Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

3. február 2015

Primátor Hlohovca viceprezidentom Únie miest Slovenska

Primátor Hlohovca Miroslav Kollár bol v piatok 30. januára 2015 na mimoriadnom sneme Únie miest Slovenska (ÚMS) v Bratislave zvolený za jedného z viceprezidentov únie.

Primátor Hlohovca viceprezidentom Únie miest Slovenska

Primátor Hlohovca Miroslav Kollár bol v piatok 30. januára 2015 na mimoriadnom sneme Únie miest Slovenska (ÚMS) v Bratislave zvolený za jedného z viceprezidentov únie. ÚMS si v piatok zvolila kompletné nové vedenie – novým prezidentom ÚMS sa stal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, ktorý vo funkcii vystriedal bývalého bratislavského primátora Milana Ftáčnika. Prvou viceprezidentkou ÚMS je primátorka Prešova Andrea Turčanová, ďalšími viceprezidentmi okrem M. Kollára boli zvolení primátor Martina Andrej Hrnčiar a primátor Popradu Jozef Švagerko. M. Kollár bol tiež zvolený za člena Prezídia ÚMS a Výboru Prezídia ÚMS.

Únia miest Slovenska vznikla v roku 1994 a jej hlavnými cieľmi sú o. i. presadzovať úlohu miest ako centier regiónov v procese decentralizácie a modernizácie verejnej správy, aktívne sa podieľať na dotváraní modelu financovania verejnej správy z hľadiska zabezpečenia trvalej finančnej a hospodárskej stability a nezávislosti mestských samospráv, zabezpečovať, riadiť a koordinovať vzájomnú spoluprácu miest pri riešení spoločných problémov, presadzovať trvalú účasť a spoluzodpovednosť zástupcov Únie miest pri tvorbe zákonov, ďalších právnych predpisov a rozhodujúcich strategických a rozvojových dokumentov a národných programov a zabezpečovať efektívny vplyv v orgánoch, inštitúciách a v programoch Európskej únie i v Kongrese miestnych a regionálnych autorít Rady Európy.

„Mesto Hlohovec bolo jedným zo zakladajúcich miest Únie miest Slovenska a obnovenie našej aktívnej práce v tomto stavovskom orgáne miest pokladám za dobrú príležitosť čerpať nielen skúsenosti a kontakty zo spoločnej siete primátorov takmer 50 členských miest, ale tiež ako platformu na efektívnejšie obhajovanie a presadzovanie záujmov a potrieb miest v oblasti legislatívy, financovania a čerpania európskych fondov,“ povedal primátor Hlohovca M. Kollár.

ÚMS sa v najbližšom období bude venovať dokončeniu reformy verejnej správy, auditu kompetencií, posilneniu úlohy miest ako centier regiónov i postaveniu Bratislavy ako hlavného mesta, rozvoju eGovernmentu a transparentnej samospráve. Ďalšími okruhmi, na ktorých sa ÚMS chce podieľať, sú hospodárska a finančná stabilizácia územných samospráv a posilnenie vlastných zdrojov, program energetickej efektívnosti a opatrení na zmenu klímy a efektívne čerpanie európskych podporných zdrojov v programovom období 2014 – 2020 a  najmä aktívna účasť na legislatívnom procese a rozvoj partnerských vzťahov doma i v zahraničí.

Členský príspevok v ÚMS je 0,13 € na obyvateľa ročne. Mesto Hlohovec už v roku 2015 využije partnerstvo s ÚMS pri vypracovaní stratégie rozvoja mestského regiónu Hlohovec v spolupráci s Komunálnym výskumným a poradenským centrom pod vedením niekdajšieho splnomocnenca vlády SR pre reformu verejnej správy Viktora Nižňanského a pri príprave projektov v novom programovom období 2014 – 2020.

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Podobné témy
Miroslav Kollár zbavil Olivera Pestúna funkcie viceprimátora
Miroslav Kollár zbavil Olivera Pestúna funkcie viceprimátora
Primátor hovorí o rozchode predstáv na výkon funkcie.

Investor prevzal ubytovňu, prestaví ju na nájomné byty
Investor prevzal ubytovňu, prestaví ju na nájomné byty
V budove má do konca roka 2016 vzniknúť 60 nových nájomných bytov.

Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Mestský úrad v Hlohovci má od 1. mája 2016 novú organizačnú štruktúru a nový organizačný poriadok.

Riaditeľ MsKC rozhodol o uzatvorení budovy Domu kultúry
Riaditeľ MsKC rozhodol o uzatvorení budovy Domu kultúry
Dôvodom uzavretia má byť zlý stav elektroinštalácie.

Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec.