Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

25. jún 2017

Stanovisko aktivistov k zverejnenému listu

Členovia Občianskeho združenia Zámok Hlohovec sa opäť vyjadrili k udalostiam okolo zámku.

Stanovisko aktivistov k zverejnenému listu

Utorkové (20.6.) zverejnenie listu poslancom a členom dozornej rady P. Voltmanom podpísané „Dedičmi po grófovi Dr. Wilhelm Erdődy“ nás zaskočilo, preto sa chceme k nemu vyjadriť.

Rozhodnutie poslancov o zrušení nájomnej zmluvy z 18.5.2017 rešpektujeme, i keď s ním nesúhlasíme. Dôkazom toho je aj fakt, že po doručení výpovede, sme vysťahovali jednotlivé miestnosti, ktoré sme užívali a obnovili a v stanovenej výpovednej lehote odovzdáme kľúče štatutárovi mesta, alebo zodpovednej osobe. Zámok sme vypratali ešte posledný májový a prvý júnový týždeň tohto roku.

Považujeme za veľmi nešťastné, že do diskusií medzi potomkami W. Erdődyho, ktorí prejavili dedičný nárok a mestom Hlohovec, je umelo zapájané aj o.z. Zámok Hlohovec. Jasne sme deklarovali, že ide o komunikáciu, do ktorej nemáme čo povedať a z právneho hľadiska nemáme absolútne žiadne oprávnenie do nej vstupovať. Myslíme si, že to bolo aj jasne komunikované na zastupiteľstve ústami pani poslankyne Viery Úradníkovej, ktorá prečítala naše stanovisko, že je našou snahou, aby zámok Hlohovec zostal Hlohovčanom.

Ešte vysvetlenie prvého stretnutia s potomkami W. Erdődyho. 20. apríla telefonoval viceprimátor Miloslav Drgoň predsedníčke o.z. Zámok Hlohovec a prosil ju, aby priniesla kľúče od kaplnky. Kľúče priniesla viceprimátorovi členka OZ-ka. Zo zámku sa vrátila s informáciou, že v objekte sú nejakí ľudia, ktorým viceprimátor ukazuje priestory zámku. Keď predsedníčka OZ-ka prišla na zámok do kaplnky (v tom momente už priestor zámku mali návštevníci spolu so zástupcom mesta prezretý), sa títo návštevníci predstavili ako potomkovia po W. Erdődym. Na tom stretnutí sa potomok po W. Erdődym zoznámil s pani Kvantovou a prvýkrát sa dozvedel o dobrovoľníckej činnosti na zámku. Živo sa zaujímal o naše aktivity, tak sme mu ich veľmi radi prezentovali ako ktorémukoľvek inému návštevníkovi zámku, resp. človeku, ktorý prejaví záujem o našu prácu. Vtedy sme sa dozvedeli, že potomok po W. Erdődym má dohodnuté aj stretnutie s primátorom. Tak isto mali záujem si pozrieť hrobku po svojich predkoch, ale o jej návšteve sa už dohodol priamo s viceprimátorom mesta Hlohovec. Teda tak ako sme vedeli, že sa zástupcovia potomkov stretli s primátorom, vedel aj primátor, že sa stretol s predsedníčkou O.Z. a viceprimátorom mesta. Na rozdiel od nás, on túto informáciu zneužil proti nám. To čo odznelo na zastupiteľstve je fabulácia a väčšina poslancov sa neprišla pred tým, čo vystúpili k tejto téme, spýtať aj niekoho z nás, pričom komunikovali názor iba jednej strany.

Je smutné, že sám primátor mal dohodnuté ohlásené stretnutie s potomkom po W. Erdődym a jeho zástupcami a aj vedel o jeho návšteve na zámku, pretože ich sprevádzal sám viceprimátor, ale snaží sa u verejnosti vyvolať dojem, že my sme priviedli do Hlohovca potomkov Erdődyho. Keby nebolo náhody a neniesli by sme kľúče na zámok od kaplnky p. viceprimátorovi, neboli by sme sa s nimi ani stretli. Druhá strana vecí je tá, že k návštevníkom mesta, nech by prišli z akéhokoľvek kúta sveta, by sme sa mali správať slušne a v týchto intenciách to robíme ku komukoľvek z návštevníkov.

Pre hlohovský zámok sme urobili všetko, čo bolo v našich silách a posledný náš krok bol symbolický a mala to byť sila verejnosti v podobe petície. Viac sme urobiť nemohli. A hlasovaním poslancov sa náš boj za zotrvanie na zámku definitívne skončil. Opakujeme – hlasovanie rešpektujeme, aj keď s ním nesúhlasíme.

Na hlohovský zámok sa s rekonštrukčnými prácami nevrátime počas tohto vedenia mesta, hlavne, ak vidíme, ako spolupráca funguje so samosprávou v Chtelnici. Ako to ide spoločnými silami oveľa jednoduchšie s tým, keď obe strany majú spoločný cieľ. A taktiež pre samotnú obec je to finančne oveľa menej zaťažujúce. Tiež už na rekonštrukčné práce nebudeme písať granty pre Hlohovecký zámok počas obdobia primátora Ing. Kollára, pretože nám túto činnosť neumožnil už počas roka 2016. Nepodporil žiadnu našu myšlienku ďalšieho grantu a spôsobu získania financií, ktorý sme mali záujem pripraviť pre obnovu zámku.

Za naše pôsobenie sme na Hlohovecký zámok napísali okolo 25 grantov (na obnovu zámku, kultúrne a vzdelávacie programy) – a to všetko ako dobrovoľníci vo voľnom čase. Naše možnosti sa nevyčerpali, ako tvrdí primátor mesta, práve naopak – je za nami vidieť nielen prácu, ale aj to, že sme Hlohovecký zámok našimi kultúrnymi akciami dostali do povedomia ľudí a spropagovali ho.

Spoločná obnova pri spolupráci samosprávy a OZ-ka je vždy pre samotnú pamiatku ako aj pre obyvateľov mesta alebo obce lacnejšia verzia, ako vykonávať obnovu cez predražené verejné obstarávania.

Ďakujeme podporovateľom za úžasné mesiace podpory a povzbudzovania, hoci ostatné obdobie to bol naozaj veľký nápor (najmä psychický) – jediná vec, ktorá nás v tejto nepríjemnej fáze teší je to, že sme zámok postavili na nohy a že je tu vôľa rekonštruovať ho ďalej, škoda však, že nie spoločnými silami.

o.z. Zámok Hlohovec

Podobné témy
Dediči zámku sú rozhorčení zo správania primátora
Dediči zámku sú rozhorčení zo správania primátora
Poslanci dedičom zámku vystúpiť na zasadnutí zastupiteľstva nedovolili. Zazneli verejné obvinenia z klamstiev a zištných úmyslov.