Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

10. september 2014

Radnica vyplatila v júli na odmenách 32-tisíc

Prehľad platov a odmien vedúcich zamestnancov a primátora.

Radnica vyplatila v júli na odmenách 32-tisíc

Aj v poslednom roku volebného obdobia si mestskí zamestnanci prilepšili. Radnica vyplatila v júli na odmenách až 32-tisíc eur. Tie podľa primátora Petra Dvorana prideľuje dvakrát ročne. Päťdesiat percent dostávajú zamestnanci v polovici roka.

"Pracovník mestského úradu, referent, je taký istý pracovník, ako je pracovník v elektrárňach, plynárňach, alebo v Bekaerte, alebo ja neviem kde v akej organizácii a na základe kolektívnej zmluvy takisto má nárok na trinásty plat. U nás sa to nazýva odmena," uviedol Dvoran v odpovedi na kritiku vyplácania odmien za činnosti, ktoré spadajú do bežnej pracovnej náplne zamestnanca mestského úradu.

K svojmu platu si prilepšili aj dvaja konatelia mestských spoločností. Tým mesto vyplatilo prémie za minulý rok až 4 375 eur. Mená odmenených však radnica tradične tají a odvoláva sa na ochranu osobných údajov.


Súhrnná výška odmien pridelených všetkým zamestnancom Mesta Hlohovec v roku 2014 je 32 508 €

Celkový počet zamestnancov Mesta Hlohovec (tzn. MsÚ, MsP, SOÚ - vrátane opatrovateliek, verejné WC): 116
Počet zamestnancov, ktorým bola pridelená odmena v roku 2014: 105
Celkový počet odmenených konateľov za rok 2013 je 2. Celková výška odmien pridelených týmto konateľom je 4 375 €


Plat a odmeny primátora a vedúcich zamestnancov Mesta Hlohovec v rokoch 2013 a 2014:

Peter Dvoran – primátor

rok 2013 (všetky mesiace rovnako)
základný plat 2 327 €
zvýšenie platu o 70 % 1 629 €, spolu: 3 956 €

rok 2014 – od 01.01.2014 do 31.03.2014
základný plat 2 382 €
zvýšenie platu o 70 % 1 668 €, spolu: 4 050 €
- od 01.04.2014 do 30.06.2014
základný plat 2 382 €
- od 01.07.2014 doteraz
základný plat 2 382 €
zvýšenie platu o 50 % 1 191 €, spolu: 3 573 €

Ing. Ján Tassy – zástupca primátora

rok 2013 (všetky mesiace rovnako)
základný plat 1 610 €
zvýšenie platu o 41 % 660 €, spolu: 2 270 €
odmena 11/2013 2 270 €

rok 2014 (všetky mesiace rovnako)
základný plat 1 648 €
zvýšenie platu o 41 % 676 €, spolu: 2 324 €
odmena v roku 2014 nebola vyplatená

Ing. Eva Lukáčová – prednostka MsÚ

rok 2013 (všetky mesiace rovnako)
tarifný plat 700 €
zvýšenie tarif. platu o 15 % 105 €
osobný príplatok 700 €
príplatok za riadenie 182 €, spolu: 1 687 €
odmena 6/2013 844 €
odmena 11/2013 1 688 €

rok 2014 (všetky mesiace rovnako)
tarifný plat 716 €
zvýšenie tarif. platu o 15 % 107,5 €
osobný príplatok 716 €
príplatok za riadenie 186,5 €, spolu: 1 726 €
odmena 7/2014 518 €

Ing. Zuzana Nosková

rok 2013 (všetky mesiace rovnako)
tarifný plat 604,5 €
zvýšenie tarif. platu o 15 % 91 €
osobný príplatok 337 €
príplatok za riadenie 66 €, spolu: 1 098,5 €
odmena 6/2013 549 €
odmena 11/2013 549 €

rok 2014 - od 01.01.2014 do 31.01.2014
tarifný plat 620,5 €
zvýšenie tarif. platu o 15 % 93,5 €
osobný príplatok 345 €
príplatok za riadenie 68 €, spolu: 1 127 €
- od 01.02.2014 doteraz (zmena platového stupňa)
tarifný plat 638,5 €
zvýšenie tarif. platu o 15 % 96 €
osobný príplatok 345 €
príplatok za riadenie 68 €, spolu: 1 147,5 €
odmena 7/2014 344 €

