálnu politiku a urobil som všetko preto, aby nám tu bolo dobre aspom tak, ako som to mal možnosť vidieť v iných štátoch vo svete, ktoré som pracovne navštívil. Áno, ľahko sa mi nadávalo od klávesnice, ale teraz je ten správny čas urobiť dôležitý krok a ísť voliť.

Odpoveď na otázku č.2: Dvadsať rokov som pôsobil v zahraničí, precestoval som viac ako trištvrte sveta a nikdy som nezaprel svoju identitu a bol som hrdý na to, že som Slovák. Preto aj moje členstvo v SNS. Ak mi dáte svoj hlas, tak úprimne sľubujem, že sa budem snažiť presadzovať také rozhodnutia, ktoré by zlepšili náš spoločný život v našom regióne. Voľte číslo 8 a ja vopred ďakujem za Váš hlas.


Alena Jelušová, Mgr.

Alena Jelušová, Mgr.

Politická strana (koalícia): Nezávislý kandidát
Vek: 57
Povolanie: Starostka
Bydlisko: Madunice

Odpoveď na otázku č.1: Vznik akejkoľvek samosprávy je vždy víťazstvom nad úradníckym, centralistickým riadením vecí verejných. Znamená presun kompetencií a ekonomických práv pod priame pôsobenie a bližšie k občanom. Decentralizácia je vždy veľký boj, ktorý je zbytočný alebo sa prehráva, ak občan ťažko získanú pozíciu samosprávy nevyužije. Účasť vo voľbách orgánov samosprávy na každej úrovni, teda aj krajskej, je vždy lakmusovým papierikom pre štátnu administratívu, podľa ktorej hodnotí silu a vyspelosť občianskej spoločnosti a regiónu. Nezáujem, prípadne nízka účasť voličov v samosprávnych voľbách dáva odvahu obmedzovať kompetencie a príjmy samosprávy a pokúšať sa o novú centralizáciu funkcií a poskytovaných služieb na miestnej alebo regionálnej úrovni. Nie je jedno, kto ich zastupuje. Veď na krajskej úrovni sa rozhoduje o stámiliónových ročných rozpočtoch, o obsahu a smerovaní stredného školstva pre naše deti, o kvalite a úrovni zdravotníctva, ktorého významná časť je riadená krajmi, o kvalite a poplatkoch sociálneho zabezpečenia v domoch sociálnych služieb a v domoch dôchodcov, na ktoré je odkázaná najslabšia časť obyvateľstva, o stave a ekonomike cestnej infraštruktúry a dopravnom spojení medzi obcami a mestami. Nakoniec ovplyvňuje i stav a rozsah kultúry a športového diania. Schvaľuje významné strategické dokumenty, ktoré majú často vplyv na rozvoj obcí a miest, a tým na tvorbu služieb, podnikania a zamestnanosť.

Úspechy najschopnejších a najbohatších krajín Európy sú založené na maximálnej decentralizácii, právach občana a silnej samospráve. Naša cesta nemôže byť iná. Preto každý občan by mal využiť svoje volebné právo a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov vyjadriť svoj názor.

Odpoveď na otázku č.2: Čím je menší okres, tým má menej poslancov v krajskom zastupiteľstve. Preto je dôležité, aby to boli ľudia skúsení, s patričným rozhľadom a argumentačne vybavení. Schopní presvedčiť poslanecké kvórum o potrebách a naliehavosti riešení problémov zastupujúceho okresu, u nás, okresu Hlohovec. Mal by intenzívne a kvalifikovane pracovať v komisiách a získavať ostatných poslancov pre hlasovanie. Zvolení poslanci za náš okres, by mali spolu kooperovať, spolupracovať a koordinovať spoločný postup za vec, nedať sa ovplyvňovať straníckymi a skupinovými záujmami. Toto sú moje zásady, ktorých sa držím. Dobre poznám okres, obce i mestá Hlohovec a Leopoldov. Viem, že za mnou sú výsledky, ktoré môžu presvedčiť voliča a sám rozhodne, komu z kandidátov dá svoj hlas.


Zdenka Magulicová

Zdenka Magulicová, PaedDr.

Politická strana (koalícia): NaS - ns
Vek: 46
Povolanie: Špeciálny pedagóg
Bydlisko: Hlohovec

Odpoveď na otázku č.1: Ak majú záujem niečo zmeniť, majú využiť svoj hlas a dať ho správnym ľudom, ktorých poznajú a veria im. Nezáujem ľudí zúčastniť sa volieb do VÚC podporí tých, čo tam už dlhoročne sedia.

