Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

25. február 2015

Oddelenie spoločenských vecí povedie nová vedúca

Novou vedúcou oddelenia spoločenských vecí na Mestskom úrade v Hlohovci bude PhDr. Jana Klimeková.

Oddelenie spoločenských vecí povedie nová vedúca

Novou vedúcou oddelenia spoločenských vecí na Mestskom úrade v Hlohovci bude PhDr. Jana Klimeková. Vyplynulo to z rozhodnutia výberovej komisie, ktorá v piatok 20. 2. 2015 absolvovala ústny pohovor s deviatimi z jedenástich prihlásených kandidátov do výberového konania, ktorí splnili podmienky výberového konania.

Hlohovčanka J. Klimeková aktuálne pracuje ako riaditeľka nadácie Pomoc jeden druhému, ktorú pomáhala vybudovať od základov, v rámci nadácie otvorila v minulom roku rehabilitačné centrum zamerané na deti s detskou mozgovou obrnou a inými neuro-vývinovými ťažkosťami. V minulosti o. i. pôsobila ako psychologička v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ale tiež ako personálna riaditeľka a manažérka ľudských zdrojov či vedúca úseku vzdelávania v nadnárodnej spoločnosti. Pracovala tiež ako prekladateľka a tlmočníčka anglického jazyka a je členkou Slovenskej psychologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied.

Záverečné poradie uchádzačov, ktorí zaslali prihlášku do výberového konania, ako ho stanovila výberová komisia:
1. PhDr. Jana Klimeková
2. PhDr. Zuzana Pačesová, MHA
3. PaedDr. Zdenka Magulicová
4. Ing. Henrieta Kollárová Struháriková
5. Ing. Mária Ďurišová
6. Mgr. Peter Müller
7. Mgr. Jozef Tvrdý
8. Ing. Vladimír Sobkuliak
9. Ing. Ivan Suchánek
10. Mgr. Peter Kovář – splnil podmienky účasti, pohovoru sa nezúčastnil
11. Ing. Dana Izakovičová – nesplnila podmienky účasti.

Výberová komisia pracovala v zložení prednostka Mestského úradu Ing. Eva Lukáčová, zástupkyňa zamestnancov Zlatica Procházková a poslanci Mestského zastupiteľstva Mgr. Ingrid Kamendyová, PhDr. Helena Kolníková, Ing. Patrik Voltmann.

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Podobné témy
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Mestský úrad v Hlohovci má od 1. mája 2016 novú organizačnú štruktúru a nový organizačný poriadok.

Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Cieľom je pokračovanie spolupráce na postupnej obnove a rozvoji budovy národnej kultúrnej pamiatky zámku v Hlohovci.

Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Na mestskom úrade zasadli výberové komisie, ktoré otvorili obálky uchádzačov v aktuálne prebiehajúcich výberových konaniach.

Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Hlohovčania si v stredu 28. októbra 2015 uctili pamiatku slovenských martýrov Vilka Šuleka a Karola Holubyho pietnym aktom kladenia vencov

Riaditeľ kancelárie primátora vo funkcii od 1. júla
Riaditeľ kancelárie primátora vo funkcii od 1. júla
Novým riaditeľom kancelárie primátora je od 1. júla 2015 Mgr. Tomáš Borovský.