Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

9. jún 2015

Prinášame vám druhú časť odpovedí na májové otázky

Primátor Miroslav Kollár odpovedal na vaše otázky.

Prinášame vám druhú časť odpovedí na májové otázky

Meno: Mandy
Pripomienka: Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ako je možné, že majú niektorí občania také veľké dlžoby za smetie, domovú daň, za psa... Čo sa s tým nedá nič robiť? Odhadom je to okolo 400 000€!!!!!!!!!! A nie sú v tom zahrnuté tzv. drobné nedoplatky, napr. u fyzickej osoby do 160€.

Pohľadávky za nezaplatené miestne dane alebo poplatky po lehote splatnosti sú žiaľ v reále dvakrát také veľké ako píšete. V meste existuje systém vymáhania pohľadávok prostredníctvom externej exekútorskej kancelárie, jeho efektívnosti sa dnes intenzívne venujeme. Keďže ide o pomerne zložitý proces, len krátko – naša právnička absolvovala návštevu u spomínaného exekútora, aby zistila stav našich spisov (všetky naše spisy, cca 4000 sú fyzicky uňho), postupne spracúva údaje, aby sme vedeli posúdiť efektívnosť súčasného spôsobu vymáhania nedoplatkov – my sa dnes pri súčasnom systéme nevieme rýchlo dopracovať k informácii, koľko sme vymohli a z akého titulu.

Na strane mesta pripravujeme personálnu zmenu na pozícii, ktorá má na starosti exekúcie (sumarizáciu podkladov, komunikáciu s exekútorom atď.) tak, aby to bol tiež človek s právnickým vzdelaním – cieľ je zefektívniť systém tak, aby sme sa k našim peniazom dostali. Na druhej strane vo vzťahu k občanom, ktorí sa mohli dostať do problémov a snažia sa problémy riešiť chceme systém vymáhania upraviť tak, aby nemuseli za každú jednotlivú omeškanú platbu platiť aj exekučné trovy, teda budeme sa snažiť vo všetkých prípadoch, kde to bude možné vymáhané sumy spájať do jedného exekučného konania. Na jednej strane je naším cieľom vymôcť dlžnú sumu, ale nie zruinovať neplatičov na exekučných poplatkoch.

 

Meno: indie kid
Pripomienka: Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, kedy konečne bude mať VaTS vysúťažené zmluvy, alebo zmluvu s dodávateľmi? Pokiaľ viem, tak služby sa vykonávajú v krízovom režime a už 5 mesiacov sa hľadajú dodávatelia. Ďakujem.
.

Meno: JARO
Pripomienka: Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či Vám nevadí, aké je zarastené mesto medzi sídliskami, tá púpava a zelina je už aj odkvitnutá. Keď tie zahradné služby nestíhajú, tak najmite takú, ktorá to pokosí. Opakuje sa to každý rok. Ďakujem za odpoveď.

Dodávatelia sa nehľadajú päť mesiacov, súťaž je vyhlásená niekoľko týždňov, ak všetko pôjde hladko a nebudeme musieť čeliť revíznym postupom, prvé otváranie obálok bude v polovici júla. Skôr to nebolo možné vzhľadom na potrebu rozpliesť právne a ekonomické vzťahy medzi mestom, VaTS a tretími subjektmi.

Momentálne sa kosí v režime, ktorý nám umožňuje zákon o verejnom obstarávaní, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa ale kosí v podobných termínoch a podobných tempom ako v minulosti. Ak sa kosí štyrikrát do roka a jeden cyklus trvá mesiac, v podstate to znamená, že sa kosí v kuse a polovica mesta je stále nepokosená. Preto sme do podmienok novej súťaže dali, aby jeden cyklus kosby trval tri týždne. Tlak na ešte kratšie termíny by už mohol vyvolať navýšenie ceny.

