Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

21. máj 2015

Primátor odvolal riaditeľku materskej školy

Zistenia hlavného kontrolóra v MŠ Fraštacká preverí aj polícia.

Primátor odvolal riaditeľku materskej školy

V stredu 20. mája 2015 primátor mesta Miroslav Kollár odvolal z funkcie riaditeľku Materskej školy Fraštacká a zároveň s ňou s okamžitou platnosťou ukončil pracovný pomer. Rozhodol sa tak na základe zistení z Priebežnej správy o výsledku následnej finančnej kontroly, ktorú v MŠ Fraštacká realizuje hlavný kontrolór mesta.

Podľa zistení hlavného kontrolóra došlo k porušeniu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, konkrétne paragrafu 31 – Porušenie finančnej disciplíny. Rovnako bol porušený zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, konkrétne paragrafu 9 o predbežnej finančnej kontrole.

Vzhľadom na podozrenie, že mestu Hlohovec ako zriaďovateľovi spomínaného školského zariadenia vznikla škoda, bola táto informácia odstúpená na preverenie orgánom činným v trestnom konaní.

Návrh na odvolanie a okamžité rozviazanie pracovného pomeru boli v súlade s platnou legislatívou prerokované s príslušnou odborovou organizáciou, ako aj s Radou školy pri MŠ Fraštacká, ktoré vyjadrili jednomyseľné súhlasné stanovisko.

Vedením MŠ Fraštacká bola dňom 21. mája 2015 dočasne poverená doterajšia zástupkyňa riaditeľky. Mesto Hlohovec ako zriaďovateľ tohto školského zariadenia vypíše v najbližších týždňoch výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ Fraštacká.

Kontrola hlavného kontrolóra v MŠ Fraštacká bude pokračovať, po jej ukončení budú o zisteniach a navrhovaných opatreniach informovaní poslanci Mestského zastupiteľstva.

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Podobné témy
Rodinný podnik - pokračovanie
Rodinný podnik - pokračovanie
Vážne pochybnosti nad konaním riaditeľky škôlky vyslovila aj Aliancia Fair-play.

Rodinný podnik
Rodinný podnik
Riaditeľka nakupovala pre škôlku v manželovej firme. Mesto chce problém ututlať.