Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

24. apríl 2015

Na Podzámskej ulici pribudnú nové parkovacie miesta

V priestore medzi VI. základnou školou a existujúcimi garážami pribudne do dvoch mesiacov 34 nových parkovacích miest.

Na Podzámskej ulici pribudnú nové parkovacie miesta

V pondelok 20. apríla 2015 bolo firme INVEX spol. s r.o. odovzdané stavenisko na Podzámskej ulici, kde by mala vybudovať nové parkovacie miesta na základe zmluvy o dielo na zhotovenie stavby s názvom „Rozšírenie parkovacích plôch Podzámska ul. Hlohovec".

Stavebné práce sa už začali a v priestore medzi VI. základnou školou a existujúcimi garážami pribudne do dvoch mesiacov 34 nových parkovacích miest. Pôvodne bola na to účel v rozpočte Mesta vyčlenená suma viac ako 90 tisíc €. Skutočná vysúťažená zmluvná cena je však nižšia asi o 40%, ide o sumu 53 237 €.

Nová parkovacia plocha bude zložená z príjazdovej komunikácie  a plôch pre odstavovanie osobných automobilov s kolmým radením. Komunikácia bude mať šírku 5,5m, čo umožňuje vjazd a výjazd z parkovacieho státia a tiež obojstrannú premávku vozidiel.

Výstavbou nových parkovacích plôch vychádza Mesto Hlohovec v ústrety požiadavkám obyvateľov v predmetnej lokalite. Súčasťou stavby bude aj zrealizovanie chodníka ako prepojenie parkoviska a chodníka smerom k Závaliu, odvodnenie a osvetlenie. Na druhej strane projekt reaguje aj na fakt, že parkovacie miesta vznikajú na mieste, kde bola pôvodne zeleň a v rámci riešenia stavby sa plánuje aj s vytvorením nových zelených plôch a výsadbou piatich nových stromov.

Prosíme obyvateľov o trpezlivosť počas rekonštrukcie, ako aj o rešpektovanie pokynov dodávateľa stavby a nového dočasného dopravného značenia, ktoré dodávateľ osadí pred začatím búracích prác.

Situácia parkovisko Podzámska (.pdf)

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Podobné témy
Mesto prevzalo parkovisko na Nitrianskej ulici
Mesto prevzalo parkovisko na Nitrianskej ulici
Obyvateľom a návštevníkom priľahlých bytových domov vzniklo v priebehu dvoch mesiacov 24 nových parkovacích miest.

Parkovisko na Podzámskej ulici je od 1. júla otvorené
Parkovisko na Podzámskej ulici je od 1. júla otvorené
Nové parkovacie plochy na Podzámskej ulici sú po kolaudácii od 1. júla k dispozícii občanom.

Nové parkovacie plochy na Nitrianskej ulici
Nové parkovacie plochy na Nitrianskej ulici
Miesto pre výstavbu nového parkoviska sa nachádza v zelených plochách a na jestvujúcej spevnenej betónovej dopravnej ploche.

Parkovné sa neujalo. Námestie zíva prázdnotou
Parkovné sa neujalo. Námestie zíva prázdnotou
Platené parkovanie prinieslo viac problémov ako osohu. Autá zahltili priľahlé ulice, obchodníci prišli o zákazníkov.

Niektorí parkovné vítajú, väčšina nadáva
Niektorí parkovné vítajú, väčšina nadáva
Parkovné na námestí je už realitou. Väčšina Hlohovčanov je presvedčená, že zavedenie systému situáciu iba skomplikuje.