Rozumiem nespokojnosti obyvateľov v tých častiach, kde je tráva práve vysoká, vieme postupovať len v medziach zákona a súčasný zákon o verejnom obstarávaní je taký, aký je (viem, že Hlohovčanom to môže byť jedno, ale cez víkend som bol vo Viedni a veru aj tam sa pri dunajskom kanáli strácali v tráve psy aj malé deti?. Snažíme sa využiť aspoň tie minimálne technické kapacity, ktoré vo VaTS boli, Šulekovo sme preto v máji kosili vlastnými pracovníkmi na starých kosačkách. Výhľadovo budeme uvažovať aj o možnosti opäť vybudovať vlastné mestské technické služby – je to len o ekonomickom posúdení vhodnosti takejto investície – na vybudovanie vlastného technického parku na údržbu zelene a komunikácií by sme potrebovali vstupnú investíciu presahujúcu milión eur, na ktorú momentálne nemáme.

 

Meno: Bol som hrdý Hlohovčan!
Pripomienka: Dobrý deň, mám niekoľko otázok. Cez Hlohovec chodí veľmi veľa nákladných áut, ktoré tam nemajú čo robiť. Nenakladajú, nevykladajú, len využívajú, že od HC do NR a PN nie je mýtna brána a chodia cez HC. Nerešpektujú zákaz prejazdu. Prečo to nik nekontroluje? Veľmi veľa ich prejde cez Hlohovú ulicu a idú na Topoľčany. Ďakujem.

Problém kamiónov, ktoré nerešpektujú zákaz prejazdu dlhodobo riešime s OO PZ SR a prostredníctvom nich aj s dopravnou políciou – každý pondelok máme pravidelnú poradu, na ktorej sa informuje o aktuálnom stave. Podľa informácií šéfa hlohovského OO PZ SR pravidelne vykonávajú kontrolu kamiónov v meste a v prípade neoprávneného prejazdu udeľujú pokuty. Dopravní policajti rovnako vykonávajú kontroly kamiónov, problémom je dobrá komunikácia medzi vodičmi kamiónov, ktorí si vedia sprostredkovať informáciu o vykonávanej kontrole a v tomto čase sa mestu vyhnú. Robiť permanentnú kontrolu tohto vybraného porušenia predpisov pri dnešných kapacitách policajného zboru SR je žiaľ nereálne.

 

Meno: Ivan
Pripomienka: Ako ekonomicky chcete naštartovať toto mesto? Budú Vám na to stačiť miestne dane? Ako plánujete motivovať odchádzajúcich obyvateľov či zvýšiť kúpyschopnosť nášho mesta? Ďakujem.

Z Hlohovca denne odchádza za prácou viac ako 3 000 ľudí a ďalšie dve tisícky zasa k nám za prácou dochádzajú. Ambíciou je udržať čo najviac ľudí v meste, čo znamená okrem pracovných možností aj lepšie podmienky na bývanie (snažíme sa nájsť zdroje na vybudovanie niekoľkých desiatok nájomných bytov, pripravujeme menšie pozemky na individuálnu bytovú výstavbu) a ostatné služby – kvalitné a dostupné školy a škôlky, o. i. pracujeme na navýšení kapacity materských škôl tak, aby boli dostupné všetkým rodičom a ich deťom (už tento rok vzniknú tri nové triedy). K tomu patrí skvalitnenie ďalšej občianskej vybavenosti – parkovanie, detské ihriská, oddychové zóny).

Napriek tomu, že obyvatelia Hlohovca môžu mať iný pocit, stále patríme k mestám s nižšou mierou nezamestnanosti a vyššou priemernou mzdou oproti väčšine Slovenska – najmä vďaka väčším priemyselným podnikom (napríklad Piešťany, kde priemysel skončil a dnes ich ťahá najmä cestovný ruch, majú nižšiu priemernú mzdu ako Hlohovec). Preto najdôležitejšou informáciou posledných týždňov, ktorá vyplynula z rokovania s novým riaditeľom hlohovského Bekeartu bola tá, že Bekaert plánuje posilňovať svoju pozíciu v Hlohovci a rozširovať výrobu. Keďže ide o najväčšieho zamestnávateľa v meste, je to jeden z kľúčových pilierov akéhokoľvek rozvoja mesta a udržania zamestnanosti či kúpyschopnosti obyvateľstva.