Ing. Mária Janíčková

rok 2013 (všetky mesiace rovnako)
tarifný plat 622,5 €
zvýšenie tarif. platu o 15 % 93,5 €
osobný príplatok 297 €
príplatok za riadenie 66 €, spolu: 1 079 €
odmena 6/2013 90 €
odmena 11/2013 740 €

rok 2014 - od 01.01.2014 do 31.05.2014
tarifný plat 638,5 €
zvýšenie tarif. platu o 15 % 96 €
osobný príplatok 304,5 €
príplatok za riadenie 68 €, spolu: 1 107 €
- od 01.06.2014 doteraz (zmena platového stupňa)
tarifný plat 657,5 €
zvýšenie tarif. platu o 15 % 99 €
osobný príplatok 304,5 €
príplatok za riadenie 68 €, spolu: 1 129 €
odmena 7/2014 339 €

Ing. Ján Husár

rok 2013 (všetky mesiace rovnako)
tarifný plat 660 €
zvýšenie tarif. platu o 15 % 99 €
osobný príplatok 310,5 €
príplatok za riadenie 66 €, spolu: 1 135,5 €
odmena 6/2013 568 €
odmena 11/2013 568 €

rok 2014 (všetky mesiace rovnako)
tarifný plat 676 €
zvýšenie tarif. platu o 15 % 101,5 €
osobný príplatok 318 €
príplatok za riadenie 68 €, spolu: 1 163,5 €
odmena 7/2014 349 €

Ing. Miroslav Hudec

rok 2013 (všetky mesiace rovnako)
tarifný plat 622,5 €
zvýšenie tarif. platu o 15 % 93,5 €
osobný príplatok 350 €
príplatok za riadenie 66 €, spolu: 1 132 €
odmena 6/2013 566 €
odmena 11/2013 566 €

rok 2014 (všetky mesiace rovnako)
tarifný plat 638,5 €
zvýšenie tarif. platu o 15 % 96 €
osobný príplatok 358,5 €
príplatok za riadenie 68 €, spolu: 1 161 €
odmena 7/2014 348 €

Mgr. Ivan Taliga

rok 2013 - od 01.01.2013 do 30.09.2013
tarifný plat 548 €
zvýšenie tarif. platu o 15 % 82,5 €
osobný príplatok 264 €
príplatok za riadenie 66 €, spolu: 960,5 €
- od 01.10.2013 do 31.12.2013 (zmena platového stupňa)
tarifný plat 567 €
zvýšenie tarif. platu o 15 % 85,5 €
osobný príplatok 264 €
príplatok za riadenie 66 €, spolu: 982,5 €
odmena 6/2013 480 €
odmena 11/2013 492 €

rok 2014 (všetky mesiace rovnako)
tarifný plat 583 €
zvýšenie tarif. platu o 15 % 87,5 €
osobný príplatok 270,5 €
príplatok za riadenie 68 €, spolu: 1 009 €
odmena 7/2014 303 €

Ing. Zuzana Pacherová

rok 2013 (všetky mesiace rovnako)
tarifný plat 585,5 €
zvýšenie tarif. platu o 15 % 88 €
osobný príplatok 330 €
príplatok za riadenie 99 €, spolu: 1 102,5 €
odmena 6/2013 551 €
odmena 11/2013 551 €

rok 2014 (všetky mesiace rovnako)
tarifný plat 601,5 €
zvýšenie tarif. platu o 15 % 90,5 €
osobný príplatok 338 €
príplatok za riadenie 101,5 €, spolu: 1 131,5 €
odmena 7/2014 339 €

JUDr. Kornélia Žáková

rok 2013 (všetky mesiace rovnako)
tarifný plat 641,5 €
zvýšenie tarif. platu o 15 % 96,5 €
osobný príplatok 323,5 €
príplatok za riadenie 33 €, spolu: 1 094,5 €
odmena 6/2013 548 €
odmena 11/2013 548 €

rok 2014 (všetky mesiace rovnako)
tarifný plat 676 €
zvýšenie tarif. platu o 15 % 101,5 €
osobný príplatok 331,5 €
príplatok za riadenie 34 €, spolu: 1 143 €
odmena 7/2014 343 €

Ing. Štefan Herceg

rok 2013 - od 01.01.2013 do 31.05.2013
tarifný plat 604,5 €
zvýšenie tarif. platu o 15 % 91 €
osobný príplatok 383 €
príplatok za riadenie 33 €, spolu: 1 111,5 €
- od 01.06.2013 do 31.12.2013 (zmena platového stupňa)
tarifný plat 622,5 €
zvýšenie tarif. platu o 15 % 93,5 €
osobný príplatok 383 €
príplatok za riadenie 33 €, spolu: 1 132 €
odmena 6/2013 566 €
odmena 11/2013 566 €

rok 2014 (všetky mesiace rovnako)
tarifný plat 638,5 €
zvýšenie tarif. platu o 15 % 96 €
osobný príplatok 392,5 €
príplatok za riadenie 34 €, spolu: 1 161 €
odmena 7/2014 348 €