Odpoveď na otázku č.2: Som zásadový a obyčajný človek, učiteľ, ktorý verí v demokratické princípy. Podporujem kultúru, ľudové tradície, malých živnostníkov, školstvo a sociálne slabých. Som za sporavodlivé rozdeľovanie dotácií na ďaľší rozvoj malých obcí, kultúry, špotru, školstva, zdravotníctva a iných projektov, ktoré napomáhajú rozvoju hlohovecka. Nedávam plané sľuby, ale snažím sa vždy pomôcť tým čo to potrebujú.


Ľubomír Paulík

Ľubomír Paulík

Politická strana (koalícia): SRK
Vek: 50
Povolanie: Mestský policajt
Bydlisko: Hlohovec

Odpoveď na otázku č.1: Môj osobný názor je taký, že každý občan si musí sám rozhodnúť túto otázku o účasti na voľbách z dôvodu, či mu je ľahostajné ako sa bude vyvíjať prosperita nášho kraja, alebo sa pokúsi svojim hlasom zvoliť vhodných kandidátov za poslancov VÚC o ktorých si myslí, že by mohli svojim konaním zvýšiť prosperitu nášho kraja a okresu Hlohovec.

Odpoveď na otázku č.2: Na túto otázku by som chcel uviesť ako som sa vyjadril v predchádzajúcej otázke, že záleží na individuálnom prístupe občanov k mojej osobe, nakoľko celý život žijem a pracujem v Hlohovci a viem dobre z osobnej skúsenosti, aké problémy sa vyskytujú v našom meste, pretože ako príslušník MsP sa denne stretávam so životom mesta a dokážem rozpoznať čo by sa malo zlepšiť. Ak by som bol zvolený ako poslanec VÚC, vynasnažím sa svojimi podnetmi čo najviac zlepšiť život v našom meste, hlavne pre blaho občanov.


Oliver Pestún

Oliver Pestún, MVDr.

Politická strana (koalícia): Nezávislý kandidát
Vek: 37
Povolanie: Veterinárny lekár
Bydlisko: Hlohovec

Odpoveď na otázku č.1: Raz za štyri roky má občan možnosť priamo sa podieľať na tom, ako si predstavuje ďalšie smerovanie jeho obce a okolia tým, že dá hlas kandidátom, ktorí by mohli presadzovať jeho predstavy. Najdôležitejšie oblasti, o ktorých rozhoduje samospráva, sú zdravotníctvo, školstvo a infraštruktúra.

Odpoveď na otázku č.2: Som finančne nezávislý, preto príjem z verejnej funkcie nebude pre mňa motívom. Som aktívny vo verejnom živote. Zaujímam sa o problémy občana a snažím sa ich riešiť. Som človek, ktorý má rád priamu a čistú hru, ktorý dodržiava pravidlá. Som človek, ktorý sa správa zodpovedne.


Gabriela Sporímska

Gabriela Sporímska, Ing.

Politická strana (koalícia): SMER - SD
Vek: 42
Povolanie: Manažérka
Bydlisko: Hlohovec

Odpoveď na otázku č.1: V každodennom živote sa stretávame s vplyvom samosprávnych krajov (vyšších územných celkov), či potrebujeme lekára, cestujeme hromadnou dopravou, alebo máme dieťa, vnuka, ktorý navštevuje strednú školu, atď. Každý občan Slovenskej republiky má právo ísť voliť, a zároveň je to jeho občianska i morálna povinnosť. Aj keď si to mnohokrát neuvedomujeme, vyšší územný celok rozhoduje o veciach, ktoré sa týkajú každého z nás, preto verím, že tak ako ja, i Vy voliť pôjdete.

Odpoveď na otázku č.2: V Hlohovci žijem od narodenia a chcem tu žiť i naďalej. Zaujímam sa o veci verejné, o život a problematiku Hlohovecka. Mám záujem svojimi poznatkami a iniciatívnou prácou prispievať k zlepšeniu a napredovaniu Hlohovecka. Vďaka pôdno-klimatickým podmienkam patrí oblasť Hlohovecka medzi významné územia Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Mojou snahou je vzájomne spolupracovať s podnikateľskou sférou a zatraktívniť cestovný ruch v tomto regióne podporou gastronómie a vinárstva.


Stanislav Števo

Stanislav Števo, Ing., PhD.

Politická strana (koalícia): SMER - SD
Vek: 30
Povolanie: Vedecký pracovník
Bydlisko: Hlohovec

Odpoveď na otázku č.1: Ak cestujete autobusom, alebo potrebujete ísť za lekárom, všade tam narazíte na vplyv samosprávnych krajov, tie určujú počet dopravných spojov, počty všeobecných, praktických lekárov, ich rajóny aj ich ordinačné hodiny. Ak si po zime na výtlku poškodíte auto (na ceste II. a III. triedy), tak za to môže váš samosprávny kraj, pretože práve VÚC sú zodpovedné za ich stav a údržbu. Zriaďovanie a prevádzka stredných škôl, domov dôchodcov, správa cestovných poriadkov atď. sú jedny z mnohých ďalších dôležitých oblastí, o ktorých samosprávny kraj rozhoduje. Nemalo by nám byť ľahostajné, kto náš región na VÚC zastupuje, a to môžeme vyjadriť svojou účasťou na voľbách do VÚC.

