Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

14. júl 2015

Mesto Hlohovec obsadzuje pracovnú pozíciu „Riaditeľ MsKC“

Mesto Hlohovec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície „Riaditeľ Mestského kultúrneho centra“, ktoré je príspevkovou organizáciou mesta.

Mesto Hlohovec obsadzuje pracovnú pozíciu „Riaditeľ MsKC“

Mesto Hlohovec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície „Riaditeľ Mestského kultúrneho centra“, ktoré je príspevkovou organizáciou mesta.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu musia mať ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa a mali by mať praktickú skúsenosť s organizovaním kultúrnych podujatí. Záujemcovia o danú pozíciu by mali mať prehľad o kultúrnom a spoločenskom dianí. Ďalšími požiadavkami pre výkon funkcie riaditeľa MsKC sú dobré riadiace a organizačné schopnosti, kreatívne myslenie a tiež schopnosť zvládať záťažové situácie.  

Súčasťou prihlášky do výberového konania musí byť okrem profesijného životopisu aj zoznam podujatí organizovaných uchádzačom vrátane overiteľných referencií, a tiež písomný návrh koncepcie dramaturgie a rozvoja Mestského kultúrneho centra v Hlohovci.

Písomné prihlášky so všetkými potrebnými prílohami môžu uchádzači doručiť osobne do podateľne MsÚ alebo poštou na adresu Mestského úradu: M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec. Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „Výberové konanie – riaditeľ Mestského kultúrneho centra Hlohovec –  neotvárať“.

Prihlášky je potrebné doručiť do 03.08.2015 do 14:00 hod.

Všetky dôležité informácie o výberovom konaní, kritériá a požiadavky, zoznam potrebných dokladov a podklady k návrhu koncepcie dramaturgie a rozvoja Mestského kultúrneho centra Hlohovec (výročná správa, audit) sú zverejnené na: http://www.hlohovec.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=73800.

Podobné témy
Riaditeľ MsKC rozhodol o uzatvorení budovy Domu kultúry
Riaditeľ MsKC rozhodol o uzatvorení budovy Domu kultúry
Dôvodom uzavretia má byť zlý stav elektroinštalácie.

Meno riaditeľa MsKC zatiaľ nepoznáme
Meno riaditeľa MsKC zatiaľ nepoznáme
Ani jeden zo štyroch uchádzačov, ktorí absolvovali písomný test a ústny pohovor, pred porotou neuspel. 

Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Na mestskom úrade zasadli výberové komisie, ktoré otvorili obálky uchádzačov v aktuálne prebiehajúcich výberových konaniach.

O miesto riaditeľa MsKC sa uchádza deväť kandidátov
O miesto riaditeľa MsKC sa uchádza deväť kandidátov
V pondelok zasadala komisia vo veci výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Mestského kultúrneho centra.