Podobné rokovania som absolvoval aj so zástupcami ďalších veľkých zamestnávateľov – len  podotýkam, že po Beakerte a Sanece je mesto Hlohovec (vrátane škôl) tretím najväčším zamestnávateľom. Pokiaľ ide o financie potrebné na investície jednak do riešenia havarijných stavov infraštruktúry (vodovodná a kanalizačná sieť, verejné osvetlenie, cesty, budovy škôl a škôlok), dobrá správa je, že vďaka zastaveniu niektorých pochybných projektov v posledných rokoch mesto nie je zadlžené, takže existuje priestor riešiť investičné potreby aj z úverových zdrojov. Ešte predtým sa však usilujeme využiť existujúce dotačné schémy či už z domácich alebo európskych zdrojov (ako v prípade dotácie, ktorú sme získali na rozšírenie kapacity materských škôl). Tu ale musím otvorene povedať, že v súčasných slovenských pomeroch je komplikované získať dotácie korektným spôsobom tak, aby v nich nebol skrytý budúci problém pre mesto, preto sa snažíme v tomto spolupracovať so serióznymi partnermi.

Isté navýšenie prostriedkov sa dá očakávať z ohlasovaného návratu podielu daní z príjmu pre samosprávy na 70,3 %, ale to sa stále len vraciame na úroveň spred roka 2008, keď boli samosprávy nútené na svoje plecia zobrať náklady konsolidácie verejných financií na Slovensku.
Pokiaľ ide o miestne dane a poplatky – už v pripravovanom programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, ktorý pôjde do zastupiteľstva v závere roka konštatujeme, že nízka úroveň daní a poplatkov je komparatívnou výhodou mesta, pretože naozaj sme v podstate vo všetkých ukazovateľoch výrazne pod slovenským priemerom (v prípade stočného napríklad na úrovni 60 % oproti ostatným mestám na západnom Slovensku). Táto „výhoda“ nízkych daní a poplatkov síce nepochybne teší občanov Hlohovca, na druhej strane to ide na úkor vytvárania skrytého dlhu – keďže sa „vybralo“ málo, tak sa neinvestovalo do potrebnej obnovy, čo nás teraz dobieha.

Malým doplnkom ešte môže byť predaj nepotrebného mestského majetku – či a v akom rozsahu taký vôbec existuje momentálne vyhodnocujeme. Pokiaľ však mesto vlastní budovy, ktoré už roky nevyužíva a iba ich prenajíma komerčným subjektom, pričom si tieto budovy vzhľadom na ich stav a vek pýtajú čoraz väčšie investície zo strany mesta, budeme zvažovať, či takéto budovy neodpredať a získaného prostriedky neinvestovať do rekonštrukcie tých budov, ktoré využívame pre mestské organizácie (napríklad škôlky).

Samozrejme, že okrem tejto kombinácie príjmov hľadáme úspory aj na výdavkovej strane rozpočtu – tento rok napríklad ušetríme výrazne v dôsledku krízového režimu, v ktorom sa značnú časť roka realizovali technické služby. Tieto prostriedky chceme investovať najmä do riešenia havarijných stavov budov (školy, škôlky) a do opravy mestského majetku, ktorá bola v minulosti zanedbaná. Rozvojové plány prídu na rad v nasledujúcich rokoch.

 

Meno: Zuzana
Pripomienka: Dobrý deň, otázka riešenia dopravy na moste padla už minule. Treba si uvedomiť, že pokles počtu obyvateľstva je podľa môjho názoru spätý práve s kolónami na moste. Aká je perspektíva ostať bývať v HC, ak cesta na diaľnici BA-LEO trvá toľko, koľko aj čakanie na moste...? Treba s tým niečo robiť a osloviť napríklad aj poslanca Vargu za SMER z pozície primátora. A ak pán Varga nebude spolupracovať, treba to roztrúbiť po meste, aby ľudia takýchto poslancov do NR SR už nevolili!

