Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

4. november 2014

Dušan Ďurkáč - kandidát na primátora

Životopis a odpovede na otázky.

Dušan Ďurkáč - kandidát na primátora

Dušan Ďurkáč, 54 r., podnikateľ, Hlohovec, Pánska niva 3449/12, Strana moderného Slovenska

Pracovné skúsenosti:
2010 - 2013 Živnosť, SOR reklamná agentúra (sprostredkovanie obchodu, príprava projektov na realizáciu, stretávanie sa s majiteľmi firiem)
2006 - 2010 Riaditeľ časopisu Euroreport plus (zodpovednosť za marketing časopisu, stretnutia s osobnosťami významných firiem, príprava hostí na publikáciu)
2003 - 2006 Výkonný riaditeľ Rádio NAJ Trnava (riadenie rádia, optimalizácia strát, reporting majiteľom, zodpovednosť za rast a prosperitu získania čo najväčšieho podielu na trhu, zodpovednosť za školenia a výber zamestnancov, riadenie 40 členného kolektívu, vedenie pracovných porád menežmentu stretnutia s poslancami, príprava politických relácií a hostí)
2002 - 2003 Riaditeľ marketingu Rádio NAJ Trnava (zhotovovanie marketingového plánu, zodpovednosť za prosperitu rádia, kontakt s agentúrami a majiteľmi firiem, určovanie priorít, zhotovovanie mediaplánu)

Vzdelanie:
1975 - 1978  Stredné odborné učilište elektrotechnické, Brno
1988 - 1990  Stredné nadstavbové štúdium, Drôtovňa Hlohovec (maturitná skúška vykonaná v máji 1990, maturitné vysvedčenie)

Iné znalosti:
PC znalosti
Vodičský preukaz sk. B

Charakterové vlastnosti: riadiace schopnosti, komunikatívnosť, schopnosť učiť sa nové veci, zodpovednosť za zverené úlohy, spoľahlivosť.
Záľuby: šport, hudba.

1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora mesta Hlohovec?

Dôvodov je viac, ale za najdôležitejšie považujem to, že už 35 rokov som občanom Hlohovca a teda vnímam problematiku mesta ako každý jeho obyvateľ, ktorý tu žije a pracuje a tiež preto, že mám dlhoročné skúsenosti v oblasti nielen v podnikateľskej, ale aj v manažérskej. Pracoval som ako manažér v rádiu Forte, dnešné Jemné melódie, tiež ako riaditeľ časopisu Live, alebo ako riaditeľ trnavského rádia Naj. V súčasnosti podnikám vo viacerých oblastiach, ale za najdôležitejšiu vidím časopis Euroreport plus vydávaný v spolupráci s Kanceláriou prezidenta SR, Vládou SR, Národnou radou SR, Komisiou Európskej únie a informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu. Môžem byť preto pre občanov určitou zárukou, že problematiku mesta budem vedieť riešiť.


2. Ako by ste zhodnotili a opísali situáciu v Hlohovci od posledných komunálnych volieb?

Samozrejme nastali aj zmeny k lepšiemu, ktoré každý Hlohovčan vníma a preto mi príde zbytočné unavovať čitateľov tým, že ich budem znova vymenovávať. Mojím záujmom je venovať sa hlavne tomu, čo sa nespravilo a práve to v budúcnosti zmeniť.


3. Aké sú podľa Vás tri najväčšie problémy Hlohovca ktoré je nutné urgentne riešiť?

Ťažko je mi špecifikovať tri najväčšie problémy, ktoré trápia obyvateľov Hlohovca, pretože vždy záleží na uhle pohľadu a na jednotlivom občanovi.

Ja sa domnievam, že ľudí najviac trápi otázka zamestnanosti, cestovania za prácou, zbytočne predražené niektoré poplatky a chátranie mesta a práve tieto veci chcem vyriešiť.


4. Aké sú podľa Vás možnosti riešenia zlej dopravnej situácie v Hlohovci a aké kroky v tejto oblasti by ste urobili ako prvé, ak by ste vo voľbách uspeli?

