Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

4. máj 2016

Investor prevzal ubytovňu, prestaví ju na nájomné byty

V budove má do konca roka 2016 vzniknúť 60 nových nájomných bytov.

Investor prevzal ubytovňu, prestaví ju na nájomné byty

V utorok, 3. mája 2016 mesto Hlohovec, v zmysle platnej zmluvy, odovzdalo budovu bývalej „slobodárne“ na Železničnej ulici realizátorovi stavebných prác. V budove, ktorá ku koncu marca prestala slúžiť ako ubytovňa a bola v priebehu apríla vyprataná, má do konca roka 2016 vzniknúť 60 nových nájomných bytov.

Realizátorom prác je spoločnosť Veróny OaS, s.r.o., ktorá vzišla z verejného obstarávania ešte z prelomu rokov 2014 a 2015. Mesto na rekonštrukciu a prestavbu objektu získalo dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 731 660 €. Zvyšné financie sú zabezpečené z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (1 072 640 €) a z rozpočtu mesta (9 720 €). Prestavba má byť, podľa podmienok zmluvy, realizovaná do konca roka 2016 a skolaudovaná do konca marca 2017. Na základe zmluvy o dielo ma zhotoviteľ stavby na realizáciu prestavby 196 dní od prevzatia staveniska.

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Podobné témy
Miroslav Kollár zbavil Olivera Pestúna funkcie viceprimátora
Miroslav Kollár zbavil Olivera Pestúna funkcie viceprimátora
Primátor hovorí o rozchode predstáv na výkon funkcie.

Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Mestský úrad v Hlohovci má od 1. mája 2016 novú organizačnú štruktúru a nový organizačný poriadok.

Riaditeľ MsKC rozhodol o uzatvorení budovy Domu kultúry
Riaditeľ MsKC rozhodol o uzatvorení budovy Domu kultúry
Dôvodom uzavretia má byť zlý stav elektroinštalácie.

Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec.

Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Hlohovci bola odvolaná z funkcie
Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Hlohovci bola odvolaná z funkcie
Návrh na odvolanie predložil primátor Mesta Hlohovec Miroslav Kollár.