Meno: obyvateľka Šulekova
Pripomienka: Dobrý deň pán primátor. Chcem sa Vás spýtať, či sa nejakým spôsobom počas Vášho primátorského obdobia bude riešiť ten nešťastný most cez Váh. Je to dosť vážny problém a nie len pre Hlohovčanov. Ďakujem.

Iste, dostupnosť mesta z diaľnice je problém, preto sa časť Hlohovca sťahuje napríklad do Šulekova. Obchvat stále zostáva riešením, ktoré je v nedohľadne, keďže sa vzhľadom na veľkosť investície minimálne v desiatkach miliónov eur rozhoduje na úrovni centrálnej vlády (čo neznamená, že nepracujeme aj na tejto alternatíve). Oslovovať poslanca Vargu vzhľadom na končiace sa volebné obdobie Národnej rady nepovažujem už v tejto chvíli za produktívne, čas na využitie tohto personálneho prepojenia na „veľkú“ politiku už podľa mňa Hlohovec premrhal. Na nový most mesto len zo svojho rozpočtu nemá – pri trinásťmiliónovom rozpočte, z ktorého je 80 % obligatórnych výdavkov by sme sa naň skladali dlhé roky (a to by sme nemohli riešiť nič iné v meste).

Pripravujeme však niekoľko menších riešení na zvýšenie plynulosti prejazdu mestom, ktoré ale budeme musieť riešiť s VÚC ako správcom hlavného ťahu cez mesto – momentálne posudzujeme vhodnosť a finančné nároky jednotlivých alternatív, napríklad vybudovania odbočovacích pruhov v meste. Na druhý polrok sa tiež pripravuje architektonická súťaž na riešenie centrálnej mestskej zóny, ktorá bude zahŕňať aj možné riešenie zvedenia časti dopravy z mosta už pred kruhovým objazdom – na tejto súťaži budeme spolupracovať so šéfom Slovenskej komory architektov Slovenska, pretože chceme otvoriť priestor aj pre nové nápady ľudí nezaťažených hlohovským pohľadom na riešenie tohto problému.

Pripravujeme tiež štúdiu možného dopravného napojenia priemyselného areálu Bekaertu z opačnej strany od Nitry, aby sme tak dostali väčšinu kamiónov z mesta a najmä z obytných zón na Novej štvrti.

Pokiaľ ide o prechod cez Váh pre peších a cyklistov, do programových dokumentov pre nové programové obdobie sme pretlačili alternatívu dobudovania cyklochodníka a vybudovania lávky spájajúcej Šulekovo s Hlohovcom a po vypísaní príslušných výziev sa budeme usilovať získať eurofondy na jej vybudovanie.

Na riešeniach pracujeme, ich realizácia bude samozrejme závisieť od externých zdrojov financovania, ale nečakáme so založenými rukami, kým to niekto „vybaví“ za nás.

 

Meno: Ficovolic
Pripomienka: Dobrý deň pán Kollár. Chcem sa spýtať, čo plánujete na tento rok a budúci rok spraviť v meste Hlohovec. Hlohovec je biedne mesto, Hlohovec treba skrášliť, Hlohovec má málo obchodov a nákupných centier. V Hlohovci treba skrášliť a rekonštruovať Pánsku záhradu spolu Hlohoveckým zámkom...  Je tu málo pracovných miest. Som nezamestnaný Hlohovčan a treba pritahnuť do Hlohovca zahraničných investorov. Doprava v Hlohovci je katastrofálna. Cez mesto prejdu milióny áut a je sťažená doprava cez mesto, treba s tým niečo spraviť. Obchvat alebo tunel pod Hlohovcom. ĎAKUJEM.
.