Som presvedčený, že hlavný problém v doprave tvorí to, že nie je vybudovaný obchvat. Takže dostať sa do mesta od diaľničného privádzača je jedno veľké utrpenie, ktoré musí veľká časť obyvateľov dennodenne absolvovať. Preto som už podnikol prvé kolá rokovaní s investormi a ak mi občania dajú šancu, tento obchvat vybudujeme.


5. Aké sú podľa Vás dôvody odchodu obyvateľov z mesta a ako by ste ich chceli udržať? Akými konkrétnymi krokmi by ste chceli skvalitniť život v Hlohovci?

6. Akými konkrétnymi spôsobmi by ste chceli podporiť možnosti bývania v meste?

Každý človek potrebuje pre svoj život a svoju budúcnosť vlastné bývanie a samozrejme s tým súvisiace veci, ako je zamestnanie s pravidelným príjmom, kvalitné školy, možnosti kultúrneho a športového vyžitia a v neposlednej rade, aj pekné prostredie v ktorom budú žiť aj jeho potomkovia a v ktorom bude rád tráviť jeseň svojho života.

Preto je mojím cieľom v spolupráci so ŠFRB vybudovanie sociálnych bytov. Priniesť do mesta pracovné príležitosti, a to aj pre ľudí len so základným vzdelaním, hlavne prostredníctvom nových technológií v oblasti spracovávania odpadu, s ktorými mám bohaté skúsenosti vzhľadom k tomu, že už niekoľko rokov s nimi  pracujem v súkromnom sektore. Okrem zamestnania prinesú tieto technológie ľuďom garancie cien, to znamená, že sa ľudia nemusia obávať zdražovania v oblasti týchto služieb, ba naopak, dokážeme tým znížiť poplatky pre seniorov o 10% a ZŤP až o 50%. Prečo práve tejto skupine ľudí? Lebo práve títo ľudia nemajú šancu si svoje príjmy zvýšiť.

Čo sa týka mesta Hlohovec , ako dominanty, je tu zámok, ktorý nám chátra a tiež dávno zabudnutá jedinečnosť Panskej záhrady, ktorá svojou históriou, ťažko nájde na Slovensku konkurenciu. Za pomoci eurofondov, vrátim zámku jeho pôvodnú krásu, aby mohol byť opäť sprístupnený verejnosti a Panskú záhradu zrenovujeme na park v ktorom sa budú môcť zabaviť deti, tínedžeri, v ktorom sa radi poprechádzajú mladšie aj staršie vekové skupiny.


7. Aká je Vaša predstava podpory športu?

Šport považujem za dôležitú súčasť života jednotlivca, je ale veľmi rozmanitý. Preto by som rád poukázal aspoň na tie faktory, o ktorých si myslím, že nášmu mestu chýbajú.

Tak, ako som už spomínal, chcem zlepšiť športové vyžitie v krásnom prostredí parku, ďalej je potrebné vybudovať cyklotrasy pozdĺž ciest vedúcich mestom, aby sa ľudia nemuseli všade dopravovať autom a v neposlednej rade vybudovaním plavárne, ktorá mestu chýba. A opäť sa určite pýtate, kde na to mesto zoberie finančné prostriedky? Aj na to som myslel. V spolupráci so spoločnosťou ktorá zavádza na trh nové technológie pri osvetlení mesta, kedy pri rovnakej kvalite osvetlenia vie mesto ušetriť až 30% nákladov na energiu a môžeme teda tieto prostriedky využiť iným spôsobom.


8. Aká je Vaša predstava zefektívnenia práce a výsledkov mestských spoločností? V ktorých mestských firmách je podľa Vás najväčší priestor na zlepšenie? Aké konkrétne kroky by ste urobili ako prvé?

K zefektívneniu práce mestských spoločností a možnosti zmien z pohľadu mesta sa v súčasnosti vyjadrovať nemôžem. Musel by som mať k dispozícii všetky materiály súvisiace s kvalitou služieb, cien a mnoho ďalších podkladov, aby bola moja odpoveď adekvátna a tie zatiaľ nemám. Ale ak vás zaujíma môj názor ako občana, žiadne výrazné nedostatky som zatiaľ nevnímal.


