Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

14. september 2015

Mestské zastupiteľstvo opustil poslanec 1. volebného obvodu

Juraj Frydecký nastúpil ako náhradník na uprázdnený mandát poslanca.

Mestské zastupiteľstvo opustil poslanec 1. volebného obvodu

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec sa v pondelok 14. septembra stretli na mimoriadnom zasadnutí, aby prerokovali jediný bod programu - nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca.

Mestské zastupiteľstvo opustil nezávislý poslanec za 1. volebný obvod Anton Tobl. Jeho mandát, podľa dôvodovej správy,  zanikol v zmysle § 25 ods. 2 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta Hlohovec ku dňu 31. 8. 2015. Jeho miesto v zastupiteľstve obsadil Ing. Juraj Frydecký.

Stalo sa tak  podľa § 51 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí. J. Frydecký obsadil post poslanca ako náhradník, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca. Nový poslanec na svojom prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva zložil sľub poslanca a dostal primátorom Ing. Miroslavom Kollárom podpísané osvedčenie o tom, že sa stal poslancom.

Zánikom mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec Anton Tobl stratil tiež členstvo v komisii na ochranu verejného záujmu podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Z tohto dôvodu výmenou poslancov dochádza k zmenám v obsadení komisií. Exposlanca Tobla v spomínanej komisii vymení Ing. Miroslav Začko a spolu s ním bol do rovnakej komisie zvolený aj poslanec Mgr. Juraj Salcman.

Zároveň, mestské zastupiteľstvo M. Začka odvolalo z pozície člena komisie ekonomickej, prevodov majetku, podnikania, obchodu a služieb a namiesto neho zvolili za člena nového poslanca Ing. Frydeckého.

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Podobné témy
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Od apríla môžu Hlohovčania sledovať rozpočet mesta aj v online interaktívnej forme.

Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec.

Výzva poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec verejnosti
Výzva poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec verejnosti
Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec sa rozhodli rozšíriť počet členov komisií mestského zastupiteľstva o ďalších dvoch zástupcov verejnosti.

Mestské zastupiteľstvo bude opäť v priamom prenose
Mestské zastupiteľstvo bude opäť v priamom prenose
Prenos budú môcť občania vidieť vo štvrtok 19. marca 2015 od 14:00.

Februárové rokovanie mestského zastupiteľstva bude online
Februárové rokovanie mestského zastupiteľstva bude online
Už februárové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hlohovci bude dostupné v skúšobnom priamom prenose prostredníctvom online internetového vysielania.