Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

2. december 2015

Riaditeľ MsKC rozhodol o uzatvorení budovy Domu kultúry

Dôvodom uzavretia má byť zlý stav elektroinštalácie.

Riaditeľ MsKC rozhodol o uzatvorení budovy Domu kultúry

Riaditeľ Mestského kultúrneho centra Jaroslav Kratochvíl rozhodol o uzatvorení budovy Domu kultúry. Urobil tak na základe výzvy primátora mesta Hlohovec Miroslava Kollára, ktorý ho požiadal o okamžité konanie vzhľadom na nepriaznivé závery posudku stavu elektroinštalácie v budove Domu kultúry zo dňa 26. 10. 2015.

Primátor vyzval riaditeľa MsKC, ako správcu Domu kultúry, k bezodkladnému vykonaniu opatrení z dôvodov, o ktorých hovorí záver revíznej správy: „Elektroinštalácia má cca 30 rokov, je značne poškodená (poškodené vodiče, vyhorené inštalačné škatule a prvky) a bola aj viac krát vytopená vodou z pretekajúcej strechy, čím tu hrozí značná možnosť úrazu elektrickým prúdom, prípadne vznik požiaru. Pri nefunkčnosti núdzového osvetlenia je značne skomplikovaná aj evakuácia ľudí a personálu v prípade takejto udalosti. Vzhľadom na to, že sa v týchto priestoroch zhromažďuje väčšie množstvo ľudí, hrozia nielen materiálne škody, ale aj ujma na zdraví či straty na životoch. Elektroinštalácia nevyhovuje bezpečnej a spoľahlivej prevádzke.“

Na základe uvedených skutočností je zatvorenie Domu kultúry v tejto chvíli jediným možným riešením, keďže hrozí vznik materiálnych škôd, ujmy na zdraví či strát na životoch osôb zhromažďujúcich sa pri organizácii kultúrnych podujatí v priestoroch Domu kultúry. Kancelárske priestory zamestnancov MsKC aj komerčné priestory budú rovnako dočasne uzatvorené. Vedenie MsKC sa snaží organizátorom naplánovaných kultúrnych a spoločenských podujatí ponúknuť náhradné mestské priestory. Niektoré akcie budú musieť presunúť na iné termíny, v najhoršom prípade zrušiť. Dom kultúry bude zatvorený až do odvolania.

Mesto Hlohovec vyčlení v návrhu rozpočtu na rok 2016 potrebné finančné prostriedky tak, aby v prvom polroku 2016 bolo schopné zabezpečiť projektovú dokumentáciu k rekonštrukčným prácam, vybrať dodávateľa rekonštrukčných prác verejným obstarávaním a realizovať komplexnú rekonštrukciu elektroinštalácie a strechy Domu kultúry. Opätovné otvorenie Domu kultúry bude možné až po odstránení porúch, ktoré znemožňujú jeho bezpečnú prevádzku.

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Podobné témy
Miroslav Kollár zbavil Olivera Pestúna funkcie viceprimátora
Miroslav Kollár zbavil Olivera Pestúna funkcie viceprimátora
Primátor hovorí o rozchode predstáv na výkon funkcie.

Investor prevzal ubytovňu, prestaví ju na nájomné byty
Investor prevzal ubytovňu, prestaví ju na nájomné byty
V budove má do konca roka 2016 vzniknúť 60 nových nájomných bytov.

Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Mestský úrad v Hlohovci má od 1. mája 2016 novú organizačnú štruktúru a nový organizačný poriadok.

Meno riaditeľa MsKC zatiaľ nepoznáme
Meno riaditeľa MsKC zatiaľ nepoznáme
Ani jeden zo štyroch uchádzačov, ktorí absolvovali písomný test a ústny pohovor, pred porotou neuspel. 

Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Na mestskom úrade zasadli výberové komisie, ktoré otvorili obálky uchádzačov v aktuálne prebiehajúcich výberových konaniach.