Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

27. august 2015

Začiatok 3. ročníka Bowlingovej Ligy Hotela Jeleň 2015/2016

Základné informácie o bowlingovej lige, termíny zápasov a spôsob prihlásenia sa do súťaže.

Začiatok 3. ročníka Bowlingovej Ligy Hotela Jeleň 2015/2016

Po horúcom lete sa nám blíži jeseň a nastal čas, kedy začína 3. ročník BLHJ. Prinášame vám základné informácie o bowlingovej lige ako aj termíny zápasov a spôsob prihlásenia sa do súťaže.

USPORIADATEĽ
Hotel Jeleň s.r.o, Námestie sv. Michala 1, 920 01 Hlohovec
 
KONTAKT – INFORMÁCIE - PRIHLASOVANIE
Jozef Hruška – 0905 230 560, [email protected]
Anton Gažovič – [email protected]
Michal Šišan – [email protected]

TERMÍN PRIHLÁSENIA
Do 08.09.2015 mailom na horeuvedené mailové adresy. Schôdza kapitánov bude 11.09.2015

ZODPOVEDNÉ OSOBY
Výbor BLHJ

ZAČIATOK BLHJ A HRACÍ DEŇ
Začiatok BLHJ je plánovaný od 21.09.2015. Hracím dňom je každý pondelok a hracie časy sú 17:00, 18:00 a 19:00 (zmena hracieho dňa môže nastať po dohode všetkých kapitánov jednotlivých družstiev)

ÚČASTNÍCI
BLHJ je súťaž amatérskych 3-členných družstiev. Hráči musia byť riadne evidovaní na súpiskách svojich družstiev. Zákaz hrania pre hráčov, ktorí sú registrovaní v SBwZ (extraliga, 1.liga, 2. Liga, Senior liga)
 
HRACÍ SYSTÉM
Bude upresnený po uzatvorení prihlášok jednotlivých družstiev, predpoklad systémom každý s každým dvoj až trojkolovo.
Družstvo môže mať na súpiske max. 9 hráčov. V priebehu súťaže je možné dopisovať hráčov na súpisku, do stanoveného max. počtu.

ŠTARTOVNÉ
Právo účasti v BLHJ majú iba družstvá prihlásené do stanoveného termínu. Povinnosťou družstva je uhradiť štartovné na celú súťaž do začiatku súťaže. Štartovné za družstvo sa upresní podľa počtu prihlásených družstiev. (Príklad: Rok 2014/2015 – počet družstiev 10 – štartovné 120 € na družstvo)

Pre hráčov hrajúcich BLHJ bude pripravený benefit – tréning na dráhach Hotela Jeleň v dňoch utorok až štvrtok, počas otváracích hodín bowlingovej herne za zníženú cenu

OCENENIA
po ukončení BLHJ budú ocenené prvé tri družstvá, najlepší hráči BLHJ na 1 až 3 mieste a hráč s najvyšším náhodom.

OSTATNÉ USTANOVENIA
propozície súťaže, rozpis ako aj výsledky zápasov budú uverejnené na voľne dostupnej webstránke:
https://www.facebook.com/pages/Bowlingová-liga-Hotela-Jeleň/1421620858056694 ako aj v bowlingovej herni Hotela Jeleň po uzatvorení prihlášok a schôdzi kapitánov.

Účasť hráčov je dobrovoľná, každý hráč sa zúčastňuje na vlastné náklady a riziko. Ak družstvo v priebehu ligy odstúpi, štartovné mu vrátené nebude. Za škody a ujmy vzniknuté účasťou hráča na turnaji usporiadateľ neručí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícii, prípadne podľa závažnosti zmien rozhodnúť o zmene priamo na mieste.

Podobné témy
Začiatok 4. ročníka Bowlingovej Ligy Hotela Jeleň 2016/2017
Začiatok 4. ročníka Bowlingovej Ligy Hotela Jeleň 2016/2017
Základné informácie o bowlingovej lige, termíny zápasov a spôsob prihlásenia sa do súťaže.

Hlohovec ovládnu bojové umenia!
Hlohovec ovládnu bojové umenia!
Láka vás thajský box, kickbox či zmiešané bojové umenia? Vyhrajte vstupenky na zápas o majstra Európy!