Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

1. apríl 2015

Nová referentka bude Šulekovčanom k dispozícii v klientskom centre od 1. mája

Od 1. apríla mesto Hlohovec obsadilo pracovnú pozíciu „referent pre záležitosti m. č. Šulekovo“.

Nová referentka bude Šulekovčanom k dispozícii v klientskom centre od 1. mája

Od 1. apríla mesto Hlohovec obsadilo na základe výsledkov výberového konania pracovnú pozíciu „referent pre záležitosti m. č. Šulekovo“.  Najúspešnejšia spomedzi 16 uchádzačov z trojkolového výberového konania Mgr. Gabriela Ščasná zo Šulekova sa v priebehu apríla bude zaškoľovať v agende jednotlivých oddelení Mestského úradu tak, aby od 1. mája mohla poskytovať plnohodnotné služby občanom Šulekova na tamojšom vysunutom pracovisku MÚ.

Jej pracovnou náplňou bude vybavovanie úradných záležitostí v rozsahu administratívnej agendy. Bude sprostredkovávať vybavenia záležitostí občanov na MsÚ v Hlohovci a riešiť bežné organizačné záležitosti mestskej časti. Zámerom tejto organizačnej zmeny je presunúť priamo do Šulekova časť agendy, kvôli ktorej museli Šulekovčania cestovať na Mestský úrad do Hlohovca.

Mgr. G. Ščasná ukončila vysokoškolské štúdium v roku 2010 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, odbor Aplikovaná sociálna práca. Okrem toho v roku 2012 ukončila doplňujúce pedagogické štúdium na Trnavskej univerzite, Pedagogická fakulta.

Výberová komisia zasadala v zložení Ing. Eva Lukáčová (prednostka MÚ), Ing. Zuzana Nosková (vedúca oddelenia vnútornej správy MÚ), viceprimátor pre záležitosti Šulekovo MVDr. Oliver Pestún a poslanci Mestského zastupiteľstva Doc. Ing. František Duchoň, PhD.
a Mgr. Zlatko Vladovič. V záverečnom kole komisia spolupracovala pri posudzovaní schopností jednotlivých uchádzačiek s odborným poradcom na komunikačné zručnosti a prozákaznícke správanie.

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Podobné témy
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Mestský úrad v Hlohovci má od 1. mája 2016 novú organizačnú štruktúru a nový organizačný poriadok.

Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Cieľom je pokračovanie spolupráce na postupnej obnove a rozvoji budovy národnej kultúrnej pamiatky zámku v Hlohovci.

Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Na mestskom úrade zasadli výberové komisie, ktoré otvorili obálky uchádzačov v aktuálne prebiehajúcich výberových konaniach.

Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Hlohovčania si v stredu 28. októbra 2015 uctili pamiatku slovenských martýrov Vilka Šuleka a Karola Holubyho pietnym aktom kladenia vencov

Riaditeľ kancelárie primátora vo funkcii od 1. júla
Riaditeľ kancelárie primátora vo funkcii od 1. júla
Novým riaditeľom kancelárie primátora je od 1. júla 2015 Mgr. Tomáš Borovský.