Odpoveď na otázku č.2: Hlohovec so svojím okolím má nádhernú prírodu, bohatú kultúru a pracovitých ľudí. Narodil som sa tu, vyrástol, žijem a žiť chcem (budem). Chcem preto svojimi skúsenosťami a schopnosťami pomôcť zmeniť Hlohovecko na krajšie a zdravšie miesto, miesto v ktorom sa nám bude lepšie žiť.


Martin Vilhelm

Martin Vilhelm

Politická strana (koalícia): SRK
Vek: 29
Povolanie: Živnostník
Bydlisko: Madunice

Odpoveď na otázku č.1: Aby mali občania väčšiu kontrolu v rámci župy v Trnavskom kraji.

Odpoveď na otázku č.2: Aby sme mohli vytvoriť viac pracovných miest v Trnavskom kraji.


Patrik Voltmann

Patrik Voltmann, Ing.

Politická strana (koalícia): Nezávislý kandidát
Vek: 40
Povolanie: Projektant
Bydlisko: Hlohovec

Odpoveď na otázku č.1: Minimálne preto, že význam a hodnota každého regiónu v rámci spoločnej Európy stále rastie, že aj v programovacom období 2014 až 2020 poskytne EÚ množstvo projektov, a teda aj finančných prostriedkov pre potreby rozvoja infraštruktúry a cestovného ruchu samosprávnych krajov. Obrovský problém však spočíva v tom, že mnohí ľudia ani netušia, s čím všetkým by mohla župa nášmu mestu a celému okresu pomôcť. To, že vznikol informačný skrat na trase župa – občan, je naozaj problém a v prevažnej miere zaň zodpovedajú tí, ktorým voliči dali nielen dôveru a mandát, ale aj istú dávku povinnosti navzájom sa informovať. Teda poslanci. Absencia komunikácie, neinformovanosť spôsobila u ľudí nezáujem, u mnohých aj stratu dôvery, a preto časy predvolebných kortešačiek o guláši, sladkosti by malo nahradiť niečo iné, zmysluplnejšie. Jedine tak neostanú župné voľby na pokraji záujmu.

Nahlas sa hovorí o možnej redukcii krajov z pôvodných ôsmich sa tri, štyri. Sám som za túto alternatívu, ale pokiaľ máme aktuálny stav, využime možnosť priniesť zo župy niečo viac do nášho okresu a mesta. Mám pocit, že doteraz sme boli viac príveskom, ako súčasťou trnavskej župy. A ak sa ľudia odhodlajú ísť voliť, nech vyberajú aj z pohľadu, či je dôležitejšie dvanásť rokov v župe ako poslanec sedieť, alebo v najbližších štyroch rokoch pre ľudí, ktorí mu dajú mandát, aj niečo urobiť.

Odpoveď na otázku č.2: Ľudia sa musia rozhodnúť sami. Mnohé z problémov v miestnej a regionálnej samospráve sa prelínajú, pri mnohých horúcich témach môže byť župa viac zainteresovaná, nápomocná. Záleží len na spôsobe, akým sa poslanci bijú za región, z ktorého vyšli. Navyše, ak tí poslanci sedia v miestnom a župnom zastupiteľstve zároveň, a majú určite viac možností ovplyvniť, aby sa Hlohovecko posúvalo kvalitatívne dopredu.

Ja kandidatúru do VÚC beriem ako nadviazanie na prácu mestského poslanca. Myslím, že som za 3 roky v mestskom zastupiteľstve ukázal, že ak už som sa na niečo dal, tak tam iba nesedím a mám snahu pomôcť a riešiť problémy. Určite budem pozorne načúvať občanom a ich požiadavkám a budem sa snažiť preniesť ich do parlamentu VÚC. Z konkrétnych vecí bude prioritou riešenie dopravnej situácie, ktorá sa netýka len nášho mesta, ale ako domino efekt má dopad aj na okolité obce. Ak VÚC vedela riešiť, prihovoriť sa za obchvaty takmer všetkých okresných miest nášho kraja, tak nevidím žiaden dôvod, aby sa konečne neriešil aj Hlohovec. A mám ešte jednu možno idealistickú myšlienku. Myslím, že keď chceme oživiť Hlohovec, tak by sme tu mali mať detašované pracovisko vysokej školy a s tým by nám VÚC vedela pomôcť. No a samozrejme šport. Toto je oblasť, v ktorej som doma a určite budem mať snahu, aby VÚC v rámci svojej kompetencie výraznejšie podporil športové, voľnočasové aktivity v okrese. Nehovorím len o hádzanej, ale aj o ostatných športoch, ktoré majú tradíciu - futbal, nohejbal, atletika, basketbal, volejbal.... VÚC spravuje veľa telocviční, resp. športovísk a práve tu je priestor na pomoc športu, či už znížením prenájmu, resp. ponúknutím priestorov zdarma v čase, keď nie sú využité.

