Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

23. jún 2015

Mimoriadne úspechy mladých výtvarníkov

Žiaci výtvarného odboru ZUŠ v Hlohovci zaznamenali mimoriadne úspechy vo výtvarných súťažiach.

Mimoriadne úspechy mladých výtvarníkov

Žiaci výtvarného odboru Základnej umeleckej školy (ZUŠ) v Hlohovci z ateliéru Mgr. Slavomíry Valachovej a Mgr. Kataríny Pappovej zaznamenali v poslednom období mimoriadne úspechy vo výtvarných súťažiach.

Do 17. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže s environmentálnou tematikou s názvom „MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS“ bolo zapojených 121 škôl s  viac ako 1200 prácami. Súťaž bola zameraná na ochranu prírody a environmentálnu výchovu. Téma tohtoročnej súťaže bola „Príroda = živá učebnica“. Vyhlasovateľom súťaže bolo Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom, Slovenskou agentúrou životného prostredia Banská Bystrica, s mestom Banská Štiavnica a Inštitútom aplikovanej ekológie.

Ceny Mesta Banská Štiavnica získali traja mladí hlohovskí výtvarníci Tamara Hladká, Marián Divílek a Nina Sisáková. Cenu od občianskeho združenia Dapfné dostal Pavol Gut. Paulína Čiefová bola Slovenskou agentúrou životného prostredia Banská Bystrica odmenená čestným uznaním prácu.

V Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici vystavovali svoje práce tiež Lýdia Bednárová, Katarína Halásová, Katarína Jantáková, Ivana Jombíková, Simona Lopatová, Ivan Mrázek, Kevin Stacho a Júlia Šilhárová.  

V mesiaci jún prezentovali svoje umelecké diela v bratislavskej Galérii Michalský dvor aj ďalší žiaci z ateliéru Mgr. Slavomíry Valachovej: Nina Sisáková, Timea Barek, Katarína Klimeková, Kristína Klimeková, Adam Pestún, Boris Pestún, Laura Poláčiková, Katarína Radovská, Veronika Slameková a Júlia Šilhárová.

Práce boli súčasťou 3. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže, ktorú usporadúvala Súkromná základná umelecká škola Art Pegas v Bratislave. Úlohou študentov i pedagógov v súťaži s názvom "KUBISTICKÉ METAMORFÓZY" bolo zamyslieť sa nad významom kubistického umenia a pokúsiť sa premietnuť kubistické tendencie do súčasného umenia, kultúry, architektúry alebo interiérového, knižného alebo odevného dizajnu.  Viac ako 600 súťažných prác porota hodnotila v štyroch kategóriách. V 1. kategórii – 4 až 8 ročné deti získala vynikajúcu 2. cenu žiačka ZUŠ Hlohovec Nina Sisáková.

 

Najnovší úspech dosiahli žiaci výtvarného odboru ZUŠ v Hlohovci v 5. ročníku Celoslovenskej súťažnej prehliadky remeselnej tvorivosti pre školskú mládež V KRAJINE REMESIEL 2015, ktorú zorganizovalo Ústredie ľudovej umeleckej tvorivosti (ÚĽUV) v Bratislave. V súťažnej téme „Na sklo maľované“ získal 1.miesto Dušan Kocian, v téme „Nite nebláznite“ 2. miesto Terézia Šranková, obaja z ateliéru Mgr. Kataríny Pappovej zo hlohovskej umeleckej školy.

Detské dielka budú vystavené na mimoriadnej výstave v Primaciálnom paláci v Bratislave  v dňoch  5. - 6. septembra 2015 za účasti delegátov Konferencie svetovej organizácie remesiel a potom pri slávnostnom otvorení nového Regionálneho centra remesiel ÚĽUV v Košiciach v októbri 2015, kde je plánované aj vyhlásenie víťazov súťažnej prehliadky V krajine remesiel.

Mladým výtvarníkom aj ich pedagógom k dosiahnutým úspechom blahoželáme!

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Podobné témy
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Mestský úrad v Hlohovci má od 1. mája 2016 novú organizačnú štruktúru a nový organizačný poriadok.

Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Cieľom je pokračovanie spolupráce na postupnej obnove a rozvoji budovy národnej kultúrnej pamiatky zámku v Hlohovci.

Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Na mestskom úrade zasadli výberové komisie, ktoré otvorili obálky uchádzačov v aktuálne prebiehajúcich výberových konaniach.

Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Hlohovčania si v stredu 28. októbra 2015 uctili pamiatku slovenských martýrov Vilka Šuleka a Karola Holubyho pietnym aktom kladenia vencov

Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Hlohovci bola odvolaná z funkcie
Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Hlohovci bola odvolaná z funkcie
Návrh na odvolanie predložil primátor Mesta Hlohovec Miroslav Kollár.