Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

23. apríl 2017

Aktivisti zverejnili komunikáciu s mestom

Členovia OZ chceli v apríli odprezentovať výsledky svojej práce. Mesto ich podujatie na zámku stoplo.

Aktivisti zverejnili komunikáciu s mestom

Veľa Hlohovčanov sa potešilo správe, že môžu počas nedávneho putovania zámockými pivnicami navštíviť aj pivnicu na hlohovskom zámku. Napriek tomu, že ešte v novembri 2016 nás pán primátor viackrát na stretnutiach ústne uisťoval o tom, že vstup do priestorov zámku nebude možný z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác /najskôr to malo byť až o dva roky/, našiel sa časový priestor, aby ste opäť mohli zámok navštíviť. Tento medzičas medzi rekonštrukčnými prácami chce mesto, podľa toho, ako nám avizovalo listami, využiť aj na to, aby do konca mesiaca prebehli v priestoroch zámku ešte dve podujatia. Koncom mesiaca by tam mal umiestniť, podľa ich oznámenia, Cech vinárov jednu zo zastávok Fraštackého putovania za vínom a jedno podujatie by tam malo realizovať aj Vlastivedné múzeum.

Potešení týmito správami sme hneď zareagovali a mestu sme poslali žiadosť o vyjadrenie, či by sme mohli uskutočniť, podobne ako sme to urobili aj v roku 2015, slávnostné otvorenie ďalších piatich zrekonštruovaných renesančných miestností, aby ste mali možnosť na vlastné oči vidieť prácu OZ Zámok Hlohovec za minulé obdobie (rok 2016). Toto podujatie sme plánovali na 22.4., teda týždeň pred podujatím vinárov. Napriek tomu, na naše prekvapenie sme dostali zápornú odpoveď s odôvodnením, že odprezentovanie nami zrekonštruovaných miestností bude možné v roku 2018, keď mesto plánuje ukončiť túto etapu rekonštrukčných prác. Tak sme z toho nejakí zmätení...

Počas otvorenia miestností sme Vám chceli prezentovať našu prácu ako aj dokument mapujúci krok po kroku realizáciu obnovy spomínaných priestorov. Pripravovali sme aj zaujímavý kultúrny program. Na toto podujatie sme chceli pozvať tých, od ktorých sme získali finančné prostriedky na obnovu a ktorí sa nás sami často pýtajú, kedy sa môžu prísť pozrieť na hotovú prácu. Chceli sme spoločne v zrekonštruovaných miestnostiach privítať zástupcov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Ústredia úradu práce Bratislava, ÚPSVaR Piešťany a v samozrejme Vás občanov a priaznivcov našej práce, pretože bez 2% z Vašich daní by sa nám túto rekonštrukciu nepodarilo uskutočniť. V projekte bola povinná 5%-ná finančná spoluúčasť, o ktorú sme požiadali mesto. Keďže túto spoluúčasť odmietlo, čo sme rešpektovali, tak sme potrebné zdroje dofinancovali práve z 2% asignácie daní.

Ďakujeme.

Z vyššie uvedených dôvodov sme sa rozhodli Vám sprístupniť komunikáciu s mestom. Urobte si názor sami.

Členovia a sympatizanti OZ Zámok Hlohovec

             
Podobné témy
Ekoučebňa na Hlohovskom zámku získala prestížnu cenu
Ekoučebňa na Hlohovskom zámku získala prestížnu cenu
Cenu odpadového hospodárstva získalo Občianske združenie Zámok Hlohovec.

Tereziánske slávnosti v Chtelnici
Tereziánske slávnosti v Chtelnici
Prvá augustová sobota privítala v krásnom areáli chtelnického kaštieľa 1200 návštevníkov.

Aktivisti spustili petíciu
Aktivisti spustili petíciu
Mesto chce rozviazať nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec. Aktivisti preto spustili petíciu.

Jarný tábor Cech malých remeselníkov sa vydaril
Jarný tábor Cech malých remeselníkov sa vydaril
Občianske združenie Zámok Hlohovec pripravilo pre deti jarný tábor plný zaujímavých aktivít.

Aktivisti o obnove zámku: Mesto nás ako partnera odmietlo
Aktivisti o obnove zámku: Mesto nás ako partnera odmietlo
Po nezhodách s mestom aktivisti na zámku končia. Idú zachraňovať kaštieľ v Chtelnici.