Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

7. september 2015

Aktuálny stav údržby verejnej zelene

Primátor sa dohodol na dôslednom dohľade nad priebehom prác s garanciou kvality.

Aktuálny stav údržby verejnej zelene

Spoločnosť Vodárenské a technické služby, s.r.o. koncom augusta uzavrela na základe verejného obstarávania rámcovú zmluvu o poskytovaní služieb a prác spojených s údržbou verejnej zelene do konca roka (alebo do uzavretia veľkej súťaže, ktorú momentálne realizuje mesto Hlohovec) s firmou Rudbeckia, s.r.o zo Svätoplukova.

Zamestnanci Rudbeckie začali s kosením v Hlohovci v utorok, 25. augusta 2015. Práce zo začiatku neboli realizované k spokojnosti vedenia Mesta ani obyvateľov samotných. Na osobnom stretnutí majiteľa spomínanej firmy, Mgr. Milana Straňáka s primátorom mesta Ing. Miroslavom Kollárom si obe strany vyjasnili podmienky zmluvy a výhrady k doterajšej realizácii prác. Zároveň sa dohodli na dôslednom dohľade nad priebehom prác s garanciou kvality. Obe strany deklarovali, že im záleží na bezproblémovej spolupráci.

Po týždni kosenia bola 3. septembra vykonaná kontrola prác aj s obhliadkou pokosených plôch. Pri obhliadke bolo zástupcami VaTS, s.r.o. konštatované, že niektoré plochy neboli vyhrabané a plochy pri bytových domoch očistené od zvyškov trávy. V správe z kontroly, ktorej sa osobne zúčastnil aj M. Straňák, sa uvádza, že pred vyfakturovaním vykonaných prác je potrebné vykonať nápravu.

Firma Rudbeckia bola vyzvaná k precíznejšej práci. Kosci musia dbať na to, aby bol pokos vykonaný bez rušivých zmien výšky kosenia, bez nepokosených pásov, zhlukov trávy a iných  rastlín. Všetky okraje majú byť dokosené, tak ako okolo ostatných prekážok a porastov. V rámci zberu trávy je potrebné odstrániť i prípadné drobné odpadky obsiahnuté v tráve.

Prípadné znečistenie okolia pokosenou trávou je nutné ich odstrániť. Podľa zverejnenej rámcovej zmluvy poskytovateľ zodpovedá za kvalitu vykonaných prác.  Kvalita vykonaných prác sa posudzuje podľa príslušných technických noriem, technologických postupov a kvalitatívnych ukazovateľov. Kontroly kvality odvedených prác sa budú realizovať priebežne, počas celého trvania platnosti zmluvy.

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Podobné témy
Ospravedlnenie – odvoz separovaného odpadu
Ospravedlnenie – odvoz separovaného odpadu
Mesto Hlohovec sa ospravedlňuje obyvateľom sídlisk za stav kontajnerovísk a nádob na uskladanie separovaného odpadu.

Už kosia, žiadalo by sa však častejšie
Už kosia, žiadalo by sa však častejšie
Kedysi bol Hlohovec pokosený osemkrát počas sezóny. Teraz o polovicu menej.

Hrozí, že mesto ruží zaplaví burina
Hrozí, že mesto ruží zaplaví burina
Desaťročia sa Hlohovec pýšil hrdým prívlastkom. Dnes nemá ani na základnú údržbu zelene.

Píliť či nepíliť?
Píliť či nepíliť?
Hlohovčania sú v otázke mestskej zelene nejednotní. To, čo niektorým prekáža, iní obhajujú.