Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

4. november 2014

Mária Máliková - kandidátka na primátorku

Životopis a odpovede na otázky.

Mária Máliková - kandidátka na primátorku

Mária Máliková, MUDr., 59 r., lekárka, Hlohovec, Radlinského 495/43, nezávislý kandidát

VZDELANIE:

1971 - 1973 Stredná Všeobecnovzdelávacia Škola v Hlohovci
1973 -  1979 Lekárska Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

DOPLŇUJÚCE VZDELANIE:

1981 – 1982 Jazyková škola GÖTHE – INSTITUT v Mníchove – štúdium nemeckého jazyka
2010 Skúška nemeckej právnickej reči na Univerzite Tübingen
2011 Tlmočnícke a prekladateľské oprávnenie prekladať na nemeckých súdoch jazyk slovenský/nemecký

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI:

do roku 2011 v Nemecku ako lekárka vo viacerých nemocničných zariadeniach, potom záchranárska lekárka rýchlej zdravotnej služby Hlohovec / Piešťany, t.č. vo vedúcej funkcii.

1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora mesta Hlohovec?

Dôvodov je niekoľko: v prvom rade to, že doterajší kompetentní nevydali zo seba to maximum. Všimla som si napríklad, že sa neracionálne zaobchádza s verejnými financiami, hospodári sa nehospodárne. Jedná sa čiastočne i o naše peniaze - dane. Tak, ako si to v rámci rodiny nemôžeme dovoliť, nie je to prípustné ani v rámci komúny.

Ďalším dôvodom je, že by som chcela dohliadať na všeobecnú hygienu - čistotu prostredia, čo je dôležité pre zdravie nás všetkých a čo by tiež prilákalo hostí. Čo sa týka zdravotníctva v našom meste - jeho kvalitu alebo prípadné nedostatky, môžem zo všetkých kandidátov odborne posúdiť len ja. Nadviazala som kontakt s niekoľkými firmami o snahu zabezpečiť pracovné miesta. Čakám na odpovede. Chcem zohľadniť všetky vekové kategórie - ako seniorov, tak aj juniorov - každému budem ústretová. Rada by som bola, aby sa občania dozvedali len pravdivé fakty. Post primátora musí byť budovaný len a len na pravde a čestnosti.


2. Ako by ste zhodnotili a opísali situáciu v Hlohovci od posledných komunálnych volieb?

Na základe viacerých skutočností, na základe toho, že sa mesto nevyvíja v pozitívnom smere - mesto očividne chátra, obyvateľstvo mesto opúšťa, ako i ďalšie nemenované, ale známe fakty - občania sa stali nedôverčiví, pretože dôležité sľuby sa neriešili. Obyvatelia mesta Hlohovec stratili nádej v lepšiu budúcnosť. Od budúceho primátora sa očakáva splnenie sľubov do bodky.

Budúci primátor to v každom prípade nebude mať ľahké ... ani jednoduché. Už v týchto dňoch pri komunikácii s občanmi mala som tú česť sa dozvedieť, ako kriticky naši voliči posudzujú nás - kandidátov. Ako chápu význam pojmu NEZÁVISLÝ KANDIDÁT. Čudujú sa, že už počas kampane sa toto očividne porušuje. Vraj nie každý kandidát rozumie výrazu NEZÁVISLÝ KANDIDÁT. Niektorý je podporovaný stranou hlavne finančne ako i ideologicky. Takýto kandidát nemá záujem ísť novou cestou - ba naopak: uberá  sa tým starým už vyšliapaným chodníkom...


3. Aké sú podľa Vás tri najväčšie problémy Hlohovca ktoré je nutné urgentne riešiť?

a) Nezamestnanosť                 b) Doprava                          c) Čistota


4. Aké sú podľa Vás možnosti riešenia zlej dopravnej situácie v Hlohovci a aké kroky v tejto oblasti by ste urobili ako prvé, ak by ste vo voľbách uspeli?

Problémy týkajúce sa dopravnej situácie nášho mesta sú nám všetkým už roky známe – zrejme sa zhodnotili ako nevyriešiteľné. Situácia sa zhoršuje množstvom automobilov, čo priniesla doba. Iste boli riešené rôzne návrhy. Čo sa týka mojej mienky, tak, ako som už v iných rozhovoroch  spomenula, ja vidím jediné riešenie dopravnej situácie nášho mesta vo výstavbe autostrády Leopoldov - Nitra. To nezlepší len premávku v Hlohovci, ale obíde i nebezpečný serpentínový úsek Krvavé šenky a napojí i okolité obce. To si vyžaduje komunikáciu s kompetentnými inštitúciami, hlavne s Ministerstvom dopravy a maximálny nátlak naň.

