Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

5. máj 2015

Otvorenie kancelárie prvého kontaktu v Šulekove

Mesto Hlohovec od utorka 5. mája 2015 otvára pre verejnosť kanceláriu prvého kontaktu v mestskej časti Šulekovo.

Otvorenie kancelárie prvého kontaktu v Šulekove

Mesto Hlohovec od utorka 5. mája 2015 otvára pre verejnosť kanceláriu prvého kontaktu v mestskej časti Šulekovo. Chod kancelárie zastrešuje referentka pre záležitosti m. č. Šulekovo Mgr. Gabriela Ščasná, ktorá bude občanom k dispozícii každý pracovný deň od 7.30. V pondelok  a štvrtok bude kancelária otvorená do 15.00. V utorok a piatok do 14.30. Stredy budú úradné hodiny predĺžené tradične do 17.00, rovnako ako na Mestskom úrade v Hlohovci.

V kancelárii prvého kontaktu bude občanom poskytované základné poradenstvo a pomoc pri vypĺňaní žiadostí. Občanom budú k dispozícii všetky tlačivá a formuláre.

Na mieste budú mať možnosť požiadať o pridelenie alebo výmenu smetných nádob. Referentka pre záležitosti m. č. Šulekova prijíma aj žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000. Rovnako poskytne tlačivá na ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác, informácie o výške správnych poplatkov či o spôsobe vybavenia na MsÚ.

Obyvateľov v prípade záujmu  poinformuje aj o priznaní k dani z nehnuteľnosti (vznik a zánik daňovej povinnosti), o nedoplatkoch na dani, daňových úľavách, o príslušnom VZN a sadzbách daní. V budúcnosti sa agenda rozšíri aj o ďalšiu ponuku služieb, ako napríklad osvedčovanie podpisov.

Úradné hodiny:
PONDELOK    7.30 - 11.30      12.00 - 15.00
UTOROK        7.30 - 11.30      12.00 - 14.30
                       viceprimátor 14.00 - 18.00
STREDA         7.30 - 11.30       12.00 - 17.00
ŠTVRTOK      7.30 - 11.30       12.00 - 15.00
PIATOK          7.30 - 11.30       12.00 - 14.30

Kontakt:
Mgr. Gabriela Ščasná
referentka pre m. č. Šulekovo
Šulekova 21
920 03 Hlohovec
[email protected]
033/ 74 25 369

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Podobné témy
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Mestský úrad v Hlohovci má od 1. mája 2016 novú organizačnú štruktúru a nový organizačný poriadok.

Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Cieľom je pokračovanie spolupráce na postupnej obnove a rozvoji budovy národnej kultúrnej pamiatky zámku v Hlohovci.

Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Na mestskom úrade zasadli výberové komisie, ktoré otvorili obálky uchádzačov v aktuálne prebiehajúcich výberových konaniach.

Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Hlohovčania si v stredu 28. októbra 2015 uctili pamiatku slovenských martýrov Vilka Šuleka a Karola Holubyho pietnym aktom kladenia vencov

Riaditeľ kancelárie primátora vo funkcii od 1. júla
Riaditeľ kancelárie primátora vo funkcii od 1. júla
Novým riaditeľom kancelárie primátora je od 1. júla 2015 Mgr. Tomáš Borovský.