JUDr. Jozef Šoka

rok 2013 - od 01.01.2013 do 30.04.2013
tarifný plat 660 €
zvýšenie tarif. platu o 15 % 99 €
osobný príplatok 165 €
príplatok za riadenie 99 €, spolu: 1 023 €
- od 01.05.2013 do 31.12.2013
tarifný plat 660 €
zvýšenie tarif. platu o 15 % 99 €
osobný príplatok 231 €
príplatok za riadenie 99 €, spolu: 1 089 €
odmena 6/2013 545 €
odmena 11/2013 545 €

Mgr. Tibor Kučera

rok 2014 (deň nástupu do práce 03.03.2014)
tarifný plat 638,5 €
zvýšenie tarif. platu o 15 % 96 €
osobný príplatok 237 €
príplatok za riadenie 101,5 €, spolu: 1 073 €
odmena 7/2014 215 €

 

Odôvodnenia pridelenia odmien vedúcim zamestnancom MsÚ Hlohovec

Ing. Eva Lukáčová – prednostka MsÚ
Prednostka MsÚ pripravovala informácie pre printové a audiovizuálne médiá na základe ich požiadaviek. Zabezpečuje odpovede na dotazy občanov prostredníctvom portálu „odkazprestarostu.“ Koordinovala organizačné zabezpečenie celomestských podujatí pripravovaných MsKC v spolupráci s Mestom Hlohovec, resp. podujatí, ktoré zabezpečovali iné subjekty. Zabezpečila propagáciu mesta v MY Trnavské noviny (Deň kvetov, MY v regióne).

Ing. Zuzana Nosková
Koordinovala práce spojené s ROEP-om v meste Hlohovec, pripravovala pre zhotoviteľa ROEP-u podkladové materiály k jednotlivým pozemkom, zvolávala zasadnutia komisie, zasielala výpisy k návrhu registra dotknutým vlastníkom a zúčastňovala sa prerokovania námietok. Zabezpečila bezplatný prevod pozemku pod futbalovým ihriskom v k. ú. Šulekovo do vlastníctva mesta od SPF. Koordinovala práce spojené s financovaním volieb do EP a volieb prezidenta.

Ing. Mária Janíčková
Zabezpečila spracovanie agendy pre posúdenie mzdových nárokov riaditeľov škôl. Pripravila príhovory na občianske obrady a ďalšie spoločenské podujatia. Vykonáva funkciu tajomníčky mestskej školskej rady. Vo voľnom čase účinkovala na príležitostných kultúrnych podujatiach. Koordinuje riešenie problémov vyplývajúcich zo psychického ochorenia občanov, spolupracuje s mentálne postihnutými a rieši problémy občanov v hmotnej núdzi.

Ing. Ján Husár
Metodicky pomáhal pri zabezpečovaní VO na dodávateľa úverových zdrojov v zmysle rozpočtu mesta.
Poskytol poradenstvo a pomoc jednotlivým oddeleniam v oblasti verejného obstarávania. Podieľal sa na prevádzke referenčného vozidla MsÚ a zabezpečoval jeho prevádzku pre potrebu oddelenia VaŽP, prípadne i iných oddelení MsÚ.

Ing. Miroslav Hudec
Podieľal sa na prevádzke referentského vozidla pre potreby odd. HČ. Spolupracoval so VI. ZŠ na vytváraní priaznivých podmienok pri zabezpečení starostlivosti o grottu v Zámockej záhrade. Podieľal sa na návrhu a realizácií „Zámockého okruhu“ v spolupráci so VI. ZŠ, odd. RR MsÚ a vlastivedným múzeom Hlohovec, najmä pri zabezpečení smetných košov do Zámockej záhrady z prostriedkov Nadácie SPP.

Mgr. Ivan Taliga
Organizačne zabezpečoval vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb a pripravoval podklady k uzatvoreniu zmluvného vzťahu s ÚPSVaR na aktiváciu poberateľov dávok v hmotnej núdzi. Bez nároku na odmenu tlmočil z anglického jazyka pri matričných úkonoch a zabezpečoval preklad korešpondencie z anglického jazyka. Podieľal sa na prevádzke referentského vozidla pre potreby PO. Poskytoval poradenstvo občanom a právnickým osobám v právnych záležitostiach, ktoré nespadajú do kompetencie mesta.