9. Akým spôsobom by ste chceli zlepšiť komunikáciu obyvateľov s vedením mesta? Zavediete elektronizáciu verejnej správy a sprístupníte mestskú televíziu občanom? Ste ochotný verejne sa zaviazať, že minimálne jedenkrát mesačne budete prostredníctvom médií informovať občanov o dianí na Mestskom úrade?

Samozrejme. Žijeme v 21.storočí, ktoré nám poskytuje nepreberné množstvo šancí ako uľahčiť život a komunikáciu s úradmi. Elektronizácia, sprístupnenie mestskej televízie občanom, alebo komunikovanie s obecným úradom cez internet považujem za samozrejmosť. Chcem zriadiť fórum na stránkach mestského úradu, aby každý občan mal možnosť vyjadriť sa k plánovaným zmenám, ktoré sa ho bezprostredne týkajú. Nerád by som robil zmeny len preto, že ja si myslím, že by prospeli mestu. Rád sa vždy poradím s občanmi, aby som vedel, či obyvatelia mesta o plánované zmeny vôbec stoja a aký na to majú názor.

Musíme ale myslieť aj na občanov mesta, ktorým môže elektronizácia robiť problémy. Preto by som rád zaviedol úradné hodiny tak, aby každý občan, či už pracujúci alebo nie, mal šancu, vybaviť si na mestskom úrade všetko to, čo potrebuje v akýkoľvek pracovný deň a tiež bude mať šancu vyplnením dotazníka vyjadrovať sa k plánovaným zmenám.


10. Boli by ste ochotný pred každým schvaľovaním svojho platu robiť odpočet a prijmete zodpovednosť za chyby a nenaplnené sľuby napríklad aj znížením platu na zákonné minimum?

Myslím, každý primátor by mal mať zachovanú rovnakú výšku svojho platu po celú dobu svojho funkčného obdobia. Rád by som zaviedol nie zvyšovanie platu, ale naopak finančné postihy za nesplnené sľuby. Myslím, že táto časť by mala byť dokonca uzákonená. Aby kandidáti voličom nenaznačovali len krásne ilúzie, ale aby museli svoje sľuby, za dobu svojho pôsobenia aj splniť.
Ja súhlasím s tým, aby každý kandidát, ktorý nesplní nadpolovičnú väčšinu svojich sľubov, vrátil čistý ročný mesačný príjem mestu späť do rozpočtu.


11. Ako vidíte mesto Hlohovec po štyroch rokoch pod vaším vedením?

Hlohovec je mojím domovom. Snáď si môžem neskromne dovoliť poukázať aspoň na jednu dôležitú vlastnosť a to je pracovitosť. Som zvyknutý pracovať veľa a efektívne. Aj z vlastnej skúsenosti viem, že naše mesto potrebuje pohnúť dopredu, modernejším smerom. Je tu veľa nahromadených problémov a ja cítim, že viem priniesť riešenia. Starosta je od slova starať sa a preto chcem mojim voličom vytvoriť Úrad naklonený občanom, ktorý v spolupráci s nimi premení mesto tak, aby mohli byť hrdí na to, že sú práve z Hlohovca.

Podobné témy
Prvým mužom Hlohovca sa stane Miroslav Kollár
Prvým mužom Hlohovca sa stane Miroslav Kollár
Miroslav Kollár suverénne prevalcoval konkurenciu. Terajší primátor pohorel na celej čiare.

Priebežné výsledky volieb
Priebežné výsledky volieb
Priebežné výsledky volieb do samosprávnych orgánov

Hlohovčania dnes rozhodnú o budúcnosti svojho mesta
Hlohovčania dnes rozhodnú o budúcnosti svojho mesta
Všetky dôležité informácie o voľbách do orgánov samosprávy obcí

Milan Domaracký - kandidát na primátora
Milan Domaracký - kandidát na primátora
Životopis a odpovede na otázky.

Miroslav Kollár - kandidát na primátora
Miroslav Kollár - kandidát na primátora
Životopis a odpovede na otázky.