Musíme tiež viac využívať možnosti cezhraničnej spolupráce, kde sú pripravené projekty EÚ, hovoriť o kvalite poskytovaných zdravotníckych služieb, ktoré sú v kompetencii župy – pretože zdravie sa týka nás všetkých. Životné prostredie a naša smutne známa skládka – nech mi nikto nehovorí, že župy sa tento problém netýka. Minimálne už len z toho dôvodu, že v našom regióne majú ľudia dýchať rovnako zdravý vzduch ako inde v trnavskej župe. Hovorme o zachovaní kultúrneho dedičstva, ktoré nášmu mestu i celému regiónu dala história a ktoré sa nám celkom otvorene rúca ako domček z karát. Tém je mnoho, myslím, že aj riešení, len ich treba otvárať a bojovať za náš okres.


Miroslav Začko

Miroslav Začko, Ing.

Politická strana (koalícia): ĽS-HZDS
Vek: 44
Povolanie: Živnostník
Bydlisko: Hlohovec

Odpoveď na otázku č.1: Tento stupeň riadenia má svoje kompetencie v oblastiach, ktoré sú pre život občanov možno trochu v úzadí, ale čas od času sa občania stretávajú s problémami, požiadavkami a službami, ktoré práve zastrešuje a môže vyriešiť len a len samosprávny kraj (TTSK). Oblasti, ktoré spravuje práve samosprávny kraj prostredníctvom volených zástupcov do zastupiteľstva TTSK a jeho predsedu sú hlavne stredné školstvo, zdravotníctvo,sociálne služby a aj v poslednej dobe toľko kritizovaná správa a údržba cestnej siete patriacej TTSK. No a práve voľbou tých, ktorým voliči dôverujú by mali mať ľudia akú-takú záruku, že ich podnety, žiadosti, návrhy .... budú riešené korektne a k ich spokojnosti.

Nedá mi však poznamenať, že dlhodobo nízka účasť občanov na voľbách do orgánov samosprávnych krajov by mala byť akýmsi znamením pre politikov v zákonodarnom zbore o tom, že tento ich „produkt“ nie je asi to pravé, čo si ľudia želali. Ale ani odmietanie účasti na tomto druhu volieb nie je správne a myslím, že ak si ľudia neželajú tento druh samosprávy, alebo sa im zdá zbytočný, tak ignorovaním týchto volieb to ako vidíme nezmenia a svoju nespokojnosť by mali dať najavo v „iných voľbách“.

Odpoveď na otázku č.2: Aká ťažká odpoveď na jednoduchú otázku.:) Ale tak, ako sa snažím pomôcť spoluobčanom s podnetmi, návrhmi a žiadosťami, ktorými sa na mňa obracajú ako na poslanca jednej z mestských častí nášho mesta a aj svojimi podnetmi urobiť niečo užitočné pre život v našom meste, tak by som konal aj naďalej k spokojnosti obyvateľov „volebného okrsku č.3“ okresu Hlohovec.

Podobné témy
Miroslav Kollár: Nikomu nič nedlžíme
Miroslav Kollár: Nikomu nič nedlžíme
Rozhovor s budúcim primátorom Hlohovca.

Mená piatich kandidátov na primátora sú už známe
Mená piatich kandidátov na primátora sú už známe
Kandidáti odovzdali petičné listiny.

Novým slovenským prezidentom bude Andrej Kiska
Novým slovenským prezidentom bude Andrej Kiska
Prezidenta prišlo v druhom kole voliť viac ako 50,48 percent občanov.

V Hlohovci by postúpil do druhého kola Procházka
V Hlohovci by postúpil do druhého kola Procházka
Výsledky volieb posunuli do druhého kola Roberta Fica a Andreja Kisku. Účasť v Hlohovci presiahla 42 percent.

Voľby skončili. Primátor uspel iba vďaka obciam!
Voľby skončili. Primátor uspel iba vďaka obciam!
O županovi rozhodne ďalšie kolo. Do krajského parlamentu sa opäť dostali Domaracký a Dvoran, Dlhopolčeka vystriedala Jelušová.