Na väčšinu vašich pripomienok odpovedám pri ostatných otázkach, dovoľte mi preto na tomto mieste zosumarizovať, čo všetko tento rok plánujeme odovzdať do užívania alebo sme už realizovali – s tým, že tento rok sa sústredíme najmä na havarijné stavy a rekonštrukciu mestského majetku, pretože nám inšpekcia niektoré objekty zatvorila (drobné opravy za pár tisíc eur nepočítam, zoznam určite nie je kompletný, ale aspoň to, čo mám v hlave):

 • oprava elektroinštalácie a osvetlenia v Empírovom divadle,
 • oprava telocvične na ZŠ Koperníkova (okná, palubovka, zatekajúca časť strechy atď.),
 • komplexná oprava a zateplenie striech dvoch pavilónov v materskej škole Vinohradská (riešenie s dvadsaťročnou životnosťou, nie látanie dier, ktoré si vyžiada opravu opraveného o tri-štyri roky),
 • komplexná oprava a zateplenie strechy jedného pavilónu v materskej škole Hollého,
 • rekonštrukcia materskej školy v Šulekove (okná, vykurovanie, vnútorné vybavenie),
 • parkoviská na Podzámskej, Nitrianskej a Dilongovej ulici, spolu cca 150 parkovacích miest,
 • dobudovanie občianskej vybavenosti na Nitrianskej (detské ihrisko, výbeh pre psov, lavičky, zeleň),
 • kompletná oprava strechy Zámku,
 • rozšírenie kapacít materských škôl o dve nové triedy v priestoroch ZŠ Koperníkova,
 • rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení na futbalovom ihrisku v Šulekove,
 • asanácia bývalých dielní v Šulekove a vytvorenie oddychovej zóny s detským ihriskom,
 • investícia cca 200 000 eur do opráv a rekonštrukcií objektov vodovodnej a kanalizačnej siete,
 • vybudovanie street workoutového ihriska,
 • dobudovanie detského ihriska na Gorkého/Kamenohorskej ulici,
 • ak nám to finančné možnosti dovolia tak aj rekonštrukcia nevyužívanej telocvične v objekte na Štúrovej/Železničnej ulici na mestskú športovú halu pre širokú verejnosť.

Okrem toho sa uchádzame o dotáciu 750 000 eur na modernizáciu verejného osvetlenia, čo by nám umožnilo vymeniť do konca roka LED svietidlá na polovici svetelných bodov  v meste, to by prinieslo úsporu 60 % nákladov na elektrickú energiu v tejto časti siete. Pripravujeme aj ďalšie projektové podania v očakávaných výzvach na rekonštrukciu vodovodných sietí, cyklochodníky, rekonštrukciu vnútroblokov, riešenie čiernych skládok atď.

Na Zámku intenzívne pracuje OZ Zámok, pripravujeme personálne zmeny vo viacerých mestských organizáciách, ktoré by mali viesť k zlepšeniu ich fungovania od budúceho roku. Komplexnú predstavu o ďalšom smerovaní mesta v najbližších 5 – 7 rokoch aj s konkrétnymi projektmi, ich načasovaním a financovaním predstavíme v druhej polovici roka.

 

Meno: Neuvedené
Pripomienka: Dobrý deň. 1. bolo by vhodné reorganizovať celú MHD, pretože je celá akurát tak na dve veci. Zbytočne pretiahnuté trasy a linky majú neadekvátne časy odchodov a príchodov. Hodilo by sa mať aspoň 5 liniek.

Na jednej strane rozumiem Vašej požiadavke, ale mesačne dostávame presné štatistiky o vyťaženosti jednotlivých liniek počte prepravených osôb a vzhľadom na náklady a nízky počet prepravených osôb na niektorých linkách v niektorých časoch sa mi občas zdá, že lacnejšie by bolo zaplatiť cestujúcim taxík. Grafikonu MHD sa budeme venovať pri príprave rozpočtu a zmluvy na nasledujúci rok, nielen vzhľadom napríklad na dostupnosť zdravotníckych zariadení, ale tiež škôl.