Aj výstavba mosta je jednou z alternatív. Jedná sa ovšem o projekty, ktorých realizácia je časovo zdĺhavá. My potrebujeme riešiť situáciu ihneď. Kruhové objazdy, od ktorých sa viacej očakávalo, neriešia očakávanú situáciu. V centre Hlohovca je jeden semafor a niekoľko neosvetlených priechodov pre chodcov, kde automobily musia dať chodcom prednosť a teda zastať. V podstate teraz sú zvýhodnení chodci, automobilová premávka viazne. Postihnuté sú: most až po centrum a potom pri cintoríne. Po premýšľaní a zvážení situácie prichádzam na to, že treba realizovať vraj už schválený kruhový objazd pri cintoríne, ďalej ku každému priechodu by sa mohol umiestniť semafor. Všetky semafory by sa mali nastaviť v takom rytme, aby premávka mohla nerušene prebiehať.

Rozmýšľala som aj nad riadením premávky príslušníkom polície, ktorý by koordinoval premávku, aspoň v čase denných špičiek. Nepoznáme to len z minulosti, ale  i v dnešnej dobe je táto problematika riešená v mestách, kde existuje podobný problém. V Hlohovci to doteraz nebolo vyskúšané, či bolo navrhnuté a zamietnuté - nie je mi známe. Ale myslím si, že aspoň za pokus by to malo stáť. Presné inštrukcie tohto smeru dáva Ministerstvo vnútra.


5. Aké sú podľa Vás dôvody odchodu obyvateľov z mesta a ako by ste ich chceli udržať? Akými konkrétnymi krokmi by ste chceli skvalitniť život v Hlohovci?
6. Akými konkrétnymi spôsobmi by ste chceli podporiť možnosti bývania v meste?

Sú to hlavne pracovné príležitosti, ktoré v Hlohovci nie sú. Alebo je ich málo. Takže ľudia nám odchádzajú tam, kde sa práca ponúka; do blízkeho okolia a tiež dochádzajú až do Bratislavy a odchádzajú aj do zahraničia. Tak, ako pred 100 rokmi. To je deprimujúce. Preto budem naďalej pokračovať v začatom, čakám na odpovede oslovených, budem vytrvalá a verím, že sa šťastie na mňa  - a tým na nás usmeje a nájdem niekoho, kto nám pomôže: kto si založí v našom meste firmu - firmy, dá prácu občanom a tým dá im možnosť zapojiť sa do normálneho života. Pritom však zvažujem a zohľadňujem dôležité, napríklad ekologické kritériá.

Ako bežnej občianke mi nie je možné komunikovať s vládou. Primátor môže upozorniť vládnych činiteľov, že by mala v týchto časoch ísť investorom v ústrety, aby bolo možné zaistiť pracovné miesta pre občanov, ktoré sú nevyhnutné. Tak, ako primátor slúži občanom, to očakávam od vlády. Ďalším kritériom, a nie málo dôležitým, je iste postoj primátora k problémom občanov: riešenie ich problémov - dať zo seba maximum ako primátor - dáva podklad pre perspektívu udržať si naše obyvateľstvo.


7. Aká je Vaša predstava podpory športu?

Športové príležitosti by mohli prilákať aj dovolenkárov. Viedla som rozhovory s mladými ľuďmi - hlavne je záujem o plaváreň so saunami. Vieme, že vybudovanie cyklotrasy Hlohovec – Piešťany by bolo len uvítané.


8. Aká je Vaša predstava zefektívnenia práce a výsledkov mestských spoločností? V ktorých mestských firmách je podľa Vás najväčší priestor na zlepšenie? Aké konkrétne kroky by ste urobili ako prvé?

Triedenie smetí podľa najnovších kritérií – na tom sa musia podieľať všetci, lebo jednotlivec nič nezmôže. Ošetrenie okrasných stromov – kosodrevín vitamínmi a ďalšími dôležitými látkami. Tým sa udržiava ich krása a predlžuje životnosť. Úprava trávnikov, trhanie buriny, odstránenie nečistoty – špačkov. Rekonštrukcia kanalizácie – ešte predtým, kým sa začne upravovať povrch. Pokrokom by bolo zber plastových fliaš špeciálnymi prístrojmi, čím by bolo zaručené, že sa nebudú pohadzovať po uliciach. Ovšem túto možnosť ponúkajú v niektorých susedných krajinách potravinárske obchody (nie mestské spoločnosti).


