Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

15. apríl 2015

Mesto Hlohovec zaviedlo automatizovaný spôsob tlače a balenia rozhodnutí k miestnym daniam

Metóda tlače a automatického balenia predstavuje nový progresívny spôsob, ktorý výrazne skracuje čas balenia rozhodnutí.

Mesto Hlohovec zaviedlo automatizovaný spôsob tlače a balenia rozhodnutí k miestnym daniam

Mesto Hlohovec informuje občanov,  že od roku 2015 zaviedlo novú metóde tlače rozhodnutí o vyrubení miestnych daní a automatického balenia rozhodnutí metódou, pri ktorej sú súčasťou vytlačeného rozhodnutia doručenky na preberanie rozhodnutí daňovníkmi.

Táto metóda neumožňuje distribúciu poštových peňažných poukazov s doručovanými rozhodnutiami.  K zavedeniu tohto systému došlo z ekonomických aj ekologických dôvodov. Poštové poukážky v poslednom období využívalo už asi iba 25 percent občanov čo sa ukázalo ako neefektívne, zvyšné poukazy končili väčšinou v odpade. Metóda tlače a automatického balenia predstavuje nový progresívny spôsob, ktorý výrazne skracuje čas balenia rozhodnutí a zároveň menšou spotrebou papiera šetrí životné prostredie.

V prípade záujmu občanov o úhradu poštovými poukážkami možno využiť bianco poukážky dostupné na pošte. Tieto je potrebné vyplniť na základe údajov uvedených v doručenom rozhodnutí. Treba dbať najmä na uvedenie správneho variabilného symbolu, aby mohol správca dane uhradenú platbu jednoznačne identifikovať.  

Úhradu je možné realizovať i prostredníctvom bezhotovostného prevodu z účtu daňovníka, resp. hotovostnou formou v pokladni Mestského úradu v Hlohovci na ul. M. R. Štefánika 1, II. poschodie, kancelária č. 211.

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Podobné témy
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Mestský úrad v Hlohovci má od 1. mája 2016 novú organizačnú štruktúru a nový organizačný poriadok.

Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Cieľom je pokračovanie spolupráce na postupnej obnove a rozvoji budovy národnej kultúrnej pamiatky zámku v Hlohovci.

Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Na mestskom úrade zasadli výberové komisie, ktoré otvorili obálky uchádzačov v aktuálne prebiehajúcich výberových konaniach.

Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Hlohovčania si v stredu 28. októbra 2015 uctili pamiatku slovenských martýrov Vilka Šuleka a Karola Holubyho pietnym aktom kladenia vencov

Riaditeľ kancelárie primátora vo funkcii od 1. júla
Riaditeľ kancelárie primátora vo funkcii od 1. júla
Novým riaditeľom kancelárie primátora je od 1. júla 2015 Mgr. Tomáš Borovský.