2. Detské ihrisko v okolí sídlisk a nielen tzv. preliezačky, ale aj brány, resp. basketbalové koše.

Už sme v predchádzajúcich odpovediach avizovali, že postupne v najbližších rokoch dobudujeme základnú občiansku vybavenosť – detské ihriská, parkoviská, oplotenie kontajnerovísk, výbehy pre psov, lavičky, zeleň – vo všetkých zónach mesta (rozdelili sme si mesto na desať oblastí, začali sme tento rok Nitrianskou ulicou). Priestory pre malé športové aktivity budú postupne súčasťou vybavenosti sídlisk. Pôjdu po ukončení realizácie spomínaných detských ihrísk a ohradení priestorov na zberné nádoby na odpad. Opäť sa len opakujem – väčšinu týchto zariadení budeme budovať oplotenú,  vzhľadom na vandalizmus, ktorý musíme takmer denne riešiť.

 

Meno: Michal  Š.
Pripomienka: Na ostatnom zastupiteľstve som navrhoval spôsob a organizáciu parkovania na ul. SNP smerom od autobusovej zastávky /NR/ na Leopoldov /pravá strana/. Doporučujem jeden deň v týždni, napr. ut. od 6.oo do 8.oo vyhradiť pre zber odpadu a prípadne / strojové/ zametanie a ostatné dni ponechať parkovanie bez obmedzenia. Obchody, pre ktoré je potrebné vyhradiť čas na zásobovanie praktický tam nie sú. Nakoniec ako som vo svojom príspevku podotkol, aj napriek zákazu státia sa nikdy zákaz nerešpektoval ani rešpektovať nebude. Uvedený stav v praxi umožňuje výber pokút od majiteľov aut ktorí si nedali namontovať tmavé skla a ŠPZ zaujímavých kombinácii čísiel. Ja osobne tam parkovať nemusím, ale je mi ľúto tých, ktorí v bolestiach musia isť k lekárovi v N centre a mimo doplatkov za lieky, musia prispievať do rozpočtu MV, resp. MsP. A sú to poväčšine občania v dôchodkovom veku. Ďakujem za všetkých, ktorým to pomôže.
.

Tento návrh posuniem na dopravnú komisiu, ktorá je kompetentná posúdiť jeho vhodnosť v kontexte celkového riešenia dopravy v centre mesta. Prerokovať ho však budeme musieť so správcom komunikácie, ktorým je Trnavský samosprávny kraj – dosah mesta na režim na danej komunikácii je len obmedzený.

K otázke parkovania – pokiaľ máte informáciu, že príslušníci Mestskej polície alebo Policajného zboru SR pristupujú selektívne k udeľovaniu pokút, poprosím vás o informácie o konkrétnych prípadoch – miesto, čas a auto. V takom prípade vieme dať preveriť konanie konkrétneho policajta, ktorý mal v danom čase službu. Bez konkrétneho podnetu sa tieto prípady „z dopočutia“ nedajú reálne riešiť. Tlačím však na to, aby pravidlá platili rovnako pre všetkých, bez ohľadu na veľkosť auta či farbu skiel:-)

K problematike parkovania pred budovami, v ktorých sú súkromné ambulancie lekárov – samozrejme, že to je na jednej strane dôsledok úpadku polikliniky (k tomu sa vyjadrujem na inom mieste), ale na druhej strane tiež dôsledok toho, že takéto komerčné objekty boli v minulosti povolené, resp. skolaudované bez vybudovanie adekvátneho počtu parkovacích miest. Zo ziskov z prenájmu priestorov tak benefitujú majitelia nehnuteľností, ale problém parkovania a náklady s ním spojené má už riešiť mesto. V budúcnosti budeme dôsledne dbať o to, aby žiadna podobná budova nebola povolená/skolaudovaná bez vybudovania parkovacích miest.