Ing. Zuzana Pacherová
Zabezpečila komplexnú analýzu hospodárenia mesta za rok 2013, vrátane konsolidovanej účtovnej závierky. Spracovala konsolidovanú správu za mesto za rok 2013. Zabezpečila evidenciu programového rozpočtu na r. 2014 v systéme ISS a spracovanie daňového priznania za r. 2013. Vo svojom voľnom čase zabezpečovala podpísanie platobných výmerov za KO a DSO.

JUDr. Kornélia Žáková
Participovala na príprave a zhromažďovaní dokumentácie mestských príspevkových a rozpočtových organizácii pri využívaní služieb externého manažmentu pri zabezpečovaní svojich úloh, zabezpečovala kontrolu vecnej a formálnej správnosti dokumentov. Koordinovala práce pri verejnom obstarávaní a zabezpečovanie úkonov pre priebeh verejného obstarávania dodávateľskými spoločnosťami v súčinnosti s mestom Hlohovec. Metodicky usmerňovala riadenie študentov, ktorí vykonávali odbornú prax na odd. RR.

Ing. Štefan Herceg
Zabezpečoval virtualizáciu serverovej infraštruktúry, spustenie eID elektronickej schránky pre mesto Hlohovec a tiež spustenie modulu „Úlohy“ v portálovom riešení ISS. Vykonával činnosti vyplývajúce z pozície „zodpovednej osoby“ pre ochranu osobných údajov a realizáciu opatrení súvisiacich s novelou zákona o ochrane osobných údajov. Technicky zabezpečoval proces volieb prezidenta SR a do EP v ISS MsÚ. Mimo pracovného času zabezpečoval aktualizáciu informačného systému ISS CG (vzdialená správa). Zabezpečil WIFI v priestoroch budovy MsÚ. Aktívne participoval na realizácii projektu „Zodpovedne SK“ so školami a MsK.

Mgr. Tibor Kučera
Mgr. Tibor Kučera nastúpil do pracovného pomeru 3. 3. 2014. Vzhľadom na jeho dlhoročné skúsenosti v oblasti polície začal uplatňovať aktívny prístup, ktorého cieľom bolo zlepšenie ukazovateľov výsledkov na úseku represie a prevencie. Aktívne pristupoval k organizovaniu spoločného výkonu služby MsP a OOPZ v Hlohovci. Zabezpečoval prednášky na základných školách v meste v oblasti bezpečnosti.
MsP pod jeho vedením pripravila ukážky v rámci projektu „Bezpečné mesto“ pre deti škôl vo VÚ.

Jaromír Kratochvíl
Riaditeľ MsKC sa aktívne podieľa na organizovaní programov, vystúpení, koncertov, ktoré sú uskutočňované počas víkendov. Tiež sa organizačne zapája do všetkých aktivít poriadaných MsKC. Činnosť MsKC je vo väčšine prípadov prispôsobená občanom tak, aby sa kultúrnych akcií mohli zúčastňovať, teda vo večerných hodinách.

Podobné témy
Opätovné hlasovanie o plate primátora odobril prokurátor
Opätovné hlasovanie o plate primátora odobril prokurátor
Primátor Hlohovca Peter Dvoran môže aj naďalej poberať zvýšený plat. Sporný návrh bol podľa prokurátora v poriadku.

Šok na záver zastupiteľstva: Primátorovi predsa len zvýšili plat!
Šok na záver zastupiteľstva: Primátorovi predsa len zvýšili plat!
Ján Tassy to nevzdal. Na konci zasadnutia poslancov znova navrhol primátorovi pridať.

Primátor prišiel o 70 percent platu. Poďakoval „čapkáčom“
Primátor prišiel o 70 percent platu. Poďakoval „čapkáčom“
Petra Dvorana zníženie platu zaskočilo. Vyjadril sa, že odteraz už bude pracovať menej.

Hlohovčanom narástli nedoplatky, zamestnancom bytového odmeny
Hlohovčanom narástli nedoplatky, zamestnancom bytového odmeny
Minulý rok Hlohovčanov pobúrilo vyúčtovanie bytového hospodárstva. Spoločnosť si vlani nadelila najvyššie odmeny za ostatných päť rokov.

Prilepšili si všetci zamestnanci mesta
Prilepšili si všetci zamestnanci mesta
Mesto opäť nadeľovalo odmeny. Ich celková výška dosiahla v tomto roku takmer 44-tisíc eur.