Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

28. apríl 2015

Mesto opravilo vzácnu kultúrnu pamiatku

Mesto Hlohovec vďaka grantu z ministerstva kultúry opravilo strechu historického skleníka z konca 18. storočia.

Mesto opravilo vzácnu kultúrnu pamiatku

Mesto Hlohovec vďaka grantu z Ministerstva kultúry SR opravilo strechu historického skleníka z konca 18. storočia, ktorý bol vážne poškodený po minuloročnej májovej víchrici. Silný vietor vtedy strhol plechovú strechu v celej dĺžke hrebeňa. Krajský pamiatkový úrad v Trnave po obhliadke označil stav objektu ako havarijný a vyzval správcu pamiatky, aby strešnú krytinu opravil a zabránil tak ďalšiemu zhoršovaniu stavu.

Projekt vypracovaný Oddelením regionálneho rozvoja na Mestskom úrade v Hlohovci získal dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky vo výške 8 000 eur z programu Obnovme si svoj dom. Rekonštrukčné práce sa začali v auguste 2014. Postupne bola vymenená pôvodná poškodená strecha za novú, bol nahradený plech, laty aj krokvy, vrátane výmeny tepelnej izolácie. Stavba bola dokončená a odovzdaná podľa zmluvných podmienok k 31. marcu 2015.

Celkový rozpočet na rekonštrukciu strechy skleníka bol vo výške  10 371,43 €. Okrem 8 000  eur z ministerstva kultúry bola na spolufinancovanie projektu vyčlenená suma 476 eur z mestského rozpočtu. Zvyšok financovalo Bytové hospodárstvo ako správca objektu zo svojich zdrojov. Výmenu strechy realizovala firma Reart TPK, ktorú na základe cenového prieskumu  vybrala spoločnosť Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.

Skleníky, ako ich poznáme, sú jednými z mála zachovaných stavieb takéhoto druhu na Slovensku a sú chránenou pamiatkou. V minulosti boli využívané na pestovanie sadeníc kvetov, pre výsadbu v mestských parkoch a trávnatých plochách. V súčasnosti sa na tieto účely nevyužívajú. Priestory má v podnájme spoločnosť Carex, ktorá sa zaoberá údržbou verejnej zelene. V budúcnosti sa plánuje revitalizovať celý areál Zámockej záhrady a preto je záujem skleníky zachovať, podľa možnosti zrekonštruovať a prinavrátiť im aspoň čiastočne aj pôvodný účel ich využitia.

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Podobné témy
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Mestský úrad v Hlohovci má od 1. mája 2016 novú organizačnú štruktúru a nový organizačný poriadok.

Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Cieľom je pokračovanie spolupráce na postupnej obnove a rozvoji budovy národnej kultúrnej pamiatky zámku v Hlohovci.

Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Na mestskom úrade zasadli výberové komisie, ktoré otvorili obálky uchádzačov v aktuálne prebiehajúcich výberových konaniach.

Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Hlohovčania si v stredu 28. októbra 2015 uctili pamiatku slovenských martýrov Vilka Šuleka a Karola Holubyho pietnym aktom kladenia vencov

Riaditeľ kancelárie primátora vo funkcii od 1. júla
Riaditeľ kancelárie primátora vo funkcii od 1. júla
Novým riaditeľom kancelárie primátora je od 1. júla 2015 Mgr. Tomáš Borovský.