Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

1. júl 2015

Riaditeľ kancelárie primátora vo funkcii od 1. júla

Novým riaditeľom kancelárie primátora je od 1. júla 2015 Mgr. Tomáš Borovský.

Riaditeľ kancelárie primátora vo funkcii od 1. júla

Novým riaditeľom kancelárie primátora je od 1. júla 2015 Mgr. Tomáš Borovský, ktorý bol najúspešnejším uchádzačom vo výberovom konaní. Ide o novovytvorenú pracovnú pozíciu, ktorá vznikla po zmene organizačnej štruktúry na Mestskom úrade v Hlohovci.

Náplňou práce nového riaditeľa je, okrem iného, riadiť kanceláriu primátora a spolupracovať na príprave koncepčných materiálov v oblasti rozvoja mesta a podkladov pre rokovanie orgánov mesta. Bude tiež zabezpečovať právne poradenstvo pre prácu primátora a usmerňovať výkon zamestnancov v oblasti právneho zabezpečenia činnosti úradu. Rovnako bude kontrolovať činnosť a hospodárenie obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta.

Posledné štyri roky bol T. Borovský vedúcim právneho referátu na Mestskom úrade v Piešťanoch. Právo študoval na Univerzite Komenského v Bratislave, magisterské štúdium ukončil na Trnavskej Univerzite v Trnave.

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Podobné témy
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Mestský úrad v Hlohovci má od 1. mája 2016 novú organizačnú štruktúru a nový organizačný poriadok.

Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Cieľom je pokračovanie spolupráce na postupnej obnove a rozvoji budovy národnej kultúrnej pamiatky zámku v Hlohovci.

Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Na mestskom úrade zasadli výberové komisie, ktoré otvorili obálky uchádzačov v aktuálne prebiehajúcich výberových konaniach.

Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Hlohovčania si v stredu 28. októbra 2015 uctili pamiatku slovenských martýrov Vilka Šuleka a Karola Holubyho pietnym aktom kladenia vencov

Parkovisko na Podzámskej ulici je od 1. júla otvorené
Parkovisko na Podzámskej ulici je od 1. júla otvorené
Nové parkovacie plochy na Podzámskej ulici sú po kolaudácii od 1. júla k dispozícii občanom.