 

Meno: Michal Š.
Pripomienka: Vážený  pán primátor, obraciam sa na Vás ako na zástancu transparentnosti hlavne vo verejnej správe. Takto ste sa prezentovali v predvolebnej kampani. Moja požiadavka sa tyká financovania /odmeňovania/ volených zástupcov t.j. poslancov. Dnes v  RTVS  som počul príspevok z Prešova, kde na žiadosť občanov sú zverejňované odmeny poslancov za výkon poslaneckého mandátu, za členstvo v komisiách, za členstvo v MR a DR s najmenej  50% majetkovou účasťou mesta. Občania taktiež žiadajú zverejňovať zápisnice a prezenčnú listinu zo zasadnutí uvedených orgánov, aby bola kontrola aktivít jednotlivých poslancov pri výkone mandátu a nie len predvolebných aktivít. Nakoniec vyplácané odmeny sú z verejných zdrojov a podľa infozákona máme na toto legitimné právo. Verím, že v úzkej spolupráci s občanmi presvedčite ich o novom spôsobe riadenia mesta a spoločnými silami sa podarí odstrániť neduhy, ktoré tu roky pretrvávajú. Ďakujem.

Nevidím v tom žiadny problém, prehľad o výške odmien jednotlivých poslancov, členov komisií alebo dozorných rád plánujeme zverejňovať od leta v mesačných intervaloch, potrebné údaje už máme zosumarizované. Z tohto prehľadu bude detailne jasné, akých aktivít (zasadnutie MsZ, Mestskej rady, komisií, dozorných rád) sa konkrétni poslanci zúčastnili. V porovnaní s inými podobnými mestami však odmeny poslancov, členov komisií, dozorných atď. nie sú vysoké. Navyše väčšina poslaneckého zboru – minimálne v prípade poslancov MsZ – Fraštačanov všetky odmeny poukazujúna podporu rôznych projektov v meste – kultúrnych, športových, vzdelávacích, alebo na podporu odkázaných rodín, takže poslaneckú prácu, aj činnosť v komisiách či dozorných radách vykonávajú zadarmo.

Už dnes mesto Hlohovec zverejňuje takmer všetko, čo sa dá, aj keď je pravda, že kým sa ku konkrétnym informáciám na webe mesta dopátrate, chvíľu to môže trvať. Preto na druhý polrok pripravujeme zjednodušenie navigácie na mestskej webovej stránke, aj niekoľko ďalších opatrení, ktoré prinesú ďalšie zvýšenie transparentnosti vo fungovaní mesta. Zaviazal som sa k deviatim opatreniam Správnych kandidátov (www.spravnikandidati.sk) s tým, že do roka ich mám realizovať. Tie, ktoré sme ešte nestihli, budú realizované v spomínanom druhom polroku – o. i. napríklad nové pravidlá prideľovania nájomných bytov, grantový systém na podporu kultúry a športu atď.

 

Meno: Hlohovčanka
Pripomienka: Dobrý deň pán primátor, chcela by som sa Vás spýtať, či by sa nedal skultúrniť skatepark pri šport. hale na Zábraní, pretože je to zamorené odpadkami, nefunguje tam osvetlenie, žiadne nádoby na odpad, ani lavička... nič všetko je tam zdevastované... spravili sme tam my rodičia aj s našimi chlapcami už asi 2 krát brigádu, ale na druhý deň tam zas niekto vysypal odpad... chodia tam aj pochybné partie, ktoré tam drogujú, fajčia marihuanu a už sa stalo aj to, že to ponúkali aj deťom, bolo by teda dobré, keby sa z času na čas ukazala aj mestska hliadka... vopred Vám ďakujem za odpoveď... Katka Hlohovec

Skatepark je súčasťou areálu, ktorý je v prenájme, podľa dostupných informácií sa má v najbližších mesiacoch v areáli rozbehnúť plánovaná dostavba športovísk, súčasný stav budeme s nájomcom riešiť. Sám som sa v danom priestore zúčastnil brigády na čistenie priestranstva, hliadky Mestskej polície monitorujú aj tento priestor – represia a údržba areálu je jedna vec, správanie nie malej časti Hlohovčanov a často mlčanlivé tolerovanie takéhoto správania nami ostatnými druhá. Nedá sa všetko vyriešiť prostredníctvom polície – mestská ani štátna polícia nikdy nebudú mať také kapacity, aby mohli byť vždy a všade tam, kde sa dejú podobné veci, to by muselo byť v službe sto policajtov. My ako mesto môžeme urobiť to, že posilníme kamerový systém a budeme sa snažiť udržiavať naše zariadenia nepoškodené a v čistote, aby si „načaté“ koše, lavičky, ploty nepýtali „dokončenie“ zo strany nespratných občanov nášho mesta. Je to však na úkor peňazí nás všetkých, ktoré by mohli byť použité niekde inde.

 

Meno: Bol som hrdý Hlohovčan!
Pripomienka: Dobrý deň, mám niekoľko otázok. Zjednotenie lekárov do jedného priestoru sa tu riešilo, ak si dobre pamätám. Je nejaká možnosť, že opäť budú na jednom mieste? Chápem nižšie nájomné a všetko okolo toho, ale to čo je v HC nie je normálne. Riešite sociálny taxík, či ako sa tomu hovorí Podľa mňa to situáciu nevyrieši, ak pôjde mamička s dieťaťom do HC, jej sa to netýka? Ďakujem.

Áno, súčasná situácia s dostupnosťou zdravotnej starostlivosti v Hlohovci je nenormálna. Aj ja by som bol najradšej, keby lekári boli sústredení na poliklinike tak ako kedysi, najlepšie v zrekonštruovaných priestoroch. Realita je však taká, že Nemocnica s poliklinikou s.r.o. je šesť rokov po odovzdaní väčšinového podielu v spoločnosti súkromnému spoločníkovi (mesto si nechalo 49 % a fakticky sa zbavilo možnosti ovplyvňovať chod tejto spoločnosti) v stave, v akom je – z budovy odchádzajú lekári, spoločnosť má dvojmiliónový dlh napriek dvojmiliónovej investícii do diagnostického centra z eurofondov.

Budúci týždeň máme valné zhromaždenie spoločnosti, na ktorom sa budeme zaoberať hospodárením predchádzajúceho roka aj diskusiou, čo so spoločnosťou ďalej. Prirodzene, že je aj mojím záujmom vrátiť život aj lekárov naspäť na polikliniku, pretože je to pre občanov z hľadiska dostupnosti zdravotnej starostlivosti najkomfortnejšie riešenie, cesta k tomuto stavu však bude dlhá a nákladná. Výrazne ju ovplyvní aj vysporiadanie súčasného stavu v s.r.o. Nemocnica s poliklinikou.

Sociálny taxík – áno, to má byť len doplnkové riešenie súčasnej situácie, ale zastávam názor, že aj malá pomoc menšej skupine obyvateľstva je pomoc. K tomu chceme do konca roka pridať informačný systém, aby sa človek vedel zorientovať, kde akých lekárov vlastne nájde, aké majú ordinačné hodiny a pod. Ďalšie z pripravovaných opatrení je už vyššie spomínaná racionalizácia premávky mestskej hromadnej dopravy tak, aby sme vedeli lepšie obslúžiť aj pacientov polikliniky, resp. ďalších zdravotníckych zariadení.

Podobné témy
Miroslav Kollár zbavil Olivera Pestúna funkcie viceprimátora
Miroslav Kollár zbavil Olivera Pestúna funkcie viceprimátora
Primátor hovorí o rozchode predstáv na výkon funkcie.

Investor prevzal ubytovňu, prestaví ju na nájomné byty
Investor prevzal ubytovňu, prestaví ju na nájomné byty
V budove má do konca roka 2016 vzniknúť 60 nových nájomných bytov.

Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Mestský úrad v Hlohovci má od 1. mája 2016 novú organizačnú štruktúru a nový organizačný poriadok.

Riaditeľ MsKC rozhodol o uzatvorení budovy Domu kultúry
Riaditeľ MsKC rozhodol o uzatvorení budovy Domu kultúry
Dôvodom uzavretia má byť zlý stav elektroinštalácie.

Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec.