Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

24. august 2015

Mesto prevzalo parkovisko na Nitrianskej ulici

Obyvateľom a návštevníkom priľahlých bytových domov vzniklo v priebehu dvoch mesiacov 24 nových parkovacích miest.

Mesto prevzalo parkovisko na Nitrianskej ulici

V pondelok, 24. augusta 2015 Mesto Hlohovec prevzalo parkovisko na Nitrianskej ulici od zhotoviteľa stavby, firmy INVEX spol. s r.o. Obyvateľom a návštevníkom priľahlých bytových domov vzniklo v priebehu dvoch mesiacov 24 nových parkovacích miest.

Voľné plochy okolo parkoviska zostali ako plochy zelene, ktoré budú doplnené aj o vzrastlú zeleň. Parkovacia plocha je vybavená novým LED osvetlením.  Na stavbu parkoviska bolo preinvestovaných necelých 54 500 eur.

Výstavbou nových parkovacích plôch vychádza Mesto Hlohovec v ústrety požiadavkám obyvateľov v predmetnej lokalite. Stavba bude odovzdaná do užívania verejnosti v najbližších dňoch, po vydaní kolaudačného rozhodnutia Stavebným úradom.

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Podobné témy
Parkovisko na Podzámskej ulici je od 1. júla otvorené
Parkovisko na Podzámskej ulici je od 1. júla otvorené
Nové parkovacie plochy na Podzámskej ulici sú po kolaudácii od 1. júla k dispozícii občanom.

Nové parkovacie plochy na Nitrianskej ulici
Nové parkovacie plochy na Nitrianskej ulici
Miesto pre výstavbu nového parkoviska sa nachádza v zelených plochách a na jestvujúcej spevnenej betónovej dopravnej ploche.

Na Podzámskej ulici pribudnú nové parkovacie miesta
Na Podzámskej ulici pribudnú nové parkovacie miesta
V priestore medzi VI. základnou školou a existujúcimi garážami pribudne do dvoch mesiacov 34 nových parkovacích miest.

Parkovné sa neujalo. Námestie zíva prázdnotou
Parkovné sa neujalo. Námestie zíva prázdnotou
Platené parkovanie prinieslo viac problémov ako osohu. Autá zahltili priľahlé ulice, obchodníci prišli o zákazníkov.

Niektorí parkovné vítajú, väčšina nadáva
Niektorí parkovné vítajú, väčšina nadáva
Parkovné na námestí je už realitou. Väčšina Hlohovčanov je presvedčená, že zavedenie systému situáciu iba skomplikuje.