9. Akým spôsobom by ste chceli zlepšiť komunikáciu obyvateľov s vedením mesta? Zavediete elektronizáciu verejnej správy a sprístupníte mestskú televíziu občanom? Ste ochotný verejne sa zaviazať, že minimálne jedenkrát mesačne budete prostredníctvom médií informovať občanov o dianí na Mestskom úrade?

Komunikácia so spoluobčanmi a ich pravidelná informácia o celom dianí, hlavne o pravdivých financiách, o finančných príjmoch, ako i  výdavkoch komúny odzrkadľuje jedno z mojich hesiel:

AK  OČAKÁVATE  ZMENY, TAK  LEN  SO  MNOU - A  S  NIKÝM  INÝM.

Hlohovecká televízia by mala dostať svoje patričné uplatnenie - veď aj iné mestá a to nielen na Slovensku využívajú túto možnosť. Všestranná elektronizácia má v dnešnej dobe dôležité uplatnenie. Takže všetky možnosti elektronizácie by sme mali využívať. Dokonca si neviem predstaviť, aby Mestský úrad a teda primátor pravidelne  neinformoval verejnosť. To by mala byť samozrejmosť a nie požiadavka. 


10. Boli by ste ochotný pred každým schvaľovaním svojho platu robiť odpočet a prijmete zodpovednosť za chyby a nenaplnené sľuby napríklad aj znížením platu na zákonné minimum?

Poznám to tak, že plat primátora je zákonom daný podľa počtu obyvateľov. Ja som vždy dala zo seba to najviac možné. Kandidujem preto, aby som zo seba vydala to maximum a vykonávala post primátora čo najčestnejšie. Zredukovať moju výkonnosť – nad tým som neuvažovala.


11. Ako vidíte mesto Hlohovec po štyroch rokoch pod vaším vedením?

Spokojnosť občanov bude pre mňa to najdôležitejšie, bude mojím pohonným motorom vo vykonávaní mojej práce. Nespokojnosti by som sa nechcela dožiť! Dozvedieť sa, či a ako sú občania spokojní znamená, neutekať im z cesty, ale vyžaduje neustálu komunikáciu. Ak budú občania po uplynutí štyroch rokov spokojní s tým, čo sa urobilo, budem spokojná i ja. Výsledky práce a maximálnej námahy budú musieť byť jednoznačne viditeľné.

Moja spokojnosť a moje čisté svedomie je závislé od spokojnosti spoluobčanov. Moja predvolebná kampaň je verejnosti dostupná na dole uvedenej www adrese, v časti KAMPAŇ. Pritom pod skratkou atď. sa skrývajú ďalšie nutné riešenia - práce je tu neúrekom!  Prekvapuje ma skutočnosť, že tí, ktorí mali minimálne jedno volebné obdobie možnosť uplatniť svoje návrhy, vylepšiť a ovplyvniť niečo, opäť kandidujú a kritizujú predchádzajúce volebné obdobie! Veď tam nielenže boli - ale aj sú: mohli konať - nekonali - kritizujú - a kandidujú za poslancov znovu.

Všetko, čo treba uskutočniť, je nesmierne náročné na financie.

Ak získam dôveru väčšiny občanov, ak budem zvolená do tejto všestranne zodpovednej funkcie, budem okamžite žiadať terajšieho primátora o predloženie aktuálnych financií mestskej pokladne - čo bude okamžite zverejnené.

Mária Máliková - nezávislá kandidátka
www.mariamalikova.eu

Podobné témy
Prvým mužom Hlohovca sa stane Miroslav Kollár
Prvým mužom Hlohovca sa stane Miroslav Kollár
Miroslav Kollár suverénne prevalcoval konkurenciu. Terajší primátor pohorel na celej čiare.

Priebežné výsledky volieb
Priebežné výsledky volieb
Priebežné výsledky volieb do samosprávnych orgánov

Hlohovčania dnes rozhodnú o budúcnosti svojho mesta
Hlohovčania dnes rozhodnú o budúcnosti svojho mesta
Všetky dôležité informácie o voľbách do orgánov samosprávy obcí

Milan Domaracký - kandidát na primátora
Milan Domaracký - kandidát na primátora
Životopis a odpovede na otázky.

Dušan Ďurkáč - kandidát na primátora
Dušan Ďurkáč - kandidát na primátora
Životopis a odpovede na otázky.