Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

16. jún 2015

Nové parkovacie plochy na Nitrianskej ulici

Miesto pre výstavbu nového parkoviska sa nachádza v zelených plochách a na jestvujúcej spevnenej betónovej dopravnej ploche.

Nové parkovacie plochy na Nitrianskej ulici

V utorok 16. júna 2015 bolo firme INVEX spol. s r.o. odovzdané stavenisko k začatiu prác na stavbe „Parkovisko Nitrianska ul. Hlohovec“.  V rozpočte mesta bola na túto sumu vyčlenená suma 63 tisíc eur. Skutočná vysúťažená cena je o 8 500 eur nižšia (54 497 eur s DPH). Stanovený termín odovzdávania nového parkoviska je 5. august 2015.

Miesto pre výstavbu nového parkoviska sa nachádza v zelených plochách a na jestvujúcej spevnenej betónovej dopravnej ploche. V priebehu letných mesiacov vznikne v predmetnej lokalite 24 nových parkovacích miest s rozmermi 2,5 x 5m pre každé auto. Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj rozšírenie jestvujúcej príjazdovej komunikácie na dvojpruhovú, obojsmernú so šírkou 5,5m s povrchovou úpravou asfaltobetón.

Výstavbou nových parkovacích plôch vychádza Mesto Hlohovec v ústrety požiadavkám obyvateľov v predmetnej lokalite. Súčasťou stavby bude aj odvodnenie. V rámci riešenia stavby projektová dokumentácia počíta aj s vytvorením nových zelených plôch a výsadbou vzrastlých stromov.

Prosíme obyvateľov dotknutého sídliska o trpezlivosť počas rekonštrukcie, ako aj o rešpektovanie pokynov dodávateľa stavby.

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Podobné témy
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Mestský úrad v Hlohovci má od 1. mája 2016 novú organizačnú štruktúru a nový organizačný poriadok.

Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Cieľom je pokračovanie spolupráce na postupnej obnove a rozvoji budovy národnej kultúrnej pamiatky zámku v Hlohovci.

Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Na mestskom úrade zasadli výberové komisie, ktoré otvorili obálky uchádzačov v aktuálne prebiehajúcich výberových konaniach.

Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Hlohovčania si v stredu 28. októbra 2015 uctili pamiatku slovenských martýrov Vilka Šuleka a Karola Holubyho pietnym aktom kladenia vencov

Mesto prevzalo parkovisko na Nitrianskej ulici
Mesto prevzalo parkovisko na Nitrianskej ulici
Obyvateľom a návštevníkom priľahlých bytových domov vzniklo v priebehu dvoch mesiacov 24 